Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kinnisvara ostmine teistes ELi riikides

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kinnisvara ostmine teistes ELi riikides

KOKKUVÕTE:

kinnisvara ostmine teistes ELi riikides (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 63, 64, 65 ja 66)

KOKKUVÕTE

MIS ON ÕIGUSAKTIDE EESMÄRK?

Kõnealustes õigusaktides on sätestatud Euroopa Liidus kapitali vaba liikumist* reguleerivad õigussätted, sealhulgas õigus osta vara teises ELi riigis ja üldpõhimõtte erandid.

PÕHIPUNKTID

Euroopa Liidu toimimise lepingus on sätestatud kapitali vaba liikumise põhimõte ELi riikide vahel ning ELi riikide ja kolmandate riikide vahel. See hõlmab kodanike õigust osta kinnisvara, näiteks suvila või teise elukoha.

Ehkki vaba liikumise põhimõte kehtib kõigis ELi riikides, lepiti seoses uute ELi riikide ühinemisega kokku teatavates üleminekuperioodides ja erandites kapitali vaba liikumise kohta, mis puudutavad samuti kinnisvara ning põllumajandus- ja metsamaa ostmist konkreetsetes riikides. Need erandid on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu mitmes protokollis ja ELi riikide ühinemisaktides.

Täpsemalt:

TAUST

Kapitali vaba liikumine

PÕHIMÕISTE

* Kapitali vaba liikumine on ELi ühtse turu üks keskseid põhimõtteid ja üks selle „neljast vabadusest” (lisaks inimeste, kaupade ja teenuste vabale liikumisele). See võimaldab kodanikel ja äriühingutel teha investeerimistehinguid teistes ELi riikides.

ÕIGUSAKT

Leping Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Iirimaa, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Horvaatia Vabariigi vahel Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga (ELT L 112, 24.4.2012, lk 6–110)

Leping Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Iirimaa, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia vahel Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liiduga (ELT L 157, 21.6.2005, lk 11–27)

16. aprillil 2003 Ateenas allkirjastatud Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemisleping – lisad V kuni XIV (ELT L 236, 23.9.2003, lk 803–924)

Akt Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta – protokoll nr 6 lisaeluasemete omandamise kohta Maltal (ELT L 236, 23.9.2003, lk 947)

Akt Norra Kuningriigi, Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta – protokoll nr 2 Ahvenamaa saarte kohta (EÜT L 241, 29.8.1994, lk 352)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – protokoll nr 32 vara omandamise kohta Taanis (EÜT C 326, 26.10.2012, lk 318)

Viimati muudetud: 11.01.2016

Top