Help Print this page 
Title and reference
„Kompensatsioonisüsteemid reisijate lennureisist mahajätmise korral”

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

„Kompensatsioonisüsteemid reisijate lennureisist mahajätmise korral”

ELi tegevuse eesmärk õhutranspordi valdkonnas on eelkõige tagada kõrgetasemeline reisijate kaitse. Määrusega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004, 11. veebruar 2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91.

KOKKUVÕTE

Käesolevat määrust kohaldatakse:

 • reisijate suhtes, kelle väljalend toimub sellise liikmesriigi territooriumil asuvast lennujaamast, millele kohaldub Euroopa Ühenduse asutamisleping;
 • reisijate suhtes, kelle väljalend toimub kolmanda riigi lennujaamast sellise riigi territooriumil asuvasse lennujaama, millele kohaldub Euroopa Ühenduse asutamisleping.

Tingimusel, et reisijal on kinnitatud broneering asjaomasele lennule ning ta ilmub registreerimisele, välja arvatud tühistamise korral, ajal, millest on ette teatatud, või kui aega ei ole märgitud, mitte hiljem kui 45 minutit enne teatavaks tehtud väljumisaega.

Määrus kehtestab reisijate õigused järgmistes olukordades:

 • kui reisijaid jäetakse vastu nende tahtmist lennureisist maha;
 • kui lend tühistatakse;
 • kui lend hilineb.

Määrust ei kohaldata reisijate suhtes, kes reisivad tasuta või hinnaalandusega, mis ei ole vahetult või kaudselt avalikkusele kättesaadav.

Lennureisist mahajätmine

Kui lennuettevõtja mõistlikkuse piires eeldab, et lennureisist mahajätmine on tõenäoline, pöördub ta kõigepealt vabatahtlike poole ettepanekuga nende broneeringud hüvitise vastu tühistada. Kui vabatahtlike arv ei ole piisav selleks, et lubada ülejäänud broneeringuga reisijad lennukile, võib lennuettevõtja reisijaid vastu nende tahtmist lennureisist maha jätta, makstes neile hüvitist.

Lennuettevõtjad peavad sõiduvõimaluse tagama esmalt liikumispuudega isikutele ning neid saatvatele isikutele.

Lennu tühistamise või lennureisist mahajätmise korral on asjaomastel reisijatel õigus järgmisele:

 • saada seitsme päeva jooksul hüvitist kogu pileti ostuhinnas, tagasilennule algsesse väljumiskohta või teekonna muutmisele reisi lõppsihtkohta;
 • abile ja hoolitsusele (karastusjoogid, võimalus puhata, majutus hotellis, transport lennujaama ja majutuskoha vahel, võimalus teha tasuta kaks telefonikõnet või saata kaks teleksi- või faksiteadet või e-kirja);
 • saada hüvitist järgmistes määrades:

Lennu hilinemine

Määrusega kehtestatakse kolmeastmeline karistussüsteem:

 • pikaajaliste hilinemiste korral (kaks tundi või rohkem, sõltuvalt lennu distantsist) pakutakse reisijatele kõikidel juhtudel süüa ja karastusjooke, samuti võimalust teha kaks tasuta telefonikõnet või saata tasuta kaks e-kirja, teleksit või faksi;
 • kui lennu väljumisaeg on kavandatud järgmisele päevale, pakutakse reisijatele majutust hotellis ning transporti lennujaama ja majutuskoha vahel;
 • kui lend hilineb vähemalt viis tundi, saavad reisijad valida pileti ostuhinna hüvitamise ja vastavas olukorras ka tagasilennu algsesse väljumiskohta.

Reisiklassi muutmine

Kui lennuettevõtja paigutab reisija odavamasse klassi kui see, kuhu pilet oli ostetud, hüvitab ta seitsme päeva jooksul:

 • 30 % piletihinnast kõikide kuni 1500 kilomeetri pikkuste lendude puhul;
 • 50 % piletihinnast kõikide üle 1500 kilomeetri pikkuste ühendusesiseste lendude puhul, välja arvatud liikmesriikide ja Prantsuse ülemeredepartemangude vahelised lennud, ning kõikide muude 1500–3500 kilomeetri pikkuste lendude puhul;
 • 75 % piletihinnast kõikide muude lendude puhul, mida eelnevad punktid ei hõlma, sealhulgas liikmesriikide ja Prantsusmaa ülemeredepartemangude vahelised lennud.

Viited

Akt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 261/2004 (vastuvõtmine: kaasotsustusmenetlus COD/2001/305)

17.2.2005

ELT L 46, 17.2.2004

Viimati muudetud: 16.05.2007

Top