Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Täpsed ja tõenduspõhised toitumis- ja tervisealased väited toidu kohta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Täpsed ja tõenduspõhised toitumis- ja tervisealased väited toidu kohta

Euroopa Liidus (EL) märgistatakse ja reklaamitakse järjest rohkem toite toitumis- ja tervisealaste väidetega. Tarbijate huvide kaitse kõrge taseme tagamiseks ja tarbijate valiku lihtsustamiseks peavad turule viidud tooted olema ohutud ja piisavalt märgistatud.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta.

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidus (EL) märgistatakse ja reklaamitakse järjest rohkem toite toitumis- ja tervisealaste väidetega. Tarbijate huvide kaitse kõrge taseme tagamiseks ja tarbijate valiku lihtsustamiseks peavad turule viidud tooted olema ohutud ja piisavalt märgistatud.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesoleva määruse eesmärk on tagada, et toitumis- ja tervisealased väited märgistuses, esitlemisel või reklaamis on selged ja põhinevad üldtunnustatud teaduslikel andmetel.

On olemas suur hulk mitmesuguseid aineid, sealhulgas vitamiinid, mineraaltoitained, aminohapped, asendamatud rasvhapped, kiudained ning mitmesugused taime- ja ürdiekstraktid, millel on toitumisalane või füsioloogiline mõju ning mis võivad toidus esineda ja olla väite aluseks. Käesoleva määrusega tagatakse tarbijakaitse kõrge tase, antakse tarbijale vajalikku teavet, et teha valikuid, olles teadlik kõikidest asjaoludest, ning luua toiduainetööstusele võrdsed konkurentsitingimused.

PÕHIPUNKTID

Euroopa Komisjon kehtestab toitainelised põhijooned ning tingimused, mida peab järgima toitumis- ja tervisealaste väidete kasutamisel toitude kohta, võttes arvesse:

 • erinevate toitainete ja muude toidus leiduvate ainete sisaldust, sh:
  • rasvhapped*;
  • küllastunud rasvhapped*;
  • transrasvhapped*;
  • suhkrud ja
  • sool;
 • toidu rolli ja tähtsust elanikkonna toitumises üldiselt või ohurühmade, sealhulgas laste toitumises;
 • toitainete olemasolu, mille mõju tervisele on teaduslikult tõendatud.

Toitumis- ja tervisealaste väidete kasutamine ei tohi:

 • olla vale, mitmeti mõistetav või eksitav;
 • suurendada kahtlust muude toitude ohutuse ja/või toiteväärtuse piisavuse suhtes;
 • soodustada toidu ülemäärast tarbimist;
 • anda mõista, et tasakaalustatud ja mitmekesine toit ei suuda anda piisavas koguses toitaineid;
 • jätta mulje, et toidu mittetarbimine võib tervist mõjutada;
 • viidata kehakaalu vähenemise kiirusele või määrale;
 • viidata soovitustele, mille on andnud konkreetsed tervisespetsialistid.

Toitumis- ja tervisealaste väidete kasutamine on lubatud ainult siis, kui aine olemasolul või puudumisel või vähendatud sisaldusel toidus on üldtunnustatud teaduslike andmete põhjal tõendatud kasulik mõju. Sellise aine sisaldus peab olema koguses, millega kaasneb väidetav mõju ja koguses, mida eeldatavasti tarbitakse.

Tervisealaseid väiteid tohib kasutada üksnes siis, kui märgistusel on alljärgnev teave:

 • kavandatud tervisealase väite sihtrühm;
 • viide mitmekülgse ja tasakaalustatud toitumise ja tervisliku elustiili tähtsusele;
 • väidetava kasuliku mõju saavutamiseks vajalik kogus ja tarbimise viis;
 • viide isikutele, kes peaksid vältima osutatud toitaine kasutamist (nt rasedad naised);
 • hoiatus aine kohta, mille liigne tarbimine võib tõenäoliselt kujutada ohtu tervisele;
 • haigestumise riski vähendamise väidete puhul lause, et viidatud haigusel on mitmeid riskitegureid ning ühe riskiteguri muutmisel võib, aga ei pruugi olla kasulikku mõju;
 • mis tahes muud piirangud või kasutamise juhised.

Tervisealaseid väiteid võib esitada ilma loa taotlemise menetlust läbimata, kui need põhinevad üldtunnustatud teaduslikel andmetel ja on keskmisele tarbijale hästi mõistetavad.

Joogid, mille etanoolisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi, ei tohi kanda tervise ega toitumisalaseid väiteid peale selliste, mis viitavad alkoholi- või energiasisalduse vähendamisele.

Loa taotlemine

Tootja peab esitama taotluse asjaomase ELi riigi pädevale asutusele, kes edastab selle Euroopa Toiduohutusametile (EFSA). Euroopa Komisjon teeb otsuse väite kasutamise kohta vastavalt EFSA hinnangule.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

1. juulist 2007.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

* Rasvhapped - rasvamolekulide põhiosakesed. Need sisaldavad süsinikku, vesinikku ja hapnikku.

* Küllastunud rasvhapped - mida rohkem vesiniku aatomeid on iga süsiniku aatomiga seotud, seda küllastunuma rasvhappega on tegu. Küllastunud rasvhappeid leidub näiteks kookosõlis, rasvases lihas ja kakaovõis.

* Transrasvhapped - transrasvhapped tekivad küllastumata rasvade hüdrogeenimise ehk tahkestamise protsessis (nt margariini valmistamisel). Hüdrogeenimise protsess töötati välja rasvade kiire riknemise vältimiseks. Transrasvhappeid leidub sageli kaubanduslikes pagaritoodetes.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1924/2006

19.1.2007

1.7.2007

ELT L 404, 30.12.2006, lk 9-25

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 107/2008

4.3.2008

-

ELT L 39, 13.2.2008, lk 8-10

Määrus (EÜ) nr 109/2008

4.3.2008

-

ELT L 39, 13.2.2008, lk 14-15

Määrus (EL) nr 1169/2011

12.12.2011

-

ELT L 304, 22.11.2011, lk 18-63

Määrus (EL) nr 1047/2012

29.11.2012

-

ELT L 310, 9.11.2012, lk 36-37

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 18. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 353/2008, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad selle kohta, kuidas taotleda tervisealaste väidete esitamise lubasid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklis 15 sätestatu kohaselt (ELT L 109, 19.4.2008, lk 11-16).

Viimati muudetud: 06.08.2015

Top