Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euromüntide emiteerimine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euromüntide emiteerimine

Euroopa Liit (EL) kehtestab eeskirjad, millega reguleeritakse ringlusse lastavate euromüntide, sealhulgas mälestusmüntide emiteerimist.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 651/2011, 4. juuli 2012, euromüntide emiteerimise kohta.

KOKKUVÕTE

Liikmesriigid võivad emiteerida kahte liiki euromünte: käibemündid ja meenemündid.

Käibemündid

Käibemündid lastakse ringlusse nimiväärtusega.

Väikese osa münte võib lasta turule nimiväärtusest suurema väärtusega, kui seda õigustab mündi eriline kvaliteet, eripakend või muud pakutavad teenused.

Iga liikmesriik, mille rahaühik on euro, võib aastas emiteerida üksnes kaks mälestusmünti, v.a järgmistel juhtudel:

  • kõik liikmesriigid, mille rahaühik on euro, emiteerivad mälestusmündid ühiselt, või
  • mälestusmünt emiteeritakse seoses sellega, et riigipea ametikoht on ajutiselt täitmata või riigipea ülesandeid täidetakse ajutiselt.

Iga üksiku emiteerimise käigus ringlusse lastavate mälestusmüntide koguarv ei ületa kahest järgmisest ülemmäärast suuremat:

  • 0,1% kõigi nende 2-euroste müntide kumuleeritud netoarvust kokku, mille kõik liikmesriigid, mille rahaühik on euro, on lasknud ringlusse mälestusmündi emiteerimise aastale eelneva aasta alguse seisuga. Kõik liikmesriigid, mille rahaühik on euro, võivad kõnealust ülemmäära suurendada 2,0 protsendini ringlusse lastud 2-euroste müntide kumuleeritud netoarvust kokku, kui jäädvustatakse väga sümboolset teemat, või
  • 5,0% kõigi nende 2-euroste müntide kumuleeritud netoarvust kokku, mille asjaomane liikmesriik on lasknud ringlusse mälestusmündi emiteerimise aastale eelneva aasta alguse seisuga.

Meenemündid

Meenemüntidel on seadusliku maksevahendi staatus üksnes emiteerivas liikmesriigis. Emiteeriv liikmesriik on mündil selgesti ja hõlpsasti eristatav.

Selleks et meenemündid oleksid käibemüntidest selgesti eristatavad, vastavad meenemündid kõigile järgmistele kriteeriumidele:

  • nende nimiväärtus erineb käibemüntide nimiväärtusest;
  • neil esitatud kujutised ei tohi olla sarnased käibemüntide ühise külje kujutistega;
  • vähemalt kaks järgmisest kolmest omadusest – värvus, läbimõõt ja kaal – erinevad oluliselt käibemüntide vastavatest omadustest, ning
  • neil ei ole tihedalt hammastatud serva („Hispaania lille”) kuju.

Meenemünte võib lasta turule nimiväärtusega või sellest suurema väärtusega.

Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed, et hoida ära meenemüntide kasutamist maksevahendina.

Konsulteerimine enne käibemüntide hävitamist

Enne käibemüntide hävitamist konsulteerivad liikmesriigid üksteisega ning teavitavad nende liikmesriikide rahapajade juhatajaid, mille rahaühik on euro.

Viited

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 651/2012

16.8.2012

ELT L 201, 27.7.2012

Viimati muudetud: 04.02.2013

Top