Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroala finantsõiguslikud aktid. Üleminek eurole praktikas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroala finantsõiguslikud aktid. Üleminek eurole praktikas

Euroopa Liidu (EL) riik, kes on täitnud euro kasutusele võtmise ranged kriteeriumid, peab omavääringult eurole üle minnes järgima selgeid eeskirju. Pärast üleminekut tuleb kohaldada eelarvedistsipliini, mis kehtestati hiljuti vastuvõetud lepinguga, et tagada euroala nõuetekohane juhtimine.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 3. mai 1998. aasta määrus (EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidu (EL) riik, kes on täitnud euro kasutusele võtmise ranged kriteeriumid, peab omavääringult eurole üle minnes järgima selgeid eeskirju. Pärast üleminekut tuleb kohaldada eelarvedistsipliini, mis kehtestati hiljuti vastuvõetud lepinguga, et tagada euroala nõuetekohane juhtimine.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses määratakse kindlaks euro vastuvõtnud ELi riikide finantsõiguslike aktide sätted ja sätestatakse ühisraha kasutusele võtmise etapid.

PÕHIPUNKTID

Eurole ülemineku päeva ning euro pangatähtede ja müntide ringlusse laskmise päeva vahele võib jääda kuni kolme aasta pikkune üleminekuperiood. Praktikas on need kuupäevad nüüd samad, nagu nägime Leedu puhul, kus võeti euro kasutusele 1. jaanuaril 2015.

Riikidele, kus ei rakendata üleminekukorda, on ette nähtud omavääringu järkjärgulise käibelt kõrvaldamise aeg pikkusega kuni üks aasta. Selle aja jooksul võib kasutada nii eurot kui ka riigi omavääringut, kuni viimane järk-järgult käibelt kõrvaldatakse.

Ainukeste institutsioonidena tohivad ühisraha pangatähti ja münte ringlusse lasta euro kasutusele võtnud riikide keskpangad ja Euroopa Keskpank.

Eurot kasutavate riikide ülesanne on võidelda pangatähtede ja müntide võltsimise vastu.

Euroala majandusliku raamistiku tugevdamiseks võtsid ELi riigid vastu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu, mis jõustus 1. jaanuaril 2013. Selles sätestatud eeskirjade eesmärk on:

tugevdada fiskaalkokkuleppe abil eelarvedistsipliini (näiteks tagada riigieelarvete tasakaal või ülejääk);

parandada liikmesriikide majanduspoliitika koordineerimist;

parandada euroala juhtimist.

Lisaks on Euroopa Liit kehtestanud majanduspoliitika koordineerimise aastatsükli, mida nimetatakse Euroopa poolaastaks. Selle raames analüüsib komisjon põhjalikult riikide eelarve-, makromajanduslike ja struktuurireformide kavasid. Seejärel annab komisjon igale ELi riigile eelseisvaks 12 kuni 18 kuuks üksikasjalikud soovitused.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni euroteemaliselt veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 974/98

1.1.1999

-

ELT L 139, 11.5.1998, lk 1-5

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 2596/2000

1.1.2001

-

ELT L 300, 29.11.2000, lk 2-3

Määrus (EÜ) nr 2169/2005

18.1.2006

-

ELT L 346, 29.12.2005, lk 1-5

Määrus (EÜ) nr 1647/2006

1.1.2007

-

ELT L 309, 9.11.2006, lk 2-3

Määrus (EÜ) nr 835/2007

1.1.2008

-

ELT L 186, 18.7.2007, lk 1-2

Määrus (EÜ) nr 836/2007

1.1.2008

-

ELT L 186, 18.7.2007, lk 3-4

Määrus (EÜ) nr 693/2008

1.1.2009

-

ELT L 195, 24.7.2008, lk 1-2

Määrus (EL) nr 670/2010

1.1.2011

-

ELT L 196, 27.8.2010, lk 1-3

Määrus (EL) nr 827/2014

1.1.2015

-

ELT L 228, 31.7.2014, lk 3-4

Viimati muudetud: 14.09.2015

Top