Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurydice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurydice

Eurydice'i võrgustik on peamine teabevahend liikmesriikide ja Euroopa haridusstruktuuride, -süsteemide ja arengu kohta. Selle eesmärk on parandada Euroopa koostööd elukestva õppe valdkonnas.

AKT

Nõukogu ja nõukogu juures kogunenud haridusministrite resolutsioon, 6. detsember 1990, mis käsitleb Eurydice'i haridusteabe võrgustikku Euroopa Ühenduses [Euroopa Liidu Teataja, C 329, 31.12.1990].

KOKKUVÕTE

Eurydice'i võrgustik koondab tohutul hulgal võrreldavat teavet Euroopa haridussüsteemide ja -poliitika kohta ning mitmesuguseid võrdlevaid analüüse mitmetel haridussüsteemidega seotud teemadel. Võrgustik toetab faktidel põhinevat Euroopa kostööd hariduse valdkonnas.

Praegu kuulub võrgustikku 40 üksust kõigist 36st Erasmus+ programmis osalevast riigist. Riikides asuvad Eurydice'i üksused pakuvad peamiselt normatiivset ja kvalitatiivset teavet, mis on seotud ametlike dokumentidega (nt seadused, korraldused, määrused ja soovitused). Lõpparuannete koostamiseks kasutab Brüsselis asuv Eurydice'i kesküksus lisaks sellele teabele ka muid teabeallikaid - näiteks Eurostati ja UOE andmebaasi (UNESCO, OECD ja Eurostati ühine andmebaas) statistilisi andmeid ning rahvusvaheliste haridusteemaliste uuringute tulemusi.

Kõik Eurydice'i väljaanded on kättesaadavad Eurydice'i veebisaidil ja neid võib saada tasuta ka paberväljaandena, kui esitada sellekohane taotlus. Eurydice'i eesmärk on edendada üksteisemõistmist, koostööd, usaldust ja liikuvust Euroopas ja kogu maailmas. Võrgustik koosneb Euroopa riikides olevatest üksustest ja selle tegevust koordineerib ELi Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus.

Eurydice'i kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1288/2013 , millega luuakse Erasmus+: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm [ELT L 347, 20.12.2013].

Viimati muudetud: 07.04.2014

Top