Help Print this page 

Document L:2017:027:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 27, 1. veebruar 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 27

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
1. veebruar 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/160, 20. jaanuar 2017, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/161, 31. jaanuar 2017, millega parandatakse määruse (EL) nr 139/2014 (millega kehtestatakse lennuväljadega seotud nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008) prantsuskeelset versiooni ( 1 )

99

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/162, 31. jaanuar 2017, millega vähendatakse teatavate kalavarude 2016. aasta püügikvoote muude kalavarude ülepüügi tõttu eelmistel aastatel ja muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2226, millega vähendatakse teatavate kalavarude 2016. aasta püügikvoote eelmistel aastatel ülepüütud koguse võrra

101

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/163, 31. jaanuar 2017, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

113

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv (EL) 2017/164, 31. jaanuar 2017, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide neljas loetelu ja muudetakse direktiive 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ ja 2009/161/EL ( 1 )

115

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/165, 27. jaanuar 2017, millega nimetatakse ametisse üks Prantsuse Vabariigi esitatud Regioonide Komitee liige ja 12 asendusliiget

121

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2017/166, 27. november 2015, riigiabi SA. 38831 (2014/C) (ex 2014/N) kohta, mida Portugal kavatseb anda ettevõtjale Volkswagen Autoeuropa, Lda (teatavaks tehtud numbri C(2015) 8232 all)  ( 1 )

123

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/167, 30. jaanuar 2017, millega Belgial, Tšehhi Vabariigil, Prantsusmaal ja Hispaanial lubatakse ajutiselt sertifitseerida nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ I lisas osutatud teatavat liiki viljapuude supereliitemataimi ja supereliitmaterjali, mis on kasvatatud põllul, kus neid ei kaitsta putukate eest (teatavaks tehtud numbri C(2017) 60 all)

143

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/168, 31. jaanuar 2017, mis käsitleb selliste Interneti Tehnilise Operatiivkogu tehniliste spetsifikatsioonide väljavalimist, millele riigihangetes viidata ( 1 )

151

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Ühise põllumajanduskomitee otsus nr 1/2015, 19. november 2015, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 4. lisa 1., 2. ja 4. liite muutmise kohta [2017/169]

155

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 18. märtsi 2016. aasta rakendusmääruse (EL) 2016/799 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 165/2014, millega sätestatakse sõidumeerikute ja nende komponentide konstruktsiooni, katsetamise, paigaldamise, kasutamise ja parandamise nõuded) parandused ( ELT L 139, 26.5.2016 )

169

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top