Help Print this page 

Document L:2015:132:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 132, 29. mai 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 132

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
29. mai 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2015/827, 28. mai 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

1

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/828, 28. mai 2015, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/829, 27. mai 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

6

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/830, 28. mai 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ( 1 )

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/831, 28. mai 2015, millega pärast komisjoni teatise 2014/C 299/08 alusel algatatud kontrollimist ajakohastatakse nende isikute loetelu, kes on määruse (EÜ) nr 88/97 alusel vabastatud Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust

32

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/832, 28. mai 2015, millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2013 kehtestatud tasakaalustusmeetmetest Malaisiast ja Taiwanilt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi kaudu, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanilt pärinevana või mitte, ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

53

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/833, 28. mai 2015, millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1238/2013 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest Malaisiast ja Taiwanilt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi kaudu, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanilt pärinevana või mitte, ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

60

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/834, 28. mai 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

67

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/835, 11. mai 2015, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel ELi-EFTA ühistransiidi ühiskomitees võetav seisukoht seoses ühistransiidiprotseduuri konventsiooni muutmist käsitleva otsuse vastuvõtmisega

69

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/836, 11. mai 2015, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses ELi-EFTA ühistransiidi ühiskomitee otsusega ja ELi-EFTA kaubavahetusformaalsuste lihtsustamise ühiskomitee otsusega, millega endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki kutsutakse ühinema ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga ja kaubavahetusformaalsuste lihtsustamise konventsiooniga

78

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/837, 28. mai 2015, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

82

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/838, 28. mai 2015, millega muudetakse rakendusotsust 2014/909/EL, pikendades väikese tarumardika vastaste kaitsemeetmete kohaldamisperioodi Itaalias (teatavaks tehtud numbri C(2015) 3558 all)  ( 1 )

86

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/839, 27. aprill 2015, millega määratakse kindlaks põhjalikule hindamisele kuuluvad krediidiasutused (EKP/2015/21)

88

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top