Help Print this page 

Document C:2017:231:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, C 231, 17. juuli 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 231

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
17. juuli 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2017/C 231/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2017/C 231/02

Kohtuasi C-10/17 P: Polo Club 11. jaanuaril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 10. novembri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-67/15: Polo Club versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

2

2017/C 231/03

Kohtuasi C-50/17 P: Universidad Internacional de la Rioja, S.A. 31. jaanuaril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 1. detsembri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-561/15: Universidad Internacional de la Rioja versus EUIPO – Universidad de la Rioja (Universidad Internacional de la Rioja UNIR)

2

2017/C 231/04

Kohtuasi C-147/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Constanţa (Rumeenia) 23. märtsil 2017 – Sindicatul Familia Constanța jt versus Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

3

2017/C 231/05

Kohtuasi C-148/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 24. märtsil 2017 – Peek & Cloppenburg KG versus Peek & Cloppenburg KG

4

2017/C 231/06

Kohtuasi C-161/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 31. märtsil 2017 – Land Nordrhein-Westfalen versus Dirk Renckhoff

5

2017/C 231/07

Kohtuasi C-171/17: 5. aprillil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Ungari

5

2017/C 231/08

Kohtuasi C-179/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Hispaania) 7. aprillil 2017 – Bankia S.A. versus Alfonso Antonio Lau Mendoza ja Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

6

2017/C 231/09

Kohtuasi C-192/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 13. aprillil 2017 – Cobra SpA versus Ministero dello Sviluppo Economico

7

2017/C 231/10

Kohtuasi C-196/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hannover (Saksamaa) 13. aprillil 2017 – Kathrin Meyer versus TUIfly GmbH

8

2017/C 231/11

Kohtuasi C-197/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hannover (Saksamaa) 13. aprillil 2017 – Thomas Neufeldt jt versus TUIfly GmbH

9

2017/C 231/12

Kohtuasi C-198/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hannover (Saksamaa) 13. aprillil 2017 – Ivan Wallmann versus TUIfly GmbH

10

2017/C 231/13

Kohtuasi C-200/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hannover (Saksamaa) 13. aprillil 2017 – Susanne de Winder versus TUIfly GmbH

10

2017/C 231/14

Kohtuasi C-201/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hannover (Saksamaa) 13. aprillil 2017 – Holger Schlosser ja Nicole Schlosser versus TUIfly GmbH

11

2017/C 231/15

Kohtuasi C-202/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hannover (Saksamaa) 13. aprillil 2017 – Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe, Harmine Rebbe versus TUIfly GmbH

12

2017/C 231/16

Kohtuasi C-208/17 P: NF-i 21. aprillil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda laiendatud koosseisus) 28. veebruari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-192/16: NF versus Euroopa Ülemkogu

12

2017/C 231/17

Kohtuasi C-209/17 P: NG 21. aprillil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda laiendatud koosseisus) 28. veebruari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-193/16: NG versus Euroopa Ülemkogu

13

2017/C 231/18

Kohtuasi C-210/17 P: NM-i 21. aprillil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda laiendatud koosseisus) 28. veebruari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-257/16: NM versus Euroopa Ülemkogu

14

2017/C 231/19

Kohtuasi C-212/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hispaania) 24. aprillil 2017 – Simón Rodríguez Otero versus Televisión de Galicia S.A.

15

2017/C 231/20

Kohtuasi C-225/17 P: Apellatsioonkaebus, mille Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. esitasid 27. aprillil 2017 Üldkohtu (esimene koda) 17. veebruari 2017. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-14/14 ja T-87/14: Islamic Republic of Iran Shipping Lines jt versus Euroopa Liidu Nõukogu

15

2017/C 231/21

Kohtuasi C-226/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hannover (Saksamaa) 28. aprillil 2017 – Brigitte Wittmann versus TUIfly GmbH

17

2017/C 231/22

Kohtuasi C-228/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hannover (Saksamaa) 28. aprillil 2017 – Reinhard Wittmann versus TUIfly GmbH

18

2017/C 231/23

Kohtuasi C-238/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vilniaus miesto apylinkės teismas (Leedu) 9. mail 2017 – „Renerga“ UAB versus„Energijos skirstymo operatorius“ AB, „Lietuvos energijos gamyba“ AB

18

2017/C 231/24

Kohtuasi C-246/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Belgia) 10. mail 2017 – Ibrahima Diallo versus Belgia riik

19

2017/C 231/25

Kohtuasi C-265/17 P: Euroopa Komisjoni 16. mail 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 7. märtsi 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-194/13: United Parcel Service versus Euroopa Komisjon

21

 

Üldkohus

2017/C 231/26

Kohtuasi T-637/15: Üldkohtu 31. mai 2017. aasta otsus – Alma-The Soul of Italian Wine versus EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE taotlus — Euroopa Liidu varasem sõnamärk VIÑA SOL — Suhteline keeldumispõhjus — Eristusvõime kahjustamine — Tähiste sarnasuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5)

22

2017/C 231/27

Kohtuasi T-519/16: Üldkohtu 17. mai 2017. aasta otsus – Piessevaux versus nõukogu (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Pensioniõiguste ülekandmine liidu pensioniskeemi — Staažilisa ettepanek — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Uued üldised rakendussätted — Võrdne kohtlemine — Omandatud õigused — Õiguspärane ootus)

22

2017/C 231/28

Kohtuasi T-164/16: Üldkohtu 17. mai 2017. aasta määrus – Piper Verlag versus EUIPO (THE TRAVEL EPISODES) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi THE TRAVEL EPISODES taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Muutmise taotlus — Akt, mida apellatsioonikoda ei saa vastu võtta — Vorminõuete rikkumine — Vastuvõetamatus)

23

2017/C 231/29

Kohtuasi T-207/16 R: Üldkohtu presidendi 8. mai 2017. aasta määrus – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigihankelepingud — Kõrvalejätmishoiatus — Kontrollihoiatus — Taotlus kohaldamise peatamiseks — Kiireloomulisuse puudumine)

23

2017/C 231/30

Kohtuasi T-285/16: Üldkohtu 15. mai 2017. aasta määrus – Dominator International GmbH versus EUIPO (DREAMLINE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk DREAMLINE — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Kirjeldavus — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 2 — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 2 — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi — Kodukorra artikkel 126)

24

2017/C 231/31

Kohtuasi T-481/16 RENV: Üldkohtu 17. mai 2017. aasta määrus – Cuallado Martorell versus komisjon (Avalik teenistus — Töölevõtmine — Avalik konkurss — Suulisele katsele mittelubamine — Kirjaliku katse hindamine — Otsus jätta hageja nimi reservnimekirja kandmata — Konkursikomisjoni võimalus anda kirjalike katsete parandamise ülesanne ühele oma liikmele — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

25

2017/C 231/32

Kohtuasi T-785/16: Üldkohtu 16. mai 2017. aasta määrus – BSH Electrodomesticos España versus EUIPO – DKSH International (Ufesa) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi Ufesa taotlus — Kohtulikult kinnitatud kompromiss — Taotletud kaubamärgi omandamine hageja poolt — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

25

2017/C 231/33

Kohtuasi T-170/17 R: Üldkohtu presidendi 18. mai 2017. aasta määrus – RW versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Avalik teenistus — Ametnikud — Puhkusele ja pensionile saatmine — Pensioniiga — Personalieeskirjade artikkel 42c — Kohaldamise peatamise taotlus — Fumus boni iuris — Kiireloomulisus — Huvide kaalumine)

26

2017/C 231/34

Kohtuasi T-113/17: 20. veebruaril 2017 esitatud hagi – Crédit Agricole ja Crédit Agricole Corporate and Investment Bank versus komisjon

27

2017/C 231/35

Kohtuasi T-242/17: 25. aprillil 2017 esitatud hagi – SC versus Eulex Kosovo

28

2017/C 231/36

Kohtuasi T-244/17: 26. aprillil 2017 esitatud hagi – António Conde & Companhia, SA versus Euroopa Komisjon

29

2017/C 231/37

Kohtuasi T-254/17: 28. aprillil 2017 esitatud hagi – Intermarché Casino Achats versus komisjon

29

2017/C 231/38

Kohtuasi T-255/17: 28. aprillil 2017 esitatud hagi – Les Mousquetaires ja ITM Entreprises versus komisjon

30

2017/C 231/39

Kohtuasi T-268/17: 8. mail 2017 esitatud hagi – ühisettevõte Clean Sky 2 versus Revoind Industriale

31

2017/C 231/40

Kohtuasi T-269/17: 8. mail 2017 esitatud hagi – ühisettevõte Clean Sky 2 versus Revoind Industriale

32

2017/C 231/41

Kohtuasi T-270/17: 8. mail 2017 esitatud hagi – ühisettevõte Clean Sky 2 versus Revoind Industriale

33

2017/C 231/42

Kohtuasi T-271/17: 8. mail 2017 esitatud hagi – ühisettevõte Clean Sky 2 versus Revoind Industriale

34

2017/C 231/43

Kohtuasi T-272/17: 5. mail 2017 esitatud hagi – Webgarden versus EUIPO (Dating Bracelet)

35

2017/C 231/44

Kohtuasi T-283/17: 15. mail 2017 esitatud hagi – SH versus komisjon

35

2017/C 231/45

Kohtuasi T-284/17: 12. mail 2017 esitatud hagi – Le Pen versus parlament

36

2017/C 231/46

Kohtuasi T-285/17: 12. mai 2017. aasta esitatud hagi – Yanukovych versus nõukogu

37

2017/C 231/47

Kohtuasi T-286/17: 12. mail 2017 esitatud hagi – Yanukovych versus nõukogu

38

2017/C 231/48

Kohtuasi T-288/17: 15. mail 2017 esitatud hagi – Sky plc versus EUIPO – Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

39

2017/C 231/49

Kohtuasi T-290/17: 16. mail 2017 esitatud hagi – Stavytskyi versus nõukogu

40

2017/C 231/50

Kohtuasi T-291/17: 16. mail 2017 esitatud hagi – Transdev jt versus komisjon

41

2017/C 231/51

Kohtuasi T-292/17: 16. mail 2017 esitatud hagi – Région Île-de-France versus komisjon

41

2017/C 231/52

Kohtuasi T-294/17: 12. mail 2017 esitatud hagi – Lion’s Head Global Partners versus EUIPO – Lion Capital LLP (Lion’s Head)

42

2017/C 231/53

Kohtuasi T-297/17: 15. mail 2017 esitatud hagi – VSM versus EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

43

2017/C 231/54

Kohtuasi T-299/17: 16. mail 2017 esitatud hagi – Sata versus EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)

43

2017/C 231/55

Kohtuasi T-300/17: 17. mail 2017 esitatud hagi – Sata versus EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)

44

2017/C 231/56

Kohtuasi T-301/17: 17. mail 2017 esitatud hagi – Sata versus EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)

45

2017/C 231/57

Kohtuasi T-302/17: 18. mail 2017 esitatud hagi – Sata versus EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)

45

2017/C 231/58

Kohtuasi T-303/17: 18. mail 2017 esitatud hagi – Sata versus EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)

46

2017/C 231/59

Kohtuasi T-304/17: 18. mail 2017 esitatud hagi – Sata versus EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)

47

2017/C 231/60

Kohtuasi T-305/17: 17. mail 2017 esitatud hagi – Red Bull versus EUIPO (Kahest eri värvi väljast koosneva rööpküliku kujutis)

47

2017/C 231/61

Kohtuasi T-307/17: 18. mail 2017 esitatud hagi – adidas vs. EUIPO – Shoe Branding Europe BVBA (Kolme paralleelse riba kujutis)

48

2017/C 231/62

Kohtuasi T-310/17: 15. mail 2017 esitatud hagi – Lion’s Head Global Partners vs. EUIPO – Lion Capital LLP (LION’S HEAD global partners)

49

2017/C 231/63

Kohtuasi T-311/17: 19. mail 2017 esitatud hagi – Stips versus komisjon

49

2017/C 231/64

Kohtuasi T-313/17: 22. mail 2017 esitatud hagi – Wajos versus EUIPO (pudeli kuju)

50

2017/C 231/65

Kohtuasi T-314/17: 23. mail 2017 esitatud hagi – Nosio vs. EUIPO (MEZZA)

50

2017/C 231/66

Kohtuasi T-318/17: 8. mail 2017 esitatud hagi – ühisettevõte Clean Sky 2 versus Revoind Industriale

51

2017/C 231/67

Kohtuasi T-330/17: 16. mail 2017 esitatud hagi – Ceobus jt versus komisjon

52

2017/C 231/68

Kohtuasi T-331/17: 23. mail 2017 esitatud hagi – Steifer versus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

53

2017/C 231/69

Kohtuasi T-757/15: Üldkohtu 3. mai 2017. aasta määrus – Facebook versus EUIPO – Brand IP Licensing (lovebook)

53

2017/C 231/70

Kohtuasi T-84/17: Üldkohtu 18. mai 2017. aasta määrus – Consorzio IB Innovation versus komisjon

54

2017/C 231/71

Kohtuasi T-95/17: Üldkohtu 5. mai 2017. aasta määrus – King.com versus EUIPO – TeamLava (Ekraanikujutised ja ikoonid)

54

2017/C 231/72

Kohtuasi T-126/17: Üldkohtu 18. mai 2017. aasta määrus – Consorzio IB Innovation versus komisjon

54


 

Parandused

2017/C 231/73

Euroopa Liidu Teatajas kohtuasja T-86/17 kohta avaldatud teatise parandus ( ELT C 104, 3.4.2017 )

55

2017/C 231/74

Euroopa Liidu Teatajas kohtuasja T-161/17 kohta avaldatud teatise parandus ( ELT C 151, 15.5.2017 )

57


ET

 

Top