Help Print this page 

Document C:2010:288:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, C 288, 23. oktoober 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2010.288.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 288

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide
23. oktoober 2010


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2010/C 288/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 274, 9.10.2010

1

 

Üldkohus

2010/C 288/02

Üldkohtu presidendi valimine

2

2010/C 288/03

Kodade esimeeste valimine

2

2010/C 288/04

Kohtunike määramine kodadesse

2

2010/C 288/05

Täiskogu

4

2010/C 288/06

Suurkoja koosseis

4

2010/C 288/07

Apellatsioonikoda

4

2010/C 288/08

Kohtuasjade kodadele määramise kriteeriumid

5

2010/C 288/09

Ajutiste meetmete kohaldamisel Üldkohtu presidenti asendava kohtuniku määramine

5


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2010/C 288/10

Kohtuasi C-409/06: Euroopa Kohtu (suurkoda) 8. septembri 2010. aasta otsus (Verwaltungsgericht Köln (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Winner Wetten GmbH versus Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (EÜ artiklid 43 ja 49 — Asutamisvabadus — Teenuste osutamise vabadus — Liidumaa tasandil spordikihlvedude valdkonnas kehtiv avalik-õiguslik monopol — Bundesverfassungsgericht’i otsus, mis tuvastab sellise monopoli suhtes kehtivate õigusnormide vastuolu Saksa põhiseadusega, kuid jätab need õigusnormid üleminekuperioodiks jõusse, eesmärgiga viia need põhiseadusega kooskõlla — Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõte — Sellise üleminekuperioodi lubatavus ja võimalikud tingimused, kui kõne all olevad siseriiklikud õigusnormid rikuvad ka EÜ artikleid 43 ja 49)

6

2010/C 288/11

Kohtuasi C-290/07 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. septembri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Scott SA, Département du Loiret, Prantsuse Vabariik (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Soodushind arendatud maatüki ostmiseks — Turuväärtuse kindlakstegemine — Ametlik uurimismenetlus — Määrus (EÜ) nr 659/1999 — Hoolsa ja erapooletu uurimise kohustus — Komisjoni kaalutlusõiguse ulatus — Kulupõhine meetod — Kohtuliku kontrolli ulatus)

6

2010/C 288/12

Liidetud kohtuasjad C-316/07, C-358/07 — C-360/07, C-409/07 ja C-410/07: Euroopa Kohtu (suurkoda) 8. septembri 2010. aasta otsus (Verwaltungsgericht Giesseni, Verwaltungsgericht Stuttgarti (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07) versus Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden-Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07) (EÜ artiklid 43 ja 49 — Asutamisvabadus — Teenuste osutamise vabadus — Liidumaa tasandil avalik-õiguslikule monopolile allutatud spordikihlvedude korraldamine — Eesmärk ennetada hasartmängudega seotud liigsele kulutamisele õhutamist ja võidelda mängusõltuvuse vastu — Proportsionaalsus — Piirav meede, mille eesmärk peab olema tegelikult vähendada mängimise võimalusi ja piirata mängudealast tegevust ühtselt ja süstemaatiliselt — Monopoli reklaam, mis julgustab osalema loteriides — Muud hasartmängud, mida võivad pakkuda eraõiguslikud ettevõtjad — Muude hasartmängude pakkumise laienemine — Teises liikmesriigis välja antud litsents — Vastastikuse tunnustamise kohustuse puudumine)

7

2010/C 288/13

Kohtuasi C-46/08: Euroopa Kohtu (suurkoda) 8. septembri 2010. aasta otsus (Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgerichti (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Carmen Media Group Ltd versus Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein (EÜ artikkel 49 — Teenuste osutamise vabadus — Gibraltaril väljastatud sellise litsentsi omanik, mis lubab koguda spordikihlvedusid üksnes välisriigis — Liidumaa tasandil avalik-õiguslikule monopolile allutatud spordikihlvedude korraldamine — Eesmärk ennetada hasartmängudega seotud liigsele kulutamisele õhutamist ja võidelda mängusõltuvuse vastu — Proportsionaalsus — Piirav meede, mille eesmärk peab olema tegelikult vähendada mängimise võimalusi ja piirata mängudealast tegevust ühtselt ja süstemaatiliselt — Muud hasartmängud, mida võivad pakkuda eraõiguslikud ettevõtjad — Loa andmise menetlus — Pädeva ametiasutuse kaalutlusõigus — Keeld pakkuda hasartmänge internetis — Üleminekumeetmed, mis ajutiselt lubavad teatud ettevõtjatel selliseid mänge pakkuda)

8

2010/C 288/14

Kohtuasi C-64/08: Euroopa Kohtu (neljas koda) 9. septembri 2010. aasta otsus (Landesgericht Linzi (Austria) eelotsusetaotlus) — kriminaalasi Ernst Engelmanni süüdistuses (Teenuste osutamise vabadus — Asutamisvabadus — Siseriiklikud õigusnormid, mis kehtestavad kasiinodes hasartmängude käitamiseks kontsessioonisüsteemi — Kontsessioonid, mida saavad ainult antud liikmesriigi territooriumil asuvad aktsiaseltsid — Kõikide kontsessioonide määramine ilma igasuguse konkureerimiseta)

9

2010/C 288/15

Kohtuasi C-399/08 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. septembri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste e.V (BIEK), UPS Europe NV/SA, Saksamaa Liitvabariik (Apellatsioonkaebus — EÜ artikkel 87 — Riigiabi — Meetmed, mida Saksamaa Liitvabariik rakendas Deutsche Post AG kasuks — EÜ artikkel 86 — Üldist majandushuvi esindavad teenused — Uksest ukseni pakiveo teenuste sektoris kahjumiga müügi poliitikast tingitud lisakulude hüvitamine — Eelise olemasolu — Komisjoni poolt kasutatud kontrollimeetod — Tõendamiskoormis — EÜ artikkel 230 — Üldkohtu kohtuliku kontrolli ulatus)

10

2010/C 288/16

Kohtuasi C-453/08: Euroopa Kohtu (teine koda) 2. septembri 2010. aasta otsus (Symvoulio tis Epikrateiase (Kreeka) eelotsusetaotlus) — Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos, Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas versus Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis (Ühine kalanduspoliitika — Vahemere kalandus — Määrus (EÜ) nr 1626/94 — Artikli 1 lõiked 2 ja 3 — Teatavate kalapüügivõrkude kasutamise keelustamine — Enne nimetatud määruse jõustumist vastu võetud meetmed, mis täiendavad seda määrust või on sellest määrusest rangemad — Kehtivuse tingimused)

11

2010/C 288/17

Kohtuasi C-66/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 2. septembri 2010. aasta otsus (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Leedu Vabariik) eelotsusetaotlus) — Kirin Amgen, Inc. versus Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (Patendiõigus — Ravimpreparaadid — Määrus (EMÜ) nr 1768/92 — Artiklid 7 ja 19 ning artikli 19a punkt e — Ravimite täiendava kaitse tunnistus — Selle tunnistuse taotlemise tähtaeg)

11

2010/C 288/18

Kohtuasi C-254/09 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. septembri 2010. aasta otsus — Calvin Klein Trademark Trust versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Zafra Marroquineros SL (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Sõnamärk CK CREACIONES KENNYA — Ühenduse kaubamärkide CK Calvin Klein ja siseriiklike kaubamärkide CK omaniku vastulause — Vastulause tagasilükkamine)

12

2010/C 288/19

Kohtuasi C-265/09 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 9. septembri 2010. aasta otsus — Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) versus BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Kujutismärgi „α” registreerimistaotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Eristusvõime — Ühest tähest koosnev tähis)

13

2010/C 288/20

Kohtuasi C-440/07 P: Euroopa Kohtu 9. juuni 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Schneider Electric SA, Saksamaa Liitvabariik, Prantsuse Vabariik (Apellatsioonkaebus — Vaidlustatud kohtuotsuse osaline tühistamine — Menetlusstaadium lubab teha asja suhtes kohtuotsuse — Ühenduse lepinguväline vastutus — Kahju hindamine)

13

2010/C 288/21

Liidetud kohtuasjad C-286/09 ja C-287/09: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 9. juuli 2010. aasta määrus (Corte d'appello di Roma (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09) versus Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Kodukorra artikli 104 lõike 3 esimene lõik — Ametnikud — Vanaduspension — Kindlustusperioodide kattumine — Personalieeskirjade VIII lisa artikkel 11 — Euroopa ühendustes töötatud aja arvestamine — EÜ artikkel 10)

14

2010/C 288/22

Kohtuasi C-298/09: Euroopa Kohtu (kuues koda) 16. juuni 2010. aasta määrus (Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma (Ungari Vabariik) eelotsusetaotlus) — RANI Slovakia s.r.o. versus Hankook Tire Magyarország Kft (Kodukorra artikkel 104, lõige 3, lõik 1 — Ühinemine Euroopa Liiduga — Teenuste osutamise vabadus — Direktiiv 96/71/EÜ — Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega — Ajutist tööjõudu vahendav ettevõte — Nõue omada asukohta liikmesriigis, kus teenust osutatakse)

14

2010/C 288/23

Kohtuasi C-312/09: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 17. juuni 2010. aasta määrus (Anotato Dikastirio Kyprou (Küprose Vabariik) eelotsusetaotlus) — Giorgos Michalias versus Christina A. Ioannou-Michalia (Kodukorra artikli 104 lõike 3 teine lõik — Määrus (EÜ) nr 1347/2000 — Artiklid 2, 42 ja 46 — Tsiviilasjades tehtav õigusalane koostöö — Lahutusasjade kohtualluvus — Riigi liitumine Euroopa Liiduga — Enne liitumist algatatud abielulahutuse menetlus — Määruse (EÜ) nr 1347/2000 ajaline kohaldamisala)

15

2010/C 288/24

Kohtuasi C-350/09: Euroopa Kohtu 12. mai 2010. aasta määrus — Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Euroopa Sotsiaalfond — Rahaline abi — Tühistamine)

15

2010/C 288/25

Kohtuasi C-358/09: Euroopa Kohtu 1. juuli 2010. aasta määrus — DSV Road NV versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonikaebus — Tolliseadustik — Tai päritolu diskettide import — Imporditollimaksude tollivormistusjärgne sissenõudmine — Imporditollimaksude vähendamise taotlus)

16

2010/C 288/26

Kohtuasi C-381/09: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 7. juuli 2010. aasta määrus (Corte suprema di cassazione (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Gennaro Curia versus Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Kodukorra artikkel 104, lõige 3, lõik 1 — Kuues käibemaksudirektiiv — Kohaldamisala — Käibemaksuvabastused — Artikli 13 B osa punkt d alapunkt 1 — Laenude andmine, läbirääkimiste pidamine ja laenude haldamine — Liigintressiga laenud — Siseriikliku õiguse kohaselt kuritegu)

16

2010/C 288/27

Kohtuasi C-448/09: Euroopa Kohtu (viies koda) 30. juuni 2010. aasta määrus — Royal Appliance International GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Apellatsioonikaebus — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Varasem kaubamärk sensixx — Sõnamärk Centrixx — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Varasema kaubamärgi tühistamise taotlus — Siseriiklikus kohtus pooleli olev kohtuasi — Üldkohtus menetluse peatamise taotlus)

17

2010/C 288/28

Kohtuasi C-498/09 P: Euroopa Kohtu 10. juuni 2010. aasta määrus — Thomson Sales Europe versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonikaebus — Tolliseadustik — Tollimaksu vähendamine — Tollimaksu tollivormistusjärgselt sisse nõudmata jätmine — Dumpinguvastased tollimaksud — Ilmse hooletuse puudumine — Õigusaktide keerukus — Kutsealane kogemus — Ettevõtja hoolsus — Tais toodetud värviteleviisorid — Vaidlustatavad aktid)

17

2010/C 288/29

Kohtuasi C-352/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Audiencia Provincial de Oviedo (Hispaania) 13. juulil 2010 — Angel Lorenzo González Alonso versus Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

18

2010/C 288/30

Kohtuasi C-360/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) 19. juulil 2010 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) versus Netlog NV

18

2010/C 288/31

Kohtuasi C-363/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugal) 21. juulil 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues versus Companhia de Seguros Zurich SA

19

2010/C 288/32

Kohtuasi C-365/10: 22. juulil 2010 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Sloveenia Vabariik

19

2010/C 288/33

Kohtuasi C-367/10 P: EMC Development AB 22. juulil 2010 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu 12. mai 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas T-432/05: EMC Development AB versus Euroopa Komisjon

20

2010/C 288/34

Kohtuasi C-372/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II (Poola Vabariik) 26. juulil 2010 — Pak Holdco Sp zoo versus Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

20

2010/C 288/35

Kohtuasi C-386/10 P: Chalkor AE Epexergasias Metalloni 30. juulil 2010 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 19. mai 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas T-21/05: Chalkor AE Epexergasias Metallon versus Euroopa Komisjon

21

2010/C 288/36

Kohtuasi C-392/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 4. augustil 2010 — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam versus Hauptzollamt Hamburg-Jonas

21

2010/C 288/37

Kohtuasi C-402/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d'État (Prantsusmaa) 6. augustil 2010 — Société Groupe Limagrain Holding versus FranceAgriMer

22

2010/C 288/38

Kohtuasi C-405/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Bruchsal (Saksamaa) 10. augustil 2010 — Kriminaalasi Özlem Garenfeldi süüdistuses

22

2010/C 288/39

Kohtuasi C-410/10: 17. augustil 2010 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

23

2010/C 288/40

Kohtuasi C-413/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Ordinario di Prato (Itaalia) 18. augustil 2010 — kriminaalmenetlus Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri süüdistuses

23

2010/C 288/41

Kohtuasi C-417/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte Suprema di Cassazione (Itaalia) 23. augustil 2010 — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate versus 3 M Italia Spa

23

2010/C 288/42

Kohtuasi C-418/10 P: Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH 23. augustil 2010 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 7. juuli 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas T-60/09: Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), teine menetlusosaline Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas: Stabilator sp z o.o.

24

2010/C 288/43

Kohtuasi C-420/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Hamburg (Saksamaa) 23. augustil 2010 — Söll GmbH versus Tetra GmbH

25

2010/C 288/44

Kohtuasi C-427/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud 31. augustil 2010 Corte Suprema di Cassazione (Itaalia) — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, millega on ühendatud Banca Nazionale dell’Agricoltura spa versus Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

26

2010/C 288/45

Kohtuasi C-461/09 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 9. juuli 2010. aasta määrus — The Wellcome Foundation Ltd versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Serono Genetics Institute SA (Apellatsioonikaebus — Ühenduse kaubamärk — Sõnamärk FAMOXIN — Siseriikliku kaubamärgi LAMOXIN omaniku kehtetuks tunnistamise taotlus — Kehtetuks tunnistamise taotluse rahuldamata jätmine)

26

2010/C 288/46

Kohtuasi C-200/08: Euroopa Kohtu presidendi 1. juuli 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik

27

2010/C 288/47

Kohtuasi C-190/09: Euroopa Kohtu kaheksanda koja esimehe 7. juuli 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Küprose Vabariik

27

2010/C 288/48

Kohtuasi C-299/09: Euroopa Kohtu presidendi 25. mai 2010. aasta määrus (Nejvyšší správní soud (Tšehhi Vabariik) eelotsusetaotlus) — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH versus Ministerstvo životního prostředí

27

2010/C 288/49

Kohtuasi C-527/09: Euroopa Kohtu presidendi 22. juuni 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik

27

2010/C 288/50

Kohtuasi C-88/10: Euroopa Kohtu presidendi 19. juuli 2010. aasta määrus (Tribunale di Palermo (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale versus Seasoft Spa

27

2010/C 288/51

Kohtuasi C-100/10: Euroopa Kohtu presidendi 12. juuli 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

27

 

Üldkohus

2010/C 288/52

Kohtuasi T-359/04: Üldkohtu 9. septembri 2010. aasta otsus — British Aggregates jt versus komisjon (Riigiabi — Keskkonnamaks täitematerjalidelt Ühendkuningriigis — Põhja-Iirimaa suhtes kehtiv erand — Komisjoni otsus mitte esitada vastuväiteid — Tõsised raskused — Ühenduse suunised keskkonnakaitsele antava riigiabi kohta)

28

2010/C 288/53

Kohtuasi T-29/05: Üldkohtu 8. septembri 2010. aasta otsus — Deltafina versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Toortubaka ostu ja esmase töötlemise turg Hispaanias — EÜ artikli 81 rikkumist tuvastav otsus — Hinna kindlaksmääramine ja turu jagamine — Vastuväiteteatise ja vaidlustatud otsuse kooskõla — Kaitseõigus — Asjaomase turu mõiste — Trahvid — Rikkumise raskus — Raskendavad asjaolud — Rikkumise eestvedaja roll — Koostöö)

28

2010/C 288/54

Kohtuasi T-312/05: Üldkohtu 8. septembri 2010. aasta otsus — Komisjon versus Alexiadou (Vahekohtuklausel — Leping veekindlate nahkade tootmistehnoloogia arendusprojekti kohta — Lepingu täitmata jätmine — Ettemakstud summade tagastamine — Viivitusintressid — Üldkohtule tagasisaatmine pärast tühistamist — Tagaseljamenetlus)

29

2010/C 288/55

Kohtuasi T-319/05: Üldkohtu 9. septembri 2010. aasta otsus — Šveits versus komisjon (Välissuhted — Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline õhutranspordialane kokkulepe — Saksamaa meetmed, mis puudutavad Zürichi lennuväljale lähenemist — Määrus (EMÜ) nr 2408/92 — Kaitseõigus — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Proportsionaalsuse põhimõte)

29

2010/C 288/56

Kohtuasi T-63/06: Üldkohtu 9. septembri 2010. aasta otsus — Eyropaïki Dynamiki versus EMCDDA (Teenuste riigihanked — EMCDDA pakkumismenetlus — Tarkvara programmeerimise ja konsultatsiooni teenuste osutamine — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Lepingu sõlmimise kriteeriumid — Ilmne hindamisviga — Võrdne kohtlemine — Läbipaistvus — Hea halduse põhimõte — Põhjendamiskohustus)

30

2010/C 288/57

Kohtuasi T-119/06: Üldkohtu 9. septembri 2010. aasta otsus — Usha Martin versus nõukogu ja komisjon (Dumping — Eelkõige Indiast pärit terastrosside ja -kaablite import — Hinnakohustuse rikkumine — Proportsionaalsuse põhimõte — Määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 8 lõiked 1, 7 ja 9 (nüüd määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 8 lõiked 1, 7 ja 9))

30

2010/C 288/58

Kohtuasi T-155/06: Üldkohtu 9. septembri 2010. aasta otsus — Tomra Systems jt versus komisjon (Konkurents — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Kasutatud joogipakendite kogumisseadmete turg — Otsus, milles tuvastatakse EÜ artikli 82 ja EMP artikli 54 rikkumine — Ainuõiguslikud kokkulepped, koguselised kohustused ja püsikliendina sidumise hinnaalandused, mis on osa konkurentide turult väljatõrjumise strateegiast — Trahv — Proportsionaalsus)

31

2010/C 288/59

Kohtuasi T-264/07: Üldkohtu 9. septembri 2010. aasta otsus — CSL Behring versus komisjon ja EMA (Inimtervishoius kasutatavad ravimid — Harva kasutatavaks ravimiks nimetamise kord — Taotlus nimetada inimfibrinogeen harva kasutatavaks ravimiks — Kohustus esitada nimetuse saamise taotlus enne müügiloa taotlemist — EMA otsus taotluse kehtivuse kohta)

31

2010/C 288/60

Kohtuasi T-300/07: Üldkohtu 9. septembri 2010. aasta otsus — Evropaïki Dynamiki versus komisjon (Teenuste riigihanked — Ühenduse hankemenetlus — Veebiportaali haldus- ja hooldustöödega seotud IT teenuste osutamine — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Lepingu sõlmimise kriteeriumid — Põhjendamiskohustus — Ilmne hindamisviga — Võrdne kohtlemine — Läbipaistvus)

32

2010/C 288/61

Kohtuasi T-348/07: Üldkohtu 9. septembri 2010. aasta otsus — Al-Aqsa versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud terrorismivastaseks võitluseks — Rahaliste vahendite külmutamine — Ühine seisukoht 2001/931/ÜVJP ja määrus (EÜ) nr 2580/2001 — Tühistamishagi — Nõuete muutmine — Kohtulik kontroll — Rahaliste vahendite külmutamise liidu meetme rakendamise tingimused)

32

2010/C 288/62

Kohtuasi T-70/08: Üldkohtu 9. septembri 2010. aasta otsus — Axis versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi ETRAX taotlus — Sõnalist osa ETRA I+D sisaldavad varasemad siseriiklikud kujutismärgid — Suhteline keeldumispõhjus — Apellatsioonikojale esitatud kaebuse vastuvõetavus — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 49 lõige 1 ning määruse (EÜ) nr 40/94 artikkel 59 (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 60))

33

2010/C 288/63

Kohtuasi T-74/08: Üldkohtu 9. septembri 2010. otsus — Now Pharm versus komisjon (Inimtervishoius kasutatavad ravimid — Harva kasutatavaks ravimiks nimetamise kord — Ravimi „Vereurmarohu vedel eriekstrakt” („Ukrain”) harva kasutatavaks ravimiks nimetamise taotlus — Komisjoni otsus, millega keeldutakse harva kasutatavaks ravimiks nimetamisest)

33

2010/C 288/64

Kohtuasi T-152/08: Üldkohtu 8. septembri 2010. aasta otsus — Kido versus Siseturu Ühtlustamise Amet (SCORPIONEXO) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi SCORPIONEXO taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk ESCORPION — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

34

2010/C 288/65

Kohtuasi T-233/08: Üldkohtu 10. septembri 2010. aasta otsus — MPDV Mikrolab versus Siseturu Ühtlustamise Amet (ROI ANALYZER) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi ROI ANALYZER taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c))

34

2010/C 288/66

Kohtuasi T-387/08: Üldkohtu 9. septembri 2010. aasta otsus — Evropaïki Dynamiki versus komisjon (Teenuste riigihanked — Ametlike Väljaannete Talituse pakkumismenetlus — Informaatikaalaste teenuste osutamine — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Tühistamishagi — Lepingu sõlmimise kriteeriumid ja alakriteeriumid — Põhjendamiskohustus — Võrdne kohtlemine — Läbipaistvus — Ilmne hindamisviga — Võimu kuritarvitamine — Kahju hüvitamise nõue)

35

2010/C 288/67

Kohtuasi T-458/08: Üldkohtu 8. septembri 2010. aasta otsus — Wilfer versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Kitarri pea kujutamine) (Ühenduse kaubamärk — Kitarri hõbedast, halli ja kastanpruuni värvi pead kujutava ühenduse kujutismärgi taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b) — Faktide kontrollimine ameti omal algatusel — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 74 lõige 1 (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 76 lõige 1) — Põhjendamiskohustus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 73 esimene lause (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 75 esimene lause) — Võrdne kohtlemine)

35

2010/C 288/68

Kohtuasi T-472/08: Üldkohtu 3. septembri 2010. aasta otsus — Companhia Muller de Bebidas versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi 61 A NOSSA ALEGRIA taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk CACHAÇA 51 ning varasemad siseriiklikud kujutismärgid Cachaça 51 ja Pirassununga 51 — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

36

2010/C 288/69

Kohtuasi T-505/08: Üldkohtu 9. septembri 2010. aasta otsus — Nadine Trautwein Rolf Trautwein versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Hunter) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi Hunter taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7, lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7, lõike 1 punkt c) — Registreerimistaotluses kirjeldatud kaupade piiramine)

36

2010/C 288/70

Kohtuasi T-575/08: Üldkohtu 8. septembri 2010. aasta otsus — 4care versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Laboratorios Diafarm (Acumed) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi Acumed taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk AQUAMED ACTIVE — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Kaupade sarnasus — Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

37

2010/C 288/71

Kohtuasi T-582/08: Üldkohtu 9. septembri 2010. aasta otsus — Carpent Languages versus komisjon (Teenuste riigihanked — Ühenduse pakkumismenetlus — Koosolekute ja konverentside korraldamine — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Lepingu sõlmimine teise pakkujaga — Põhjendamiskohustus — Ilmne hindamisviga — Võrdne kohtlemine)

37

2010/C 288/72

Kohtuasi T-64/09: Üldkohtu 8. septembri 2010. aasta otsus — Micro Shaping versus Siseturu Ühtlustamise Amet (packaging) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kujutismärgi packaging taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

38

2010/C 288/73

Kohtuasi T-91/10 P: Üldkohtu 1. septembri 2010. aasta otsus — Skareby versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Aruanded — Karjääriarengu aruanne — 2005. aasta hindamine — Lihtsustatud aruanne ajavahemikuks jaanuar-september 2005 — Pärast vaidlustatud kohtuotsuse tegemist osaliselt tühistatud 2004. aasta karjääriarengu aruandes sisalduvate hinnangute tervikuna kordamine)

38

2010/C 288/74

Kohtuasi T-106/09: Üldkohtu 9. septembri 2010. aasta määrus — adp Gauselmann versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Maclean (Archer Maclean’s Mercury) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi Archer Maclean’s Mercury taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk Merkur — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

39

2010/C 288/75

Kohtuasi T-112/09: Üldkohtu 8. septembri 2010. aasta otsus — Icebreaker versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi ICEBREAKER taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk ICEBERG — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Osaline kaubamärgi registreerimisest keeldumine — Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

39

2010/C 288/76

Kohtuasi T-369/09: Üldkohtu 8. septembri 2010. aasta otsus — Quinta do Portal versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Vallegre (PORTO ALEGRE) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärgi PORTO ALEGRE taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk VISTA ALEGRE — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 53 lõike 1 punkt a)

40

2010/C 288/77

Kohtuasi T-475/08 P: Üldkohtu 29. juuli 2010. aasta määrus — Duta versus Euroopa Kohus (Apellatsioonikaebus — Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — Töölevõtmine — Kohtuniku nõuniku ametikoht — Ilmselgelt vastuvõetamatu apellatsioonkaebus)

40

2010/C 288/78

Kohtuasi T-58/09: Üldkohtu 2. septembri 2010. aasta määrus — Schemaventotto versus komisjon (Tühistamishagi — Koondumised — Koondumiskavast loobumine — Otsus lõpetada määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 21 lõike 4 alusel algatatud menetlus — Vaidlustamatu akt — Vastuvõetamatus)

41

2010/C 288/79

Kohtuasi T-15/10 R II: Üldkohtu presidendi 8. septembri 2010. aasta määrus — Noko Ngele versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Uus taotlus — Vastuvõetamatus)

41

2010/C 288/80

Kohtuasi T-305/10: 23. juulil 2010 esitatud hagi — Hartmann-Lamboy versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Diptyque (DYNIQUE)

41

2010/C 288/81

Kohtuasi T-323/10: 3. augustil 2010 esitatud hagi — Chabou versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)

42

2010/C 288/82

Kohtuasi T-325/10: 3. augustil 2010 esitatud hagi — Iliad jt versus komisjon

43

2010/C 288/83

Kohtuasi T-326/10: 10. augustil 2010 esitatud hagi — Fraas versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Helehall, tumehall, beež, tumepunane ja pruun ruudumuster)

43

2010/C 288/84

Kohtuasi T-327/10: 10. augustil 2010 esitatud hagi — Fraas versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Must, tumehall, helehall ja tumepunane ruudumuster)

44

2010/C 288/85

Kohtuasi T-328/10: 10. augustil 2010 esitatud hagi — Fraas versus Siseturu Ühtlustamise Amet (tumehalli, helehalli, beeži ja tumepunast värvi sisaldav ruuduline muster)

44

2010/C 288/86

Kohtuasi T-329/10: 10. augustil 2010 esitatud hagi — Fraas versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Musta, halli, beeži ja tumepunast värvi sisaldav ruuduline muster)

45

2010/C 288/87

Kohtuasi T-334/10: 10. augustil 2010 esitatud hagi — Leifheit versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Vermop Salmon (Twist System)

45

2010/C 288/88

Kohtuasi T-337/10: 17. augustil 2010 esitatud hagi — Seatech International jt versus nõukogu ja komisjon

46

2010/C 288/89

Kohtuasi T-338/10: 18. augustil 2010 esitatud hagi — Komisjon versus Tornasol Films

47

2010/C 288/90

Kohtuasi T-339/10: 9. augustil 2010 esitatud hagi — Cosepuri versus EFSA

47

2010/C 288/91

Kohtuasi T-340/10: 20. augustil 2010 esitatud hagi — CTG Luxembourg PSF versus Euroopa Kohus

48

2010/C 288/92

Kohtuasi T-342/10: 23. augustil 2010 esitatud hagi — Hartmann versus Siseturu Ühtlustamise Amet

49

2010/C 288/93

Kohtuasi T-343/10: 18. augustil 2010 esitatud hagi — Etimine ja Etiproducts versus ECHA

49

2010/C 288/94

Kohtuasi T-344/10: 20. augustil 2010 esitatud hagi — UPS Europe ja United Parcel Service Deutschland versus komisjon

50

2010/C 288/95

Kohtuasi T-346/10: 18. augustil 2010 esitatud hagi — Borax Europe versus ECHA

51

2010/C 288/96

Kohtuasi T-347/10: 27. augustil 2010 esitatud hagi — Adelholzener Alpenquellen versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kolme mäetipu reljeefse kujutisega pudeli kuju)

52

2010/C 288/97

Kohtuasi T-348/10: 16. augustil 2010 esitatud hagi — Panzeri versus Siseturu Ühtlustamise Amet Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)

52

2010/C 288/98

Kohtuasi T-349/10: 26. augustil 2010 esitatud hagi — Milux versus Siseturu Ühtlustamise Amet (OVUMCONTROL)

53

2010/C 288/99

Kohtuasi T-350/10: 26. augustil 2010 esitatud hagi — Milux versus Siseturu Ühtlustamise Amet (HEARTCONTROL)

53

2010/C 288/00

Kohtuasi T-351/10: 26. augustil 2010 esitatud hagi — Milux versus Siseturu Ühtlustamise Amet (VESICACONTROL)

54

2010/C 288/01

Kohtuasi T-352/10: 26. augustil 2010 esitatud hagi — Milux versus Siseturu Ühtlustamise Amet (RECTALCONTROL)

54

2010/C 288/02

Kohtuasi T-353/10: 31. augustil 2010 esitatud hagi — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro versus Euroopa Komisjon

55

2010/C 288/03

Kohtuasi T-356/10: 23. augustil 2010 esitatud hagi — Nike International versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Deichmann (VICTORY RED)

55

2010/C 288/04

Kohtuasi T-357/10: 27. augustil 2010 esitatud hagi — Kraft Foods Schweiz versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Compañía Nacional de Chocolates (CORONA)

56

2010/C 288/05

Kohtuasi T-359/10: 25. augustil 2010 esitatud hagi — Ecologistas en Acción-CODA versus komisjon

57

2010/C 288/06

Kohtuasi T-362/10: 27. augustil 2010 esitatud hagi — Vtesse Networks versus komisjon

57

2010/C 288/07

Kohtuasi T-363/10: 27. augustil 2010 esitatud hagi — Abbott Laboratories versus Siseturu Ühtlustamise Amet (RESTORE)

58

2010/C 288/08

Kohtuasi T-364/10: 2. septembril 2010 esitatud hagi — Duravit jt versus komisjon

59

2010/C 288/09

Kohtuasi T-366/10 P: 1. septembril 2010 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 22. juuni 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas F-78/09: Luigi Marcuccio versus komisjon

60

2010/C 288/10

Kohtuasi T-368/10: 3. septembril 2010 esitatud hagi — Rubinetteria Cisal versus komisjon

61

2010/C 288/11

Kohtuasi T-370/10: 30. augustil 2010 esitatud hagi — Rubinetterie Teorema versus komisjon

62

2010/C 288/12

Kohtuasi T-371/10: 7. septembril 2010 esitatud hagi — Amor versus Siseturu Ühtlustamise Amet HABM — Jablonex Group (AMORIKE)

62

2010/C 288/13

Kohtuasi T-376/10: 7. septembril 2010 esitatud hagi — Mamoli Robinetteria versus komisjon

63

2010/C 288/14

Kohtuasi T-380/10: 8. septembril 2010 esitatud hagi — Wabco Europe jt versus komisjon

64

2010/C 288/15

Kohtuasi T-384/10: 8. septembril 2010 esitatud hagi — Hispaania versus komisjon

64

2010/C 288/16

Kohtuasi T-170/03: Üldkohtu 6. septembri. 2010. aasta määrus — British American Tobacco (Investments) versus komisjon

65

2010/C 288/17

Kohtuasi T-34/06: Üldkohtu 1. septembri 2010. aasta määrus — Universal versus komisjon

65

2010/C 288/18

Kohtuasi T-88/07: Üldkohtu 1. septembri 2010. aasta määrus — Fabryka Samochodòw Osobowych versus Komisjon

66

2010/C 288/19

Liidetud kohtuasjad T-44/07 ja T-1/08: Üldkohtu 3. septembri 2010. aasta määrus — Huta Buczek ja Buczek versus Komisjon

66

2010/C 288/20

Kohtuasi T-125/09: Üldkohtu 2. septembri 2010. aasta määrus — Gruener Janura versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Centum Aqua Marketing (Hundertwasser)

66

2010/C 288/21

Kohtuasi T-505/09: Üldkohtu 6. septembri 2010. aasta määrus — Carlyle versus Siseturu Ühtlustamise Amet — MRP Consult (CAFE CARLYLE)

66

2010/C 288/22

Kohtuasi T-506/09: Üldkohtu 6. septembri 2010. aasta määrus — Carlyle versus Siseturu Ühtlustamise Amet — MRP Consult (THE CARLYLE)

66

2010/C 288/23

Kohtuasi T-49/10: Üldkohtu 11. augusti 2010. aasta määrus — Footwear versus Ühtlustamise Amet — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

66

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2010/C 288/24

Kohtuasi F-27/09: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 29. juuni 2010. aasta otsus — Ingo Hanschmann versus Euroopa Politseiamet (Europol) (Avalik teenistus — Europoli töötajad — Lepingu pikendamata jätmine — Tähtajatu tööleping — Europoli töötajate suhtes kohaldatavate personalieeskirjade artikkel 6 — Kaitseõiguste järgimise põhimõte)

67

2010/C 288/25

Kohtuasi F-28/09: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 29. juuni 2010. aasta otsus — Kipp versus Euroopa Politseiamet (Europol) (Avalik teenistus — Europoli töötajad — Lepingu pikendamata jätmine — Tähtajatu tööleping — Europoli töötajate suhtes kohaldatavate personalieeskirjade artikkel 6 — Kaitseõiguste järgimise põhimõte)

67

2010/C 288/26

Kohtuasi F-34/09: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 29. juuni 2010. aasta otsus — Sluiter versus Euroopa Politseiamet (Europol) (Avalik teenistus — Europoli töötajad — Lepingu pikendamata jätmine — Tähtajatu tööleping — Europoli töötajate suhtes kohaldatavate personalieeskirjade artikkel 6 — Kaitseõiguste järgimise põhimõte)

68

2010/C 288/27

Kohtuasi F-35/09: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 29. juuni 2010. aasta otsus — Visser-Fornt Raya versus Euroopa Politseiamet (Europol) (Avalik teenistus — Europoli töötajad — Lepingu pikendamata jätmine — Tähtajatu tööleping — Europoli töötajate suhtes kohaldatavate personalieeskirjade artikkel 6 — Kaitseõiguste järgimise põhimõte)

68

2010/C 288/28

Kohtuasi F-36/09: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 29. juuni 2010. aasta otsus — Armitage-Wilson versus Euroopa Politseiamet (Europol) (Avalik teenistus — Europoli töötajad — Lepingu pikendamata jätmine — Tähtajatu tööleping — Europoli töötajate suhtes kohaldatavate personalieeskirjade artikkel 6 — Kaitseõiguste järgimise põhimõte)

69

2010/C 288/29

Kohtuasi F-37/09: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 29. juuni 2010. aasta otsus — Doyle versus Euroopa Politseiamet (Europol) (Avalik teenistus — Europoli töötajad — Lepingu pikendamata jätmine — Tähtajatu tööleping — Europoli töötajate suhtes kohaldatavate personalieeskirjade artikkel 6 — Kaitseõiguste järgimise põhimõte)

69

2010/C 288/30

Kohtuasi F-38/09: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 29. juuni 2010. aasta otsus — Martin versus Euroopa Politseiamet (Europol) (Avalik teenistus — Europoli töötajad — Lepingu pikendamata jätmine — Tähtajatu tööleping — Europoli töötajate suhtes kohaldatavate personalieeskirjade artikkel 6 — Kaitseõiguste järgimise põhimõte)

70

2010/C 288/31

Kohtuasi F-39/09: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 29. juuni 2010. aasta otsus — Goddijn versus Euroopa Politseiamet (Europol) (Avalik teenistus — Europoli töötajad — Lepingu pikendamata jätmine — Tähtajatu tööleping — Europoli töötajate suhtes kohaldatavate personalieeskirjade artikkel 6 — Kaitseõiguste järgimise põhimõte)

70

2010/C 288/32

Kohtuasi F-41/09: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 29. juuni 2010. aasta otsus — Roumimper versus Euroopa Politseiamet (Europol) (Avalik teenistus — Europoli töötajad — Lepingu pikendamata jätmine — Tähtajatu tööleping — Europoli töötajate suhtes kohaldatavate personalieeskirjade artikkel 6 — Kaitseõiguste järgimise põhimõte)

71

2010/C 288/33

Kohtuasi F-42/09: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 29. juuni 2010. aasta otsus — Esneau-Kappé versus Euroopa Politseiamet (Europol) (Avalik teenistus — Europoli töötajad — Lepingu pikendamata jätmine — Tähtajatu tööleping — Europoli töötajate suhtes kohaldatavate personalieeskirjade artikkel 6 — Kaitseõiguste järgimise põhimõte)

71

2010/C 288/34

Kohtuasi F-44/09: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 29. juuni 2010. aasta otsus — Brigitte Knöll versus Euroopa Politseiamet (Europol) (Avalik teenistus — Europoli töötajad — Lepingu pikendamata jätmine — Tähtajatu tööleping — Europoli töötajate suhtes kohaldatavate personalieeskirjade artikkel 6 — Kaitseõiguste tagamise põhimõte)

72

2010/C 288/35

Kohtuasi F-91/09: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 9. juuli 2010. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Kahju hüvitamise nõude esitamise mõistlik tähtaeg — Hilinemine)

72

2010/C 288/36

Kohtuasi F-103/09: Avaliku Teenistuse Kohtu Esimene koja esimehe 13. juuli 2010. aasta määrus — Allen jt versus komisjon (Avalik teenistus — JET-projekti raames tööle võetud personal — Kahju hüvitamise nõue — Mõistlik aeg — Hilinemine)

72

2010/C 288/37

Kohtuasi F-11/10: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 29. juuni 2010. aasta määrus — Palou Martínez versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Ilmselge vastuvõetamatus — Hilinemine — Kohtueelse menetluse järgimata jätmine — Kodukorra artikli 35 lõike 1 punkt e)

73

2010/C 288/38

Kohtuasi F-65/10: 6. augustil 2010 esitatud hagi — Mata Blanco versus komisjon

73

2010/C 288/39

Kohtuasi F-66/10: 17. augustil 2010 esitatud hagi — De Britto Patricio-Dias versus komisjon

74

2010/C 288/40

Kohtuasi F-67/10: 18. augustil 2010 esitatud hagi — Marcuccio versus komisjon

74

2010/C 288/41

Kohtuasi F-68/10: 20. augustil 2010 esitatud hagi — Behnke versus komisjon

74

2010/C 288/42

Kohtuasi F-69/10: 24. augustil 2010 esitatud hagi — Marcuccio versus komisjon

75

2010/C 288/43

Kohtuasi F-70/10: 27. augustil 2010 esitatud hagi — Hidalgo versus Euroopa Parlament

75

2010/C 288/44

Kohtuasi F-30/06: Avaliku Teenistuse Kohtu 30. juuni 2010. aasta määrus — Hanot versus komisjon.

76

2010/C 288/45

Kohtuasi F-86/06: Avaliku Teenistuse Kohtu 26. juuli 2010. aasta määrus — Vereecken versus komisjon

76

2010/C 288/46

Kohtuasi F-26/07: Avaliku Teenistuse Kohtu 9. juuli 2010. aasta määrus — Potoms ja Scillia versus parlament

76

2010/C 288/47

Kohtuasi F-29/07: Avaliku Teenistuse Kohtu 26. juuli 2010. aasta määrus — Quadu versus parlament

76


ET

 

Top