Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vaktsineerimine hooajalise gripi vastu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vaktsineerimine hooajalise gripi vastu

 

KOKKUVÕTE:

soovitus 2009/1019/EL gripi vastu vaktsineerimise kohta

MIS ON SOOVITUSE EESMÄRK?

Sellega kutsutakse Euroopa Liidu (EL) riike üles võtma tervishoiumeetmeid võitluseks hooajalise gripi vastu.

PÕHIPUNKTID

Probleemid

 • Gripp on nakkav viiruslik hingamisteede infektsioon, mis talvekuudel esineb epideemiana. See võib põhjustada raskeid tüsistusi ja lõppeda isegi surmaga.
 • Kerge hooajalise gripi puhul on hinnanguline surmajuhtude arv keskmiselt 8 iga 100 000 inimese kohta. Kehvematel aastatel võib see arv olla lausa 44.
 • Gripiepideemia korral võivad haiglad ja meditsiiniteenused olla ülekoormatud. Selle tagajärjel suurenevad otsesed kulud (mis tulenevad meditsiiniliste ja mittemeditsiiniliste ressursside kasutamisest) ja kaudsed kulud (tootlikkuse vähenemise ja töölt puudumise tõttu).

Vaktsiini tõhusus ja tulemuslikkus

 • Hooajalist grippi saab vähendada vaktsineerimisega. Riskirühmadesse kuuluvaid inimesi tuleb gripi vastu vaktsineerida. Et tagada tõhus vaktsineerimine, ei tohi alahinnata ka logistilisi aspekte, nagu vaktsiinide kohaletoimetamine ja manustamine.
 • Oluline on tegutseda ELi tasandil, et vältida uue gripiviiruse tüve muutumist pandeemiaks, nagu juhtus 1918., 1957. ja 1968. aastal.

Siseriiklikud tegevuskavad ja strateegiad

 • Soovituse kohaselt võiksid ELi riigid võtta vastu siseriikliku kava või strateegia vaktsineerituse kohta.
 • Eesmärk oli hõlmata 2014.–2015. aasta talveks 75% ohustatud elanikest. See rühm määrati kindlaks haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskuse (ECDC) avaldatud suunistes.
 • ELi riike kutsutakse üles esitama Euroopa Komisjonile vabatahtlikult aruande käesoleva soovituse rakendamise ja eelkõige riskirühmades saavutatud vaktsineerituse taseme kohta.
 • Tuleks läbi viia teabekampaaniaid, mis on suunatud tervishoiutöötajatele ning riskirühmadesse kuuluvatele inimestele ja nende pereliikmetele.
 • Komisjoni kutsutakse üles esitama nõukogule regulaarselt aruandeid käesoleva soovituse rakendamise kohta, võttes aluseks ELi riikidelt saadud teabe.

Hindamine

 • 2015. aastal avaldatud ECDC aruandes märgitakse, et kõikidel ELi riikidel võib tekkida vajadus oma lähenemisviis uuesti läbi vaadata, et koguda põhjalikumat ja täpsemat teavet hooajalise gripi vastu vaktsineerituse kohta sihtrühmades.
 • Selles soovitatakse neil ELi riikidel, mis ei jälgi vaktsineeritust vanemates vanuserühmades, võtta kasutusele süsteemid seire läbiviimiseks, et rahvatervise organisatsioonidel oleks võimalik jälgida edusamme ning teha kindlaks tõkked, mis takistavad siseriiklike ja ELi eesmärkide saavutamist.
 • Aruandes märgitakse, et rohkem riike on suutnud esitada teavet näiteks tervishoiutöötajate ja rasedate vaktsineerituse kohta, ning selles jagatakse soovitusi, kuidas edasi tegutseda, et saavutada suurem vaktsineeritus ja parandada seiret.
 • 2015. aastal korraldas komisjon sel teemal kõrgetasemelise istungi, rõhutades haiguste ennetamise kasvavat tähtsust seoses tervishoiukulutustega.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 22. detsembri 2009. aasta soovitus 2009/1019/EL vaktsineerimise kohta hooajalise gripi vastu (ELT L 348, 29.12.2009, lk 71–72)

Viimati muudetud: 30.01.2017

Top