Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aafrika rahutagamisvahend

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aafrika rahutagamisvahend

 

KOKKUVÕTE:

AKV-EÜ ministrite nõukogu otsus nr 3/2003 Euroopa Arengufondi vahendite kasutamise kohta Aafrika rahutagamisvahendi loomiseks

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsusega luuakse rahastamiskava Aafrika rahutagamisvahendi jaoks, mis on peamine ELi rahastamisallikas Aafrika Liidu (AL) ja Aafrika piirkondlike majandusühenduste jõupingutuste toetamiseks rahu ja julgeoleku valdkonnas.

PÕHIPUNKTID

Aafrika rahutagamisvahendi õiguslik alus on sätestatud Cotonou lepingus ning vahendit rahastatakse Euroopa Arengufondist (EAF).

Aafrika rahutagamisvahend põhineb Aafrika isevastutuse põhimõttel. Aafrika rahutagamisvahendi otsesed toetusesaajad on Aafrika Liit ning Aafrika piirkondlikud majandusühendused ja piirkondlikud mehhanismid.

Alates 2004. aastast on Aafrika rahutagamisvahendi jaoks ELi rahastamisvahenditest eraldatud üle 2,2 miljardi euro.

 • Rahutagamine
  • Aafrika rahutagamisvahendi peamine missioon on rahuvalve ja rahu kindlustamise toetamine.
  • Aafrika rahutagamisvahendiga on tulemuslikult toetatud rahuvalveoperatsioone Kesk-Aafrika Vabariigis, Sudaanis, Lõuna-Sudaanis, Malis, Somaalias, Tšaadi järve vesikonnas ja Komooridel.
 • Suutlikkuse suurendamine
  • Alates 2007. aastast on suutlikkuse suurendamine olnud Aafrika rahutagamisvahendi üks põhikomponente. Selle eesmärk on suurendada Aafrika Liidu ning Aafrika piirkondlike majandusühenduste ja piirkondlike mehhanismide suutlikkust ja tõhusust planeerimisel ning viia läbi rahutagamisoperatsioone.
  • Pikaajaline eesmärk on anda Aafrika institutsioonidele võimekus tagada iseseisvalt rahu ja julgeolekut.
 • Varajane reageerimine
  • Varajase reageerimise mehhanism võimaldab tegeleda pakiliste vajadustega, tagades rahastuse kriisiennetuse, -ohje ja -lahenduse meetmete esimeste etappide jaoks.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 11. detsembrist 2003.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

AKV-EÜ ministrite nõukogu 11. detsembri 2003. aasta otsus nr 3/2003 üheksanda Euroopa Arengufondi pikaajaliseks arenguks ettenähtud vahendite kasutamise kohta Aafrika rahutagamisvahendi loomiseks (EÜT L 345, 31.12.2003, lk 108–111)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 14. mai 2007. aasta määrus (EÜ) nr 617/2007 AKV-EÜ koostöölepingu raames 10. Euroopa Arengufondi rakendamise kohta (ELT L 152, 13.6.2007, lk 1–13)

Määruse (EÜ) nr 617/2007 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

2007/461/EÜ: AKV-EÜ ministrite nõukogu 25. mai 2007. aasta otsus nr 2/2007 komisjoni hallatava täiendava kahepoolse rahalise toetuse lubamise kohta Aafrika rahutagamisvahendi eesmärkide toetamiseks (ELT L 175, 5.7.2007, lk 35)

Nõukogu 2. märtsi 2015. aasta määrus (EL) 2015/322 11. Euroopa Arengufondi rakendamise kohta (ELT L 58, 3.3.2015, lk 1–16)

Viimati muudetud: 07.12.2016

Top