Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ravimite ja taimekaitsevahendite täiendava kaitse tunnistus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ravimite ja taimekaitsevahendite täiendava kaitse tunnistus

 

Määrus (EÜ) nr 469/2009 – ravimite täiendava kaitse tunnistus

Määrus (EÜ) nr 1610/96 – taimekaitsevahendite täiendav kaitsesertifikaat

MIS ON MÄÄRUSTE EESMÄRK?

 • Need annavad täiendava kaitse konkreetsetele ravimitele ja taimekaitsevahenditele, millel on siseriiklik patent ning mida on lubatud müüa.
 • Selle Euroopa Liidu kaitse eesmärk on kõrvaldada kõik ELi riikide ravimite ja taimekaitsevahendite patendisüsteemide erinevused ja puudused.

PÕHIPUNKTID

 • Iga toode, mis on kaitstud siseriikliku patendiga ja mille müümiseks on vaja riiklikku luba ning millel ei ole veel tunnistust, võib saada täiendava kaitse tunnistuse (SPC)*.
 • Täiendava kaitse tunnistus annab samad õigused nagu põhipatent.
 • Täiendava kaitse tunnistuse taotlus tuleb esitada asjaomase riikliku tööstusomandi ametile kuue kuu jooksul alates müügiloa andmisest.
 • Täiendava kaitse tunnistus jõustub aluspatendi kehtivusaja lõppemisel ja kehtib kuni viis aastat. Ravimite puhul võib täiendava kaitse tunnistust ühe korra pikendada kuue kuu võrra, kui on koostatud pediaatrilise uuringu programm.
 • Patendi ja täiendava kaitse tunnistuse üldise kaitse kehtivusaeg ei tohi olla pikem kui 15 aastat alates esmase müügiloa andmisest.

MIS AJAST MÄÄRUSEID KOHALDATAKSE?

 • Määrusega (EÜ) nr 469/2009 kodifitseeritakse nõukogu määrus (EMÜ) nr 1768/92. Seda kohaldatakse alates 6. juulist 2009.
 • Määrust (EÜ) nr 1610/96 kohaldatakse alates 8. veebruarist 1997, välja arvatud nendes riikides, kelle siseriiklikud õigusaktid ei sätestanud taimekaitsevahendite patentsust. Seal kohaldatakse seda alates 2. jaanuarist 1998.

TAUST

 • Ajavahemik, mis jääb uue ravimi või taimekaitsevahendi patenditaotluse esitamise ja sellele müügiloa saamise vahele, lühendab patendiga antavat tegelikku kaitseaega. Täiendava kaitse tunnistuse eesmärk on kompenseerida nimetatud kahes valdkonnas patendiga antava tegeliku kaitseaja lühenemist.
 • Lisateave:

* PÕHIMÕISTE

Täiendava kaitse tunnistus: eraldiseisev (sui generis) intellektuaalomandi õigus, mis toimib patendi laiendusena.

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 152, 16.6.2009, lk 1–10)

Määruse (EÜ) nr 469/2009 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 1996. aasta määrus (EÜ) nr 1610/96 taimekaitsevahendite täiendava kaitsesertifikaadi kasutuselevõtu kohta (EÜT L 198, 8.8.1996, lk 30–35)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 14.03.2017

Top