Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Korruptsioonivastane kontaktpunktide võrgustik (EACN)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Korruptsioonivastane kontaktpunktide võrgustik (EACN)

 

KOKKUVÕTE:

Otsus 2008/852/JSK korruptsioonivastase kontaktpunktide võrgustiku kohta

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Selle otsusega määratakse kindlaks korruptsioonivastane kontaktpunktide võrgustik kogu Euroopa Liidus (EL), tuginedes olemasolevale koostööle organisatsiooniga Euroopa partnerid korruptsioonivastases võitluses (EPAC).

PÕHIPUNKTID

  • Käesoleva otsusega kehtestatakse ELi liikmesriikides kontaktpunktide võrgustik, mis vastutab korruptsiooni ennetamise ja selle vastu võitlemise eest. Selle eesmärk on suurendada nende asutuste vahelist koostööd, et võtta samme korruptsiooni vastu ELi tasandil.
  • Võrgustik koosneb asjaomastest asutustest ja ametitest ELi riikides. Iga riik määrab üks kuni kolm liikmesorganisatsiooni. Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) on samuti liige. Euroopa Komisjon osaleb samuti võrgustiku tegevustes ja määrab oma esindajad. Lisaks võivad võrgustikus osaleda Europol ja Eurojust. Kontaktpunktide ajakohastatud loetelu on kättesaadav lennundusohutuse Euroopa tegevuskava – Euroopa korruptsioonivastase võrgustiku veebisaidil.
  • Võrgustiku ülesanded on järgmised:
    • luua foorum parimate tavade ja kogemuste vahetamiseks korruptsiooni ennetamise ja selle vastu võitlemise osas;
    • hõlbustada ja tagada liikmete suhtlemist;
  • lisaks kohtub võrgustik oma ülesannete täitmiseks vähemalt üks kord aastas.
  • Võrgustiku loomine ei mõjuta politsei ja õigusalase koostöö eeskirju ELi liikmesriikide vahel ega Euroopa Politseikolledži rolli.
  • Võrgustiku korraldamise aluseks on mitteametlik koostöö organisatsioonis Euroopa partnerid korruptsioonivastases võitluses (EPAC). Iga ELi riik, komisjon, Europol ja Eurojust peavad kandma oma võrgustikuga seotud kulud.

TAUST

2004. aasta novembris toimunud AGISe konverentsil operatiivse koostöö parandamiseks korruptsioonivastases võitluses Euroopa Liidus, toetas EPAC korruptsioonivastase võrgustiku loomist kogu ELis. Algatust täiendati edaspidi iga-aastasel koosolekul novembris 2006.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu otsus 2008/852/JHA, 24. oktoober 2008, korruptsioonivastase kontaktpunktide võrgustiku kohta (ELT L 301, 12.11.2008, lk 38–39)

Viimati muudetud: 01.12.2016

Top