Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Massihävitusrelvade leviku tõkestamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Massihävitusrelvade leviku tõkestamine

Massihävitusrelvade leviku vastane ELi strateegia

ÕIGUSAKT

Massihävitusrelvade leviku vastane Euroopa Liidu strateegia, 12. detsember 2003 (dok 15708/03 - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata)

KOKKUVÕTE

Massihävitusrelvade levik on üks suurimaid ELi julgeolekuprobleeme. Käesolevaga koostab EL strateegia massihävitusrelvade arendamise ja levitamise programmide piiramiseks ja võimalusel kõrvaldamiseks maailma riikides.

MIS ON STRATEEGIA EESMÄRK?

Strateegia eesmärk on ennetada, takistada, peatada ja võimaluse korral kõrvaldada massihävitusrelvade levitamise programme kogu maailmas. Alates strateegia koostamisest 2003. aastal on selle üldpõhimõtete hulka kuulunud:

rahvusvaheliste massihävitusrelvade leviku vastaste mehhanismide tugevdamine ja mitmepoolsetes kokkulepetes sätestatud eeskirjade rikkumise väljaselgitamise süsteemide parandamine;

piirkondlikult ja rahvusvaheliselt stabiilse keskkonna edendamine, mis puudutab esmajoones desarmeerimisele kaasa aitavate programmide toetamist ja leviku tõkestamise eesmärgi kaasamist kõigisse ELi poliitilistesse, diplomaatilistesse ja majanduslikesse meetmetesse;

tihe koostöö peamiste partneritega (nt USA, Venemaa ja NATO) ning kolmandate riikide abistamine.

PÕHIPUNKTID

Euroopa Liidu Nõukogu jälgib pidevalt strateegia rakendamist, tuginedes iga kuue kuu tagant laekuvatele arenguaruannetele.

Strateegiat rakendatakse järgmiste projektide ja tegevuste kaudu:

ELi toetus ballistiliste rakettide leviku tõkestamist käsitlevaid eeskirju koondava Haagi tegevusjuhendi rakendamiseks (otsus 2014/913/ÜVJP);

ELi toetus Maailma Terviseorganisatsiooni bioohutuse ja biojulgeolekuga seotud tegevustele (otsus 2013/668/ÜVJP).

2008. aastal võttis EL vastu uued tegevussuunad massihävitusrelvade leviku vastases võitluses, mille eesmärk oli muuta strateegia tõhusamaks, tehes näiteks teavitustööd teadus-, akadeemilistes ja finantseerimisasutustes ning töötades välja meetmeid, et takistada massihävitusrelvadega seotud teadmiste sattumist valedesse kätesse.

TAUST

ELi meetmed võitluseks massihävitusrelvade leviku vastu

Viimati muudetud: 24.09.2015

Top