Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Käibemaks ja aktsiisid – maksuvabastus väljastpoolt ELi saabuvatele reisijatele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Käibemaks ja aktsiisid – maksuvabastus väljastpoolt ELi saabuvatele reisijatele

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu direktiiv 2007/74/EÜ kolmandatest riikidest saabuvate reisijate imporditava kauba käibemaksust ja aktsiisist vabastamise kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiiviga määratakse kindlaks rahvusvahelises reisiliikluses kehtivad ELi maksuvabastused.
 • Direktiiviga kehtestatakse eeskirjad nende kaupade käibemaksu- ja aktsiisivabastuse kohta, mis on imporditud reisijate isiklikus pagasis
  • kolmandast riigist või
  • selliselt territooriumilt, kus ei kohaldata ELi käibemaksu- ja/või aktsiisialaseid sätteid – näiteks Mani saar.

PÕHIPUNKTID

 • Direktiiviga kehtestatakse lennu- ja merereisijatele 430 euro suurune ning maismaareisijatele (sealhulgas siseveetranspordi korral) 300 euro suurune aktsiisivaba rahaline piirmäär.
 • ELi riigid võivad alandada rahalist piirmäära alla 15-aastastele reisijatele, sõltumata nende kasutatavast veovahendist, ent piirmäär ei tohi siiski olla väiksem kui 150 eurot.
 • ELi riigid võivad alandada rahalisi piirmäärasid ja koguselisi piiranguid järgmistele reisijakategooriatele:
  • piirialal elavad reisijad;
  • piiriülesed töötajad;
  • rahvusvahelises reisiliikluses kasutatavate veovahendite meeskonnad.
 • Direktiiviga kehtestatakse imporditavale tubakale järgmised kõrgemad ja madalamad koguselised piirangud:
  • 200 või 40 sigaretti;
  • 100 või 20 sigarillot;
  • 50 või 10 sigarit;
  • 250 või 50 grammi suitsetamistubakat.
 • ELi riigid võivad eristada lennureisijaid teistest reisijatest, kohaldades teiste reisijate suhtes madalamaid koguselisi piiranguid.
 • Direktiiviga kehtestatakse imporditavale alkoholile järgmised kõrgemad ja madalamad koguselised piirangud:
  • üks liiter alkoholi alkoholisisaldusega üle 22 mahuprotsendi või denatureerimata etüülalkoholi* alkoholisisaldusega alates 80 mahuprotsendist;
  • kaks liitrit alkoholi alkoholisisaldusega kuni 22 mahuprotsenti.
 • Tubaka ja alkoholi maksuvabastust ei kohaldata alla 17-aastastele reisijatele.
 • Euroopa Komisjon esitab iga nelja aasta tagant nõukogule direktiivi rakendamise kohta aruande. 2013. aastal avaldatud viimases aruandes nenditakse, et enamik ELi riike on direktiiviga rahul ega näe vajadust seda muuta.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 29. detsembrist 2007. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. detsembriks 2008.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTE

Denatureerimata etüülalkohol: alkohol, millele ei ole midagi lisatud selleks, et muuta see mittejoodavaks.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 20. detsembri 2007. aasta direktiiv 2007/74/EÜ kolmandatest riikidest saabuvate reisijate imporditava kauba käibemaksust ja aktsiisist vabastamise kohta (ELT L 346, 29.12.2007, lk 6–12)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule kooskõlas nõukogu direktiivi 2007/74/EÜ (kolmandatest riikidest saabuvate reisijate imporditava kauba käibemaksust ja aktsiisist vabastamise kohta) artikliga 16 (COM(2013) 849 final, 3.12.2013)

Viimati muudetud: 28.11.2016

Top