Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alpide kaitse konventsioon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Alpide kaitse konventsioon

 

KOKKUVÕTE:

otsus 96/191/EÜ – Alpide kaitse konventsiooni (Alpi konventsiooni) sõlmimine

Alpide kaitse konventsioon (Alpi konventsioon)

MIS ON OTSUSE JA KONVENTSIOONI EESMÄRK?

  • Otsus käsitleb Euroopa Ühenduse nimel toona heaks kiidetud Alpide kaitse konventsiooni (Alpi konventsioon) järeldusi.
  • Alpi konventsiooni eesmärk on Alpide ökosüsteemi pikaajaline kaitse ja piirkonna säästev areng, samuti elanike majanduslike huvide kaitse. Konventsiooni juhtpõhimõtted on vältimine, „saastaja maksab” ja piiriülene koostöö.

PÕHIPUNKTID

  • Konventsiooniga on liitunud Austria, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Liechtenstein, Monaco, Sloveenia, Šveits ja Euroopa Liit (EL).
  • Selleks, et täita tõhusalt konventsiooni eesmärke, tegutsevad konventsiooni osalised sellistes valdkondades nagu regionaalplaneerimine, looduse ja paikkonna säilitamine, mägipõllumajandus, mägimetsad, mullakaitse, turism ja vaba aeg, energia, transport, õhusaaste vältimine, veemajandus, elanikkond ja kultuur ning jäätmehooldus.
  • Konventsioon näeb ette rakendusprotokollide koostamise ja vastuvõtmise kõikide nende piirkondade kohta ning samuti vaidluste lahendamiseks poolte vahel.
  • Pooled on kohustatud tegema koostööd teadusuuringute ja piirkondliku seire valdkonnas ning samuti õiguslikes, teaduslikes, majanduslikes ja tehnilistes küsimustes.
  • Konventsiooniosaliste konverentsi (Alpi konverents) korralistel istungitel (põhimõtteliselt iga kahe aasta tagant) arutatakse konventsiooniosalistele ühist huvi pakkuvaid küsimusi ning võetakse vastu otsuseid ja soovitusi.

MIS AJAST OTSUST JA KONVENTSIOONI KOHALDATAKSE?

  • Otsust kohaldatakse alates 26. veebruarist 1996.
  • Konventsioon jõustus Euroopa Ühenduses 14. aprillil 1998.

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 26. veebruari 1996. aasta otsus 96/191/EÜ, mis käsitleb Alpide kaitse konventsiooni (Alpi konventsiooni) sõlmimist (EÜT L 61, 12.3.1996, lk 31)

Alpide kaitse konventsioon (Alpi konventsioon) (EÜT L 61, 12.3.1996, lk 32–36)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 16. detsembri 1997. aasta otsus 98/118/EÜ Monaco Vürstiriigi ühinemisprotokolli sõlmimise kohta Alpide kaitse konventsiooni juurde (EÜT L 33, 7.2.1998, lk 21)

Nõukogu 2. detsembri 2005. aasta otsus 2005/923/EÜ Alpi konventsiooni pinnasekaitseprotokolli, energeetikaprotokolli ja turismiprotokolli Euroopa Ühenduse nimel allkirjastamise kohta (ELT L 337, 22.12.2005, lk 27–28)

Nõukogu 27. juuni 2006. aasta otsus 2006/516/EÜ Euroopa Ühenduse nimel Alpi konventsiooni pinnasekaitseprotokolli, energeetikaprotokolli ja turismiprotokolli sõlmimise kohta (ELT L 201, 25.7.2006, lk 31–33)

Nõukogu 19. juuni 2006. aasta otsus 2006/655/EÜ Euroopa Ühenduse nimel 1991. aasta Alpi konventsiooni mägipõllumajandust käsitleva rakendusprotokolli heakskiitmise kohta (ELT L 271, 30.9.2006, lk 61–62)

Nõukogu 12. oktoobri 2006. aasta otsus 2007/799/EÜ Alpi konventsiooni rakendamist transpordi valdkonnas käsitleva protokolli (transpordiprotokoll) ühenduse nimel allkirjastamise kohta (ELT L 323, 8.12.2007, lk 13–14)

Nõukogu 10. juuni 2013. aasta otsus 2013/332/EL 1991. aasta Alpi konventsiooni rakendamist transpordi valdkonnas käsitleva protokolli (transpordiprotokoll) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (ELT L 177, 28.6.2013, lk 13)

Viimati muudetud: 22.02.2017

Top