Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kinnisvara ostmine teistes ELi riikides

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kinnisvara ostmine teistes ELi riikides

 

KOKKUVÕTE:

4. peatükk, kapital ja maksed, (artiklid 63, 64, 65 ja 66) Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon kinnisvara ostmise kohta teistes Euroopa Liidu (EL) riikides

MIS ON ARTIKLITE EESMÄRK?

Nendes on sätestatud Euroopa Liidus kapitali vaba liikumist* reguleerivad õigussätted, sealhulgas õigus osta vara teises ELi riigis ja üldpõhimõtte erandid.

PÕHIPUNKTID

Euroopa Liidu toimimise lepingus on sätestatud kapitali vaba liikumise põhimõte ELi riikide vahel ning ELi riikide ja kolmandate riikide vahel. See hõlmab kodanike õigust osta kinnisvara, näiteks suvila või teise elukoha.

Ehkki vaba liikumise põhimõte kehtib kõigis ELi riikides, lepiti seoses uute ELi riikide ühinemisega kokku teatavates üleminekuperioodides ja erandites kapitali vaba liikumise kohta, mis puudutavad samuti kinnisvara ning põllumajandus- ja metsamaa ostmist konkreetsetes riikides. Need erandid on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu mitmes protokollis ja ELi riikide ühinemisaktides.

Täpsemalt:

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Kapitali vaba liikumine: ELi ühtse turu üks keskseid põhimõtteid ja üks selle „neljast vabadusest” (lisaks inimeste, kaupade ja teenuste vabale liikumisele). See võimaldab kodanikel ja äriühingutel teha investeerimistehinguid teistes ELi riikides.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kolmas osa, liidu sisepoliitika ja -meetmed, IV jaotis, inimeste, teenuste ja kapitali vaba liikumine, 4. peatükk, kapital ja maksed, artikkel 63 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 56) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 71 )

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kolmas osa, liidu sisepoliitika ja -meetmed, IV jaotis, inimeste, teenuste ja kapitali vaba liikumine, 4. peatükk, kapital ja maksed, artikkel 64 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 57) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 72)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kolmas osa, liidu sisepoliitika ja -meetmed, IV jaotis, inimeste, teenuste ja kapitali vaba liikumine, 4. peatükk, kapital ja maksed, artikkel 65 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 58) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 72–73)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kolmas osa, liidu sisepoliitika ja -meetmed, IV jaotis, inimeste, teenuste ja kapitali vaba liikumine, 4. peatükk, kapital ja maksed, artikkel 66 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 59) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 73)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Leping Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Iirimaa, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Horvaatia Vabariigi vahel Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga (ELT L 112, 24.4.2012, lk 6–110)

Akt Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta – protokoll nr 6 lisaeluasemete omandamise kohta Maltal (ELT L 236, 23.9.2003, lk 947)

Akt Norra Kuningriigi, Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta – protokoll nr 2 Ahvenamaa saarte kohta (ELT C 241, 29.8.1994, lk 352)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – protokoll nr 32 vara omandamise kohta Taanis (ELT C 202, 7.6.2016, lk 317)

Viimati muudetud: 16.03.2017

Top