Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi kompensatsioonisüsteemid reisijate lennureisist mahajätmise ja lennu hilinemise korral

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi kompensatsioonisüsteemid reisijate lennureisist mahajätmise ja lennu hilinemise korral

ELi tegevuse eesmärk õhutranspordi valdkonnas on eelkõige tagada kõrgetasemeline reisijate kaitse. Määrusega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta.

KOKKUVÕTE

Käesolevat määrust kohaldatakse:

 • reisijate suhtes, kelle väljalend toimub sellise ELi riigi territooriumil asuvast lennujaamast, millele kohalduvad ELi asutamislepingud;
 • reisijate suhtes, kelle väljalend toimub kolmanda riigi lennujaamast sellise ELi riigi territooriumil asuvasse lennujaama, millele kohalduvad ELi asutamislepingud.

Tingimusel, et reisijal on kinnitatud broneering asjaomasele lennule ning ta ilmub registreerimisele, välja arvatud tühistamise korral, ajal, millest on ette teatatud, või kui aega ei ole märgitud, mitte hiljem kui 45 minutit enne teatavaks tehtud väljumisaega.

Määrus kehtestab reisijate õigused järgmistes olukordades:

 • kui reisijaid jäetakse vastu nende tahtmist lennureisist maha;
 • kui lend tühistatakse;
 • kui lend hilineb.

Määrust ei kohaldata reisijate suhtes, kes reisivad tasuta või hinnaalandusega, mis ei ole vahetult või kaudselt avalikkusele kättesaadav.

Lennureisist mahajätmine

Kui lennuettevõtja mõistlikkuse piires eeldab, et lennureisist mahajätmine on tõenäoline, pöördub ta kõigepealt vabatahtlike poole ettepanekuga nende broneeringud hüvitise vastu tühistada. Kui vabatahtlike arv ei ole piisav selleks, et lubada ülejäänud broneeringuga reisijad lennukile, võib lennuettevõtja reisijaid vastu nende tahtmist lennureisist maha jätta, makstes neile hüvitist.

Lennuettevõtjad peavad sõiduvõimaluse tagama esmalt liikumispuudega isikutele ning neid saatvatele isikutele.

Lennu tühistamise või lennureisist mahajätmise korral on asjaomastel reisijatel õigus järgmisele:

 • saada seitsme päeva jooksul hüvitist kogu pileti ostuhinnas, tagasilennule algsesse väljumiskohta või teekonna muutmisele reisi lõppsihtkohta;
 • abile ja hoolitsusele (karastusjoogid, võimalus puhata, majutus hotellis, transport lennujaama ja majutuskoha vahel, võimalus teha tasuta kaks telefonikõnet või saata kaks teleksi- või faksiteadet või e-kirja);
 • saada hüvitist järgmistes määrades:
  • 250 eurot kõikide kuni 1500 kilomeetri pikkuste lendude puhul;
  • 400 eurot kõikide ELi-siseste üle 1500 kilomeetri pikkuste lendude puhul ja kõikide muude 1500–3500 kilomeetri pikkuste lendude puhul;
  • 600 eurot kõikide muude lendude puhul.

Lennu hilinemine

Määrusega kehtestatakse kolmeastmeline karistussüsteem:

 • pikaajaliste hilinemiste korral (kaks tundi või rohkem, sõltuvalt lennu distantsist) pakutakse reisijatele kõikidel juhtudel süüa ja karastusjooke, samuti võimalust teha kaks tasuta telefonikõnet või saata tasuta kaks e-kirja, teleksit või faksi;
 • kui lennu väljumisaeg on kavandatud järgmisele päevale, pakutakse reisijatele majutust hotellis ning transporti lennujaama ja majutuskoha vahel;
 • kui lend hilineb vähemalt viis tundi, saavad reisijad valida pileti ostuhinna hüvitamise ja vastavas olukorras ka tagasilennu algsesse väljumiskohta.

Reisiklassi muutmine

Kui lennuettevõtja paigutab reisija odavamasse klassi kui see, kuhu pilet oli ostetud, hüvitab ta seitsme päeva jooksul:

 • 30% piletihinnast kõikide kuni 1500 kilomeetri pikkuste lendude puhul;
 • 50% piletihinnast kõikide üle 1500 kilomeetri pikkuste ELi-siseste lendude puhul, välja arvatud ELi riikide ja Prantsuse ülemeredepartemangude vahelised lennud, ning kõikide muude 1500–3500 kilomeetri pikkuste lendude puhul;
 • 75% piletihinnast kõikide muude lendude puhul, mida eelnevad punktid ei hõlma, sealhulgas ELi riikide ja Prantsusmaa ülemeredepartemangude vahelised lennud.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 17. veebruaril 2005.

TAUST

Lennureisijate õigused

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 – komisjoni avaldus (ELT L 46, 17.2.2004, lk 1–8)

Viimati muudetud: 13.12.2015

Top