Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Haagistega mootorsõidukid: linnaliini- ja kaugsõidubusside sisekujunduses kasutatavate materjalide põlemisomadused (kuni 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Haagistega mootorsõidukid: linnaliini- ja kaugsõidubusside sisekujunduses kasutatavate materjalide põlemisomadused (kuni 2014)

Käesoleva direktiivi eesmärk on ühtlustada liikmesriikide õigusakte, mis käsitlevad linnaliini- ja kaugsõidubusside sisekujunduses kasutatavate materjalide põlemisomadusi.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/28/EÜ, 24. oktoober 1995, teatavate kategooriate mootorsõidukite siseehituses kasutatavate materjalide põlemiskäitumise kohta

KOKKUVÕTE

Käesoleva direktiiviga rakendatakse osaliselt EÜ tüübikinnitusmenetlust, mis on sätestatud nõukogu direktiivis 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta. Direktiivi 95/28/EÜ kohaldamisel kehtivad direktiivi 70/156/EMÜ sätted sõidukisüsteemide, osade ja seadmestike kohta.

Direktiiv käsitleb rohkem kui 22 reisijat mahutavates M3-kategooria linnaliini- ja kaugsõidubussides kasutatavate materjalide põlemisomadusi (süttivus, põlemiskiirus ja sulamisomadused).

Käesoleva direktiivi reguleerimisala ei hõlma seisvate reisijate veoks või linnas kasutamiseks mõeldud busse.

Liikmesriigid ei tohi keelduda sõiduki/osa registreerimisest või sellele EÜ või siseriikliku tüübikinnituse andmisest ega keelata selle müüki, osalemist liikluses või kasutamist, kui see vastab käesoleva direktiivi nõuetele.

Käesolev direktiivi tunnistatakse alates 1. novembrist 2014 kehtetuks määrusega (EÜ) nr 661/2009.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 95/28/EÜ

13.12.1995

24.10.1999

EÜT L 281, 23.11.1995

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Ühinemisakt

1.5.2004

1.5.2004

ELT L 236, 23.9.2003

Direktiiv 2006/96/EÜ

1.1.2007

1.1.2007

ELT L 363, 20.12.2006

Direktiiv 2013/15/EL

1.7.2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013

Viimati muudetud: 02.07.2014

Top