Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorid ja põllu- või metsamajandusmasinad: tagaossa paigaldatavad kaitseseadmed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorid ja põllu- või metsamajandusmasinad: tagaossa paigaldatavad kaitseseadmed

Euroopa Liit ühtlustab kitsarööpmeliste traktorite tagaossa paigaldatavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide tehnilisi nõudeid. Seeläbi osaleb liit ühenduse tüübikinnitusmenetluse rakendamises. Kõnealune menetlus kehtestati direktiiviga 74/150/EMÜ ning tunnistati hiljem kehtetuks ja asendati direktiiviga 2003/37/EÜ.

ÕIGUSAKT

Nõukogu direktiiv 86/298/EÜ kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta [vt muutmisaktid].

KOKKUVÕTE

Direktiivi kohaldatakse järgmiste tehniliste näitajatega traktorite suhtes:

  • maksimaalne läbimiskõrgus 600 millimeetrit;
  • minimaalne pöörmelaius suurimate mõõtmetega rehvidega varustatud teljel mitte üle 1150 millimeetri;
  • tühimass üle 600 kilogrammi.

Iga liikmesriik annab osa tüübikinnituse mis tahes ümbermineku kaitsekonstruktsiooni tüübile ja selle traktorile kinnitamise seadmele, kui see vastab direktiivi lisades ettenähtud konstruktsiooni- ja katsetamisnõuetele. Seejärel väljastatakse sellele osa EÜ tüübikinnitusmärk.

Liikmesriigid ei tohi keelata traktori turuleviimist ega keelduda sellele riikliku või EÜ tüübikinnituse andmisest, kui traktor vastab käesoleva direktiivi nõuetele.

Liikmesriikide pädevad asutused teavitavad üksteist võetavatest meetmetest, et tagada kaitsekonstruktsioonide vastavus osa tüübikinnituses märgitud tüübile. Tõsise ja korduva mittevastavuse korral võivad nad osale antud EÜ tüübikinnituse ka kehtetuks tunnistada.

Direktiivi muudetakse vastavalt tehnika arengule.

Direktiiv 86/298/EÜ tunnistatakse alates 1. jaanuarist 2016 kehtetuks määrusega (EL) nr 167/2013.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 86/298/EMÜ

2.6.1986

2.6.1988

EÜT L 186, 8.7.1986

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 89/682/EMÜ

4.1.1990

3.1.1991

EÜT L 398, 30.12.1989

Ühinemisakt

1.1.1995

-

EÜT C 241, 29.8.1994

Direktiiv 2000/19/EÜ

4.5.2000

30.6.2001

EÜT L 94, 14.4.2000

Ühinemisakt

1.5.2004

1.5.2004

ELT L 236, 23.9.2003

Direktiiv 2005/67/EÜ

8.11.2005

-

ELT L 273, 19.10.2005

Direktiiv 2006/96/EÜ

1.1.2007

1.1.2007

ELT L 363, 20.12.2006

Direktiiv 2010/22/EL

30.4.2010

30.4.2011

ELT L 91, 10.4.2010

Direktiiv 2013/15/EL

1.7.2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013

Direktiivi 86/298/EMÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 02.07.2014

Top