Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sõidukite registreerimise teenistuste juurdepääs SIS II-le

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sõidukite registreerimise teenistuste juurdepääs SIS II-le

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1986/2006, mis käsitleb liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste juurdepääsu teise põlvkonna Schengeni infosüsteemile (SIS II)

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrus annab Euroopa Liidu riikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvatele teenistustele juurdepääsu teise põlvkonna Schengeni infosüsteemile (SIS II).
 • Selle ainus eesmärk on kontrollida, ega registreerimiseks esitatav sõiduk ole varastatud ja/või et seda ei otsita taga kriminaalmenetluses tõendina kasutamiseks.

PÕHIPUNKTID

 • Määrusega antakse sõidukite registreerimise teenistustele õigus pääseda ligi SIS II andmetele järgmise kohta:
  • mootorsõidukid, mille mootori töömaht on üle 50 kuupsentimeetri;
  • haagised (mille tühimass on üle 750 kg) ja haagiselamud;
  • sõidukite registreerimistunnistused ja sõidukite numbrimärgid, mis on varastatud, ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või kehtetuks tunnistatud.
 • Sõidukite registreerimise teenistused, mis ei ole avalikud teenistused, pääsevad SIS II andmetele ligi ainult läbi mõne SIS II otsuses nimetatud ametiasutuse (nt nõukogu otsus 2007/533/JSK). Need ametiasutused on piirivalve, politsei ja toll.
 • SIS II otsuses sätestatakse meetmed, mis tuleb võtta, kui SIS II kaudu avastatakse sõiduk, mis on varastatud või mida otsitakse kriminaalmenetluses tõendina kasutamiseks taga.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 17. jaanuarist 2007.

TAUST

ELi riigid peavad aitama üksteisel rakendada nõukogu direktiivi 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta. Nad võivad vahetada omavahel teavet, et kontrollida sõiduki õiguslikku staatust riigis, kus see oli enne registreeritud.

Määrus (EÜ) nr 1987/2006 ning otsus 2007/533/JSK, mis käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist (SIS II määrus ja otsus) asendasid konventsioonis, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut, kõik artiklid peale ühe. Selles artiklis käsitletakse Schengeni infosüsteemile ligipääsu ELi riikide ametiasutuste ja teenistuste poolt, kes vastutavad sõidukite registreerimistunnistuste väljastamise eest. Käesolev kolmas õigusakt muudab SIS II õigusraamistiku täielikuks, tagades, et ELi riikide sõidukite registreerimise teenistustel on SIS II-le juurdepääs, kui see hakkab tööle.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1986/2006, mis käsitleb liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste juurdepääsu teise põlvkonna Schengeni infosüsteemile (SIS II) (ELT L 381, 28.12.2006, lk 1–3)

Määruse (EÜ) nr 1986/2006 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 16.08.2016

Top