Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mitteametlike sisserändajate tagasipöördumine kodumaale: ühislennud

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mitteametlike sisserändajate tagasipöördumine kodumaale: ühislennud

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2004/573/EÜ – ühislennud mitteametlike sisserändajate väljasaatmiseks kahe või enama ELi riigi territooriumilt

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Sellega sätestatakse menetlused kahe või enama ELi riigi koostööks mitteametlike sisserändajate väljasaatmisel EList õhutranspordiga.

PÕHIPUNKTID

 • Iga ELi riik määrab riikliku asutuse, kes vastutab ühislendude korraldamise või nendes osalemise eest.
 • Ühislendu korraldav asutus peab:
  • jagama teistele ELi riikidele asjakohast teavet;
  • valima lennufirma ning tagama, et kõik lepingulised ja praktilised korraldused on tehtud;
  • taotlema ja saama läbisõidetavatest ning lennu sihtkohaks olevatest riikidest load;
  • sõlmima teiste lennul osalevate ELi riikidega asjakohased finants- ja muud kokkulepped;
  • panema paika tegevuse üksikasjad ja korra, sealhulgas vajalike saatjate arvu.
 • Ühislennul osalev ELi riik peab:
  • teavitama lendu korraldavat riiklikku asutust oma kavatsusest osaleda;
  • tagama piisava arvu saatjaid;
  • tagama vähemalt kahe esindaja olemasolu, kui kõik saatjad pärinevad korraldavast riigist.
 • Korraldavad ja osalevad riigid peavad:
  • tagama, et saatjatel ja kõigil väljasaadetavatel on kehtivad reisidokumendid ning muud vajalikud dokumendid, näiteks viisad ja tõendid;
  • teavitama oma saatkondi ja konsulaate läbisõidetavates ja sihtkohaks olevates riikides lendu puudutavatest korraldustest, et saada vajalikku abi.
 • Otsusega sätestatakse üksikasjalikud menetlused ja nõuded seoses mitteametlike sisserändajate väljasaatmise viie etapiga:
  • väljasaatmisele eelnev etapp;
  • väljumiseelne etapp;
  • lend;
  • läbisõit;
  • saabumine.

Need hõlmavad selliseid küsimusi nagu registreerimine, turvalisus ja sunnimeetmete* kasutamine.

 • Operatiivkoostöö ELi riikide vahel hõlmab ka:
  • abi läbisõidu puhul seoses väljasaatmislendudega;
  • mitteametlikele sisserändajatele lendude korraldamist individuaalse väljasaatmiskorralduse alusel;
  • väljasaatmisotsuste vastastikust tunnustamist.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 7. augustist 2004.

TAUST

Igal aastal antakse korraldus EList lahkuda 400 000 kuni 500 000 välisriigi kodanikule, sest nad on liitu sisenenud või viibivad siin ebaseaduslikult. Vaid 40% saadetakse tagasi riiki, kust nad ELi sisenesid. Mitteametlike sisserändajate väljasaatmine on vajalik, et tagada seadusliku rände usaldusväärsus.

Lisateave:

* PÕHIMÕISTE

Sunnimeetmed: neid võib kasutada väljasaatmisest keelduvate või vastupanu osutavate isikute suhtes; need peavad olema proportsionaalsed ega tohi ületada mõistlikku jõudu ega raskendada isiku vaba hingamist.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta otsus 2004/573/EÜ, mis käsitleb ühiste lendude korraldamist, et saata kahe või enama liikmesriigi territooriumilt tagasi kolmandate riikide kodanikke, kelle suhtes kehtib tagasisaatmiskorraldus (ELT L 261, 6.8.2004, lk 28–35)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/110/EÜ abi kohta läbisõidu puhul seoses väljasaatmisega õhuteed pidi (ELT L 321, 6.12.2003, lk 26–31)

Nõukogu 28. mai 2001. aasta direktiiv 2001/40/EÜ kolmandate riikide kodanike väljasaatmise otsuste vastastikuse tunnustamise kohta (EÜT L 149, 2.6.2001, lk 34–36)

Viimati muudetud: 29.07.2016

Top