Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ettevõtte ebaõnnestumisest ülesaamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ettevõtte ebaõnnestumisest ülesaamine

 

KOKKUVÕTE:

Komisjoni teatis (KOM(2007) 584 lõplik) – Ettevõtte ebaõnnestumisest ülesaamine – teise võimaluse poliitika – Lissaboni majanduskasvu ja töökohtade loomise partnerluse rakendamine

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

 • Teatises kutsub Euroopa Komisjon Euroopa Liidu (EL) riike üles parandama ettevõtte ebaõnnestumise valdkonnas oma riiklikke eeskirju ja menetlusi.
 • Paljud väljakujunenud ettevõtted eksisteerivad ainult seetõttu, et nende asutajad ei andnud alla pärast esialgset ebaõnnestumist. Ettevõtte ebaõnnestumisest saab üle, kui ettevõtjatele antakse teine võimalus.

PÕHIPUNKTID

Pooled ettevõtetest ei ela esimest viit aastat üle. Siiski on ettevõtete ebaõnnestumine seotud majandusdünaamikaga. Avalik arvamus seostab sageli ebaõnnestumist pettuse või isikliku võimetusega. Kuid ainult 4–6% pankrottidest on seotud pettusega. Enamasti on pankrot lihtsalt äri uuendamise otsene tagajärg.

Ettevõtte ebaõnnestumistel on kõrge hind tööhõive, ostujõu (väljamaksmata palga) ja rahanduse (tasumata võlad) seisukohast. Neid probleeme saaks vähendada, kui raskustes ettevõtted saaksid paremat abi ja kui pankroti korral tehakse uuesti alustamine neile lihtsamaks. Ettevõtjad, kes taaskäivitavad ettevõtte, õpivad ka oma vigadest ja naudivad seejärel suuremat edu. Kõikidel nendel põhjustel peaks ettevõtetele andma teise võimaluse.

Avalik kuvand, haridus ja meedia

 • Eurooplased kardavad ettevõtte ebaõnnestumist. Neile tuleb näiteks teavituskampaaniate ja haridusprogrammide abil näidata, et uued katsed on osa tavapärasest õppe-, teadus- ja avastusprotsessist.
 • Ka meedial on oma roll, eriti siis kui võideldakse klišeega, et pankrot on kuritegu, olenemata selle põhjusest. Lõpuks peaks ka pidev dialoog kõikide osapooltega muutma eurooplased teadlikuks uue alguse eelistest.

Maksejõuetusõiguse roll

 • Paljud Euroopa pankrotiseadused käsitlevad petturlikku ja ausat ettevõtte ebaõnnestumist samal viisil. Vahel kehtestatakse nendega pankroti korral piiranguid, keelde ja isegi diskvalifitseerimisi. Õigusaktid peavad rohkem eristama petturlike ja ausate pankrottide käsitlemist.
 • Lisaks tuleks menetlusi muuta lihtsamaks ja kiiremaks, et need ei kestaks kauem kui üks aasta. Lõpuks tuleks õigusaktides näha teatavatel tingimustel ette varajast allesjäänud võlgade kustutamist. Liiga suured võlad võivad tegelikult takistada ettevõtjat uue ettevõtte loomisel.

Raskustes olevate ettevõtete aktiivne toetamine

 • Ettevõtete ebaõnnestumist tuleb vältida, toetades ettevõtjaid nii varases staadiumis kui võimalik. Komisjon soovitab Euroopa Liidu riikides tutvustada selliseid toetusmeetmeid nagu ekspertabi.
 • Kuna raskustes ettevõtted ei saa endale lubada kulukat nõustamist, on oluline, et selline toetus muudetaks kättesaadavamaks. Komisjon on tegelikult töötanud välja varajase hoiatamise vahendi: ta on muutnud varajase hoiatamise vahendi veebis kättesaadavaks, et aidata ettevõtjatel hinnata kiiresti oma finantsolukorda. Lisaks sellele pakuvad programm INTERREG IVC ja Euroopa äriorganisatsioonid palju võimalusi ettevõtluse toetamise valdkonnas võrgustike loomiseks ja heade tavade vahetamiseks.
 • Lõpuks saab pankrotte vältida ka muude alternatiividega: komisjon soovitab Euroopa Liidu riikides suunata oma tähelepanu ümber raskustes ettevõtete ümberkorraldamisele ja päästmisele.

Uuesti alustajate aktiivne toetamine

 • Ettevõtjad, kes loovad teise ettevõtte, seisavad silmitsi psühholoogiliste, tehniliste ja rahaliste raskustega. Seetõttu tuleks väljaõpe ja koolitus neile kättesaadavaks teha. Samuti on vajalik edendada kontakti nimetatud ettevõtjate ning nende klientide, äripartnerite ja investorite vahel, kes sageli pankrotte kahtlustavad.
 • Lisaks vajavad ettevõtet taaskäivitavad ettevõtjad rahalisi vahendeid. Avalik-õiguslikud asutused peaksid riiklikku rahastamise takistused kõrvaldama. Pangad ja finantsasutused peaksid olema vähem ettevaatlikud uuesti alustavate ettevõtjate suhtes ja ausate pankrottide nimed ei tohiks ilmuda nimekirjades, millega piiratakse pangandussektoris juurdepääsu laenudele.

TAUST

Rohkem teavet:

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Ettevõtte ebaõnnestumisest ülesaamine – teise võimaluse poliitika – Lissaboni majanduskasvu ja töökohtade loomise partnerluse rakendamine (KOM(2007) 584 lõplik, 5.10.2007)

Viimati muudetud: 01.12.2016

Top