Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bensiiniaurude regenereerimine puhtama õhu saavutamiseks tanklates

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bensiiniaurude regenereerimine puhtama õhu saavutamiseks tanklates

Mootorsõidukite tankimise ajal eralduvad bensiiniaurud on kahjulikud inimeste tervisele ja keskkonnale. 2009. aasta direktiiviga võtab Euroopa Liit meetmeid nende aurude regenereerimiseks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/126/EÜ mootorsõidukite tankimisel teenindusjaamades eralduvate bensiiniaurude regenereerimise II etapi kohta

KOKKUVÕTE

Mootorsõidukite tankimise ajal eralduvad bensiiniaurud on kahjulikud inimeste tervisele ja keskkonnale. 2009. aasta direktiiviga võtab Euroopa Liit meetmeid nende aurude regenereerimiseks.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiv tagab mootorsõidukite tankimisel tanklates eralduvate kahjulike bensiiniaurude regenereerimise. Paljude ELi tanklate kütusetankurid tuleb nende aurude regenereerimiseks varustada vastavate seadmetega.

PÕHIPUNKTID

  • Direktiiv rakendub uutele ja märkimisväärselt renoveeritud tanklatele, mille aastane bensiini läbilaskvus on üle 500 m3, ja tanklatele, mille aastane läbilaskvus on üle 100 m3 ning mille kohal paiknevad eluruumid. Need tanklad on kohustatud paigaldama bensiiniaurude regenereerimise II etapi süsteemid.
  • Suured tanklad, mille aastane läbilaskvus on üle 3000 m3, peavad paigaldama bensiiniaurude regenereerimise II etapi süsteemid 2018. aastaks.
  • Bensiiniaurude regenereerimise süsteem peab olema tootja poolt sertifitseeritud vastavalt Euroopa asjaomastele tehnilistele standarditele ja olema võimeline koguma vähemalt 85% bensiiniaurudest.
  • Bensiiniaurude regenereerimise süsteemi tõhusust tuleb kontrollida üks kord aastas või kord iga kolme aasta tagant, kui tanklal on automaatne jälgimissüsteem.
  • Tanklad, mis on paigaldanud bensiiniaurude regenereerimise süsteemi, peavad sellest teavitama tarbijaid, pannes tankurile või tankuri lähedusse välja sildi, kleebise või muu teate.
  • Katsemeetodid ja standardid, mida kasutatakse bensiiniaurude regenereerimise II etapi süsteemide tõhususe kontrollimiseks, on ühtlustatud direktiiviga 2014/99/EL.

TAUST

Bensiin on kompleksne segu lenduvatest orgaanilistest ühenditest, mis eralduvad kergesti õhku, kus nad põhjustavad mitmesuguseid saasteprobleeme, sealhulgas mürgise benseeni liiga kõrget taset ümbritsevas õhus ja fotokeemilise osooni tekkimist, mis on hingamisteede haigusi (nt astma) põhjustav õhusaasteaine. Peale selle on osoon kasvuhoonegaas.

Lisateavet vt bensiini hoidmise ja jaotamise teemast Euroopa Komisjoni veebisaidil.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/126/EÜ

31.10.2009

1.1.2012

ELT L 285, 31.10.2009, lk 36-39

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2014/99/EL

12.11.2014

12.5.2016

ELT L 304, 23.10.2014, lk 89 ja 90

Viimati muudetud: 11.08.2015

Top