Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rehvide kütusesäästlikkuse, mürataseme ja pidurdusvõime parandamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rehvide kütusesäästlikkuse, mürataseme ja pidurdusvõime parandamine

KOKKUVÕTE:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1222/2009 rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta

KOKKUVÕTE

Hea kvaliteediga rehvid võivad aidata märkimisväärselt vähendada kütusekulu ja seeläbi CO2-heidet. Et tarbijad saaksid valida toote, mis on kütusesäästlikum, parema pidurdusvõimega märjal teel ning tekitab vähem müra, on neil vaja rehvi kvaliteedi kohta selget ja asjakohast teavet.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruse eesmärk on ühtlustada teavet rehvide energiatõhususe, välise veeremismüra ja pidurdusvõime kohta märjal teel.

PÕHIPUNKTID

Määrust kohaldatakse C1, C2 ja C3 klassi rehvide* suhtes ja selle kohaldamisalasse ei kuulu

protekteeritud rehvid;

professionaalsed maastikurehvid;

rehvid, mis on ette nähtud paigaldamiseks üksnes nendele sõidukitele, mis on esmakordselt registreeritud enne 1. oktoobrit 1990;

ajutiselt kasutatavad T-tüüpi* varurehvid;

rehvid, mille nimikiirus on alla 80 km/h;

rehvid, mille nominaalne veljediameeter ei ületa 254 mm või on vähemalt 635 mm;

rehvid, mis on varustatud veoomadusi parandavate lisaelementidega (nt naastrehvid);

rehvid, mis on konstrueeritud paigaldamiseks üksnes võidusõiduks kasutatavatele sõidukitele.

Rehvide tarnijate kohustused

Rehvide tarnijad peavad jälgima levitajatele ja tarbijatele tarnitavate C1, C2 ja C3 klassi rehvide märgistust. Märgistus hõlmab kleebist, millel peab olema järgmine teave:

kütusesäästlikkuse klass (täht A–G);

märghaardumise klass (täht A–G); eri rehviklasside märghaardumise katseid muudetakse ja täiendatakse määrustega (EL) nr 228/2011 ja (EL) nr 1235/2011;

välise veeremismüra mõõtmistulemus (detsibellides).

Tarnijad peavad selle teabe oma veebilehel või kataloogides avalikuks tegema.

Rehvide levitajate kohustused

Levitajad peavad tagama, et tarnijatelt saadud sildid on müügikohas välja pandud või seal hoitavatel rehvidel selgesti näha. Kui tarbijatel pole võimalik rehve näha, peavad levitajad neid ise kõnealuse teabega varustama.

Autode tarnijate ja levitajate kohustused

Kui tarbijad saavad rehve ise valida, peavad autode tarnijad ja levitajad andma neile teavet iga toote kütusesäästlikkuse, veeremismüra ja pidurdusvõime kohta märjal teel.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

11. oktoobrist 2010.

PÕHIMÕISTED

* C1, C2 ja C3 klassi rehvidmääruses (EÜ) nr 661/2009 määratletud järgmised rehviklassid:

C1 klassi rehvid – mõeldud eelkõige sõiduautodele;

C2 klassi rehvid – mõeldud eelkõige väikestele tarbesõidukitele, nt kaubikutele;

C3 klassi rehvid – mõeldud eelkõige raskeveokitele ja bussidele.

* Ajutiselt kasutatav T-tüüpi varurehv – rehv, mis on sobiv kasutamiseks standard- või tugevdatud rehvist suurema rehvirõhuga.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1222/2009

11.1.2010

ELT L 342, 22.12.2009, lk 46–58

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 228/2011

29.3.2011

ELT L 62, 9.3.2011, lk 1–16

Määrus (EL) nr 1235/2011

20.12.2011

ELT L 317, 30.11.2011, lk 17–23

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (ELT L 200, 31.7.2009, lk 1–24). Vt konsolideeritud versiooni.

Viimati muudetud: 17.10.2015

Top