Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroga liitumise tingimused (lähenemiskriteeriumid)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Euroga liitumise tingimused (lähenemiskriteeriumid)

 

KOKKUVÕTE

MIS ON LÄHENEMISKRITEERIUME KÄSITLEVA PROTOKOLLI (NR 13) EESMÄRK?

Protokollis sätestatakse neli majanduse ja rahandusega seotud tingimust ehk lähenemiskriteeriumi, mis tuleb eurot mittekasutavatel ELi riikidel täita, enne kui neil lubatakse ühisraha kasutusele võtta. Samuti sätestatakse selles liikmeks astumise kord.

PÕHIPUNKTID

Tulevasel euroala liikmel tuleb täita neli tingimust.

Hinnastabiilsus: inflatsioon ei tohi ühe aasta jooksul ületada kolme kõige madalama inflatsiooniga euroala riigi keskmist inflatsioonitaset rohkem kui 1,5% võrra. See peaks näitama, et inflatsioon on kontrolli all.

Riigi rahandus: tuleb tagada, et selle juhtimine on usaldusväärne ja jätkusuutlik, st piiratakse laenude võtmist ja riigivõlga ning välditakse ülemäärast eelarvepuudujääki. Eelarvepuudujääk peab jääma alla 3% riigi SKPst ja võlg alla 60% riigi SKPst.

Vahetuskursi stabiilsus: vähemalt kahe aasta jooksul tuleb vältida ülemääraseid valuutakõikumisi, osaledes süsteemis (nn vahetuskursimehhanism), mis hõlmab euro ja euroalasse mittekuuluvate riikide vahetuskursse. Eelkõige ei tohi riik olla selle aja jooksul oma raha devalveerinud.

Intressimäärade lähenemine: pikaajaline intressimäär ei tohi ületada kolme parimate tulemustega euroala riigi intressimäära rohkem kui kahe protsendipunkti võrra.

Muud olulisemad punktid

Iga kahe aasta järel või euroalasse mittekuuluva riigi taotluse alusel hindavad Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank ühisrahaga liituda soovivate riikide edusamme lähenemiskriteeriumide täitmisel. Hindamise tulemused avaldatakse lähenemisaruannetes.

ELi riikide valitsused otsustavad komisjoni ettepaneku alusel, kas riik on valmis euro kasutusele võtma. Otsus tehakse pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist ühisraha kasutavate riikide kvalifitseeritud häälteenamusega soovituse alusel.

TAUST

Lähenemiskriteeriumide õiguslik alus on Euroopa Liidu (EL) toimimise lepingu artikkel 140, ja nende suhtes kohaldatakse ELi aluslepingutele lisatud protokolli nr 13.

Viimati muudetud: 02.12.2015

Top