Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Majanduskasvu ja tööhõivet käsitlev kolmepoolne tööturu osapoolte tippkohtumine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Majanduskasvu ja tööhõivet käsitlev kolmepoolne tööturu osapoolte tippkohtumine

KOKKUVÕTE:

Otsus 2003/174/EÜ – tööturu osapoolte kolmepoolne tippkohtumine

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsusega kutsutakse ellu tööturu osapoolte kolmepoolne tippkohtumine ELi institutsioonide ning tööandjate ja töötajate esindajate (tööturu osapooled) vaheliste arutelude pidamiseks.

PÕHIPUNKTID

Ülesanded

Tippkohtumine on osa valdkondadevahelisest sotsiaaldialoogist. Selle eesmärk on anda võimalus tööturu osapoolte ja ELi institutsioonide vaheliseks teabevahetuseks ning tagada, et tööturu osapooled aitavad kaasa ELi majandus- ja sotsiaalstrateegia kujundamisele.

Selles kontekstis teevad tööturu osapooled tihedat koostööd ka tööhõivekomiteega, mis nõustab komisjoni ja eelkõige ELi riikide ministreid tööhõive ja sotsiaalküsimuste nõukogus.

Päevakord

Päevakord:

määratakse ühiselt kindlaks institutsioonide ja tööturu osapoolte esindajate poolt;

sisaldab teemasid, mis puudutavad kõiki ELi majandussektoreid ja töötajaid.

Osalejad

ELi institutsioone esindavad:

komisjon.

Tööturu osapooltest moodustatakse kaks delegatsiooni, mille koosseisu kuulub:

kümme töötajate esindajat ja

kümme tööandjate esindajat.

Tippkohtumist juhatavad nõukogu eesistuja ja komisjoni president üheskoos.

Toimumisaeg

Tippkohtumine toimub vähemalt kord aastas, enne kevadist Euroopa Ülemkogu.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

6. märtsist 2003.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 6. märtsi 2003. aasta otsus 2003/174/EÜ majanduskasvu- ja tööhõivealase kolmepoolse sotsiaaltippkohtumise kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus 2003/174/EÜ

6.3.2003

ELT L 70, 14.3.2003, lk 31–33

Viimati muudetud: 12.10.2015

Top