Help Print this page 

Document 32017R0363R(03)

Title and reference
Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2017/363 av den 1 mars 2017 om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller särskilt godkännande av verksamhet med enmotoriga turbinmotorflygplan under mörker eller under instrumentväderförhållanden och kraven för godkännande av utbildning om farligt gods avseende kommersiell specialiserad verksamhet, icke-kommersiell verksamhet med komplexa motordrivna luftfartyg och icke-kommersiell specialiserad verksamhet med komplexa motordrivna luftfartyg (EUT L 55, 2.3.2017)

C/2017/6797

OJ L 264, 13.10.2017, p. 27–27 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/363/corrigendum/2017-10-13/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html SV
PDF pdf SV
Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

13.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 264/27


Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2017/363 av den 1 mars 2017 om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller särskilt godkännande av verksamhet med enmotoriga turbinmotorflygplan under mörker eller under instrumentväderförhållanden och kraven för godkännande av utbildning om farligt gods avseende kommersiell specialiserad verksamhet, icke-kommersiell verksamhet med komplexa motordrivna luftfartyg och icke-kommersiell specialiserad verksamhet med komplexa motordrivna luftfartyg

( Europeiska unionens officiella tidning L 55 av den 2 mars 2017 )

Sidan 6, bilagan punkt 3 b (som ersätter punkt CAT.OP.MPA.180 led a i bilaga IV till förordning (EU) nr 965/2012)

I stället för:

”(1)

För flygplan med två motorer, antingen

i)

en timmes flygtid med marschfart med en motor ur funktion (OEI) enligt flyghandboken (AFM) vid vindstilla och under normalförhållanden, baserat på verklig startmassa, eller

ii)

diversionstid enligt ETOPS som är godkänd enligt bilaga V (Del-SpA), kapitel F, med beaktande av eventuella restriktioner enligt minimiutrustningslistan (MEL), dock högst två timmar, med marschfart med en motor ur funktion (OEI) enligt flyghandboken (AFM) vid vindstilla och under normalförhållanden, baserat på verklig startmassa.

(2)

För flygplan med tre eller fyra motorer, två timmars flygtid vid vindstilla och under normalförhållanden med marschfart med en motor ur funktion enligt flyghandboken, baserad på verklig startmassa.”

ska det stå:

”(1)

För flygplan med två motorer, antingen

i)

en timmes flygtid med marschfart med en motor ur funktion (OEI) enligt flyghandboken (AFM) vid vindstilla och under standardförhållanden, baserat på verklig startmassa, eller

ii)

diversionstid enligt ETOPS som är godkänd enligt bilaga V (Del-SpA), kapitel F, med beaktande av eventuella restriktioner enligt minimiutrustningslistan (MEL), dock högst två timmar, med marschfart med en motor ur funktion (OEI) enligt flyghandboken (AFM) vid vindstilla och under standardförhållanden, baserat på verklig startmassa.

(2)

För flygplan med tre eller fyra motorer, två timmars flygtid vid vindstilla och under standardförhållanden med marschfart med en motor ur funktion enligt flyghandboken, baserad på verklig startmassa.”.


Top