Help Print this page 

Document 32016R1185R(05)

Title and reference
Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1185 af 20. juli 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 for så vidt angår opdatering og gennemførelse af fælles lufttrafikregler og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer (SERA Del C) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 730/2006 (EUT L 196 af 21.7.2016)

C/2017/6798

OJ L 264, 13.10.2017, p. 25–25 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1185/corrigendum/2017-10-13/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DA
PDF pdf DA
Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

13.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/25


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1185 af 20. juli 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 for så vidt angår opdatering og gennemførelse af fælles lufttrafikregler og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer (SERA Del C) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 730/2006

( Den Europæiske Unions Tidende L 196 af 21. juli 2016 )

Side 20, bilaget, nr. 25), afdeling 14, SERA.14015, litra b), andet punktum, om ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012:

I stedet for:

»Medmindre den kompetente myndighed foreskriver andet i særlige tilfælde, skal engelsk anvendes til kommunikation mellem ATS-enheden og luftfartøjer ved flyvepladser med flere end 50 000 internationale IFR-flybevægelser om året.«

læses:

»Medmindre den kompetente myndighed foreskriver andet i særlige tilfælde, skal engelsk anvendes til kommunikation mellem ATS-enheden og luftfartøjer på flyvepladser med flere end 50 000 internationale IFR-flybevægelser om året.«

Side 41, bilaget, nr. 30), litra a), nr. ii), om ændring af tillægget til bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012, tabellen, ICAO bilag 2, Kapitel 3, 3.3.1.2, anden kolonne, andet led:

I stedet for:

»»6)

enhver flyvning, der er planlagt til at foregå om natten, hvis den går videre end i flyvepladsens omegn.«««

læses:

»»6)

enhver flyvning, som er planlagt til at foregå om natten, og som foregår ud over flyvepladsens nærhed.«««


Top