Help Print this page 

Document 32016R1012R(02)

Title and reference
Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel) (EUT L 171, 29.6.2016)

OJ L 208, 11.8.2017, p. 57–57 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1012/corrigendum/2017-08-11/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html SV
PDF pdf SV
Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

11.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 208/57


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel)

( Europeiska unionens officiella tidning L 171 av den 29 juni 2016 )

1.

Sidan 121, bilaga 1, del 3, punkt 1, första stycket

I stället för:

”1.

… avelsprogrammet, som sto med föl vid sidan.”

ska det stå:

”1.

… avelsprogrammet, som föl vid sidan av sto.”.

2.

Sidan 121, bilaga 1, del 3, punkt 2, led c

I stället för:

”c)

… avelsprogrammet, identifiering som sto med föl vid sidan.”

ska det stå:

”c)

… avelsprogrammet, identifiering som föl vid sidan av sto.”.


Top