Help Print this page 

Document 32016R0794R(03)

Title and reference
Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016)

OJ L 208, 11.8.2017, p. 57–57 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/corrigendum/2017-08-11/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html SV
PDF pdf SV
Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

11.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 208/57


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF

( Europeiska unionens officiella tidning L 135 av den 24 maj 2016 )

Sidan 98, artikel 54.3

I stället för:

”b)

Europols framtida uppgifter och utmaningar bedöms.”

ska det stå:

”b)

Europols framtida uppgifter och utmaningar.”


Top