Help Print this page 

Document 32015R0428R(01)

Title and reference
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/428 на Комисията от 10 март 2015 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 и Регламент (ЕС) № 1063/2010 по отношение на правилата за произход, отнасящи се до схемата от общи тарифни преференции и преференциални тарифни мерки за определени държави или територии (ОВ L 70, 14.3.2015 г.)

C/2016/7088

OJ L 297, 4.11.2016, p. 25–27 (PL)
OJ L 297, 4.11.2016, p. 25–25 (BG, PT)
OJ L 297, 4.11.2016, p. 25–26 (EL, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/428/corrigendum/2016-11-04/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html EL html PL html PT html SV
PDF pdf BG pdf EL pdf PL pdf PT pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

4.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/25


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/428 на Комисията от 10 март 2015 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 и Регламент (ЕС) № 1063/2010 по отношение на правилата за произход, отнасящи се до схемата от общи тарифни преференции и преференциални тарифни мерки за определени държави или територии

( Официален вестник на Европейския съюз L 70 от 14 март 2015 г. )

На страница 22, в член 1, точка 12, в заменящия текст на член 95, параграф 2

вместо:

„Изявление за произход може да бъде изготвено и след износа („изявление със задна дата“) на съответните продукти. Такова изявление със задна дата е допустимо, ако се представи пред митническите органи в държавата членка на подаване на митническата декларация за допускане за свободно обращение не по-късно от две години след вноса.“

да се чете:

„Изявление за произход може да бъде изготвено и след износа („изявление впоследствие“) на съответните продукти. Такова изявление впоследствие е допустимо, ако се представи пред митническите органи в държавата членка на подаване на митническата декларация за допускане за свободно обращение не по-късно от две години след вноса.“

На страница 25, в член 1, точка 23, буква а), в заменящия текст на член 97л, параграф 3

вместо:

„Компетентните органи на държавите бенефициери могат да издадат сертификат със задна дата единствено след като се уверят, че информацията, представена в искането на износителя за сертификат за произход, формуляр А, издаден със задна дата, съответства на тази в съответното досие за износ и сертификат за произход и че формуляр А не е бил издаден при износа на въпросните продукти. Думите „Issued retrospectively“ или „Délivré a posteriori“ или „Emitido a posteriori“ се посочват в клетка 4 от сертификата за произход, формуляр А, издаден със задна дата.“

да се чете:

„Компетентните органи на държавите бенефициери могат да издадат сертификат впоследствие единствено след като се уверят, че информацията, представена в искането на износителя за сертификат за произход, формуляр А, издаден впоследствие, съответства на тази в съответното досие за износ и сертификат за произход и че формуляр А не е бил издаден при износа на въпросните продукти. Думите „Issued retrospectively“ или „Délivré a posteriori“ или „Emitido a posteriori“ се посочват в клетка 4 от сертификата за произход, формуляр А, издаден впоследствие.“


Top