Help Print this page 

Document 32015R0062R(03)

Title and reference
Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/62 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de hefboomratio (PB L 11 van 17.1.2015)

C/2017/6800

OJ L 264, 13.10.2017, p. 29–29 (NL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/62/corrigendum/2017-10-13/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html NL
PDF pdf NL
Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

13.10.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 264/29


Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/62 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de hefboomratio

( Publicatieblad van de Europese Unie L 11 van 17 januari 2015 )

Bladzijde 38, artikel 1, punt 1, in de wijzigingen van Verordening (EU) nr. 575/2013, artikel 429, lid 4, inleidende zin:

in plaats van:

„De maatstaf voor de totale risicoblootstelling is de som van:”,

lezen:

„De maatstaf voor de totale risicoblootstelling is de som van de blootstellingswaarden van:”.

Bladzijde 40, artikel 1, punt 2, in de wijzigingen van Verordening (EU) nr. 575/2013, artikel 429 bis, lid 1, eerste en tweede alinea:

in plaats van:

„De instellingen bepalen de blootstellingswaarde van in bijlage II vermelde contracten en van kredietderivaten, waaronder die buiten de balanstelling, overeenkomstig de in artikel 274 beschreven benadering. De instellingen passen artikel 299, lid 2, onder a), toe bij het bepalen van de potentiële blootstelling aan toekomstig kredietrisico.

Bij het bepalen van de potentiële blootstelling aan toekomstig kredietrisico passen de instellingen de in artikel 299, lid 2, onder a), vastgelegde beginselen niet alleen toe op de aan de handelsportefeuille toegewezen kredietderivaten, maar op al hun kredietderivaten.”,

lezen:

„De instellingen bepalen de blootstellingswaarde van in bijlage II vermelde contracten en van kredietderivaten, waaronder die buiten de balanstelling, overeenkomstig de in artikel 274 beschreven benadering. De instellingen passen artikel 299, lid 2, onder a), toe bij het bepalen van de potentiële blootstelling aan toekomstig kredietrisico voor kredietderivaten.

Bij het bepalen van de potentiële blootstelling aan toekomstig kredietrisico van kredietderivaten passen de instellingen de in artikel 299, lid 2, onder a), vastgelegde beginselen niet alleen toe op de aan de handelsportefeuille toegewezen kredietderivaten, maar op al hun kredietderivaten.”.


Top