Help Print this page 

Document 32012R0965R(06)

Title and reference
Rectificatie van Verordening (EU) nr. 965/2012 van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 296 van 25.10.2012)

C/2017/6129

OJ L 235, 13.9.2017, p. 32–32 (NL, PL, PT)
OJ L 235, 13.9.2017, p. 32–33 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/965/corrigendum/2017-09-13/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html NL html PL html PT html SV
PDF pdf NL pdf PL pdf PT pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

13.9.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 235/32


Rectificatie van Verordening (EU) nr. 965/2012 van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad

( Publicatieblad van de Europese Unie L 296 van 25 oktober 2012 )

Bladzijde 13, bijlage II, titel:

in plaats van:

EISEN VOOR AUTORITEITEN BETREFFENDE LUCHTVAARTACTIVITEITEN”,

lezen:

EISEN VOOR AUTORITEITEN BETREFFENDE VLUCHTUITVOERINGEN”.

Bladzijde 13, bijlage II, punt ARO.GEN.005, eerste zin:

in plaats van:

„In deze bijlage zijn eisen vastgelegd inzake het administratie- en beheersysteem waaraan het Agentschap en de lidstaten moeten voldoen voor de uitvoering en handhaving van Verordening (EG) nr. 216/2008 en de uitvoeringsvoorschriften daarvan betreffende burgerluchtvaartactiviteiten.”,

lezen:

„In deze bijlage zijn eisen vastgelegd inzake het administratie- en beheersysteem waaraan het Agentschap en de lidstaten moeten voldoen voor de uitvoering en handhaving van Verordening (EG) nr. 216/2008 en de uitvoeringsvoorschriften daarvan betreffende civiele vluchtuitvoeringen.”.

Bladzijde 34, bijlage III, titel:

in plaats van:

ORGANISATIEVEREISTEN VOOR LUCHTVAARTACTIVITEITEN”,

lezen:

EISEN VOOR ORGANISATIES BETREFFENDE VLUCHTUITVOERINGEN”.


Top