Help Print this page 

Document 32008D0168

Title and reference
2008/168/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2008 , για τη θέσπιση της οργανωτικής δομής του ευρωπαϊκού δικτύου αγροτικής ανάπτυξης
  • No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2014; καταργήθηκε από 32014D0825
OJ L 56, 29.2.2008, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 218 - 220

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/168/oj
Multilingual display
Text

29.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 56/31


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Φεβρουαρίου 2008

για τη θέσπιση της οργανωτικής δομής του ευρωπαϊκού δικτύου αγροτικής ανάπτυξης

(2008/168/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 91,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, δημιουργήθηκε ευρωπαϊκό δίκτυο αγροτικής ανάπτυξης για τη διασύνδεση των εθνικών δικτύων, οργανισμών και διοικητικών υπηρεσιών που έχουν δραστηριότητα στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης σε κοινοτικό επίπεδο. Είναι ανάγκη να θεσπιστούν κανόνες εφαρμογής για τον καθορισμό της οργανωτικής δομής του δικτύου.

(2)

Για την προετοιμασία και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 67 στοιχεία α) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, πρέπει να συσταθεί επιτροπή συντονισμού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου αγροτικής ανάπτυξης. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να καθοριστούν η οργανωτική δομή, τα καθήκοντα και οι διαδικαστικοί κανόνες της επιτροπής συντονισμού.

(3)

Για την υποστήριξη των εθνικών δικτύων και των πρωτοβουλιών διεθνικής συνεργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 67 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, πρέπει να συσταθεί χωριστή υποεπιτροπή Leader στο πλαίσιο της επιτροπής συντονισμού. Πρέπει να καθοριστούν η σύνθεση και τα καθήκοντα της εν λόγω υποεπιτροπής.

(4)

Για τη σύσταση και λειτουργία δικτύων εμπειρογνωμόνων με στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης και την υποστήριξη της εφαρμογής και της αξιολόγησης της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 67 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, πρέπει να συσταθεί επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Πρέπει να καθοριστούν η σύνθεση και τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Επιτροπή συντονισμού

1.   Συστήνεται η επιτροπή συντονισμού του ευρωπαϊκού δικτύου αγροτικής ανάπτυξης (εφεξής η «επιτροπή συντονισμού»).

2.   Συγκεκριμένα, η επιτροπή συντονισμού:

α)

επικουρεί την Επιτροπή στην προετοιμασία και εφαρμογή των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 67 στοιχεία α) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005·

β)

διασφαλίζει το συντονισμό μεταξύ του ευρωπαϊκού δικτύου αγροτικής ανάπτυξης, των εθνικών αγροτικών δικτύων που αναφέρονται στο άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης σε κοινοτικό επίπεδο·

γ)

συμβουλεύει την Επιτροπή στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ευρωπαϊκού δικτύου αγροτικής ανάπτυξης και συμβάλλει στην επιλογή και το συντονισμό των θεματικών εργασιών που υλοποιούνται από το ευρωπαϊκό δίκτυο αγροτικής ανάπτυξης·

δ)

προτείνει, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή τη δημιουργία θεματικών ομάδων εργασίας.

Οι δραστηριότητες δικτύωσης στον τομέα της αξιολόγησης που καλύπτονται από το άρθρο 5 εξαιρούνται από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 2

Ορισμός και λειτουργία της επιτροπής συντονισμού

1.   Η επιτροπή συντονισμού απαρτίζεται από 69 μέλη, εκ των οποίων:

α)

27 εκπρόσωποι από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (ένας εκπρόσωπος από κάθε κράτος μέλος)·

β)

27 εκπρόσωποι από τα εθνικά αγροτικά δίκτυα (ένας εκπρόσωπος από κάθε κράτος μέλος)·

γ)

12 εκπρόσωποι από οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης·

δ)

δύο εκπρόσωποι από την υποεπιτροπή Leader, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4·

ε)

ένας εκπρόσωπος ευρωπαϊκού οργανισμού που εκπροσωπεί ομάδες τοπικής δράσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

2.   Οι οργανισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) επιλέγονται από την Επιτροπή από τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας για την αγροτική ανάπτυξη, η οποία συστάθηκε με την απόφαση 2004/391/ΕΚ της Επιτροπής (2), μετά από διαβούλευση με την εν λόγω ομάδα.

Η Επιτροπή επιλέγει για καθέναν από τους ακόλουθους στόχους τέσσερις οργανισμούς κατ’ ανώτατο όριο των οποίων ο κύριος σκοπός και η κύρια δραστηριότητα ανταποκρίνονται στους εν λόγω στόχους:

α)

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και δασοκομίας·

β)

βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου·

γ)

βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας.

Οι οργανισμοί που επιλέγονται διορίζουν ένα από τα μέλη τους ως εκπροσώπους στην επιτροπή συντονισμού.

3.   Η επιτροπή συντονισμού προεδρεύεται από εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ο πρόεδρος συγκαλεί την επιτροπή συντονισμού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Άρθρο 3

Θεματική ομάδα εργασίας

1.   Η θεματική ομάδα εργασίας η οποία συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ) έχει καθορισμένη εντολή και προεδρεύεται από εκπρόσωπο της Επιτροπής.

2.   Η θεματική ομάδα εργασίας δεν έχει πάνω από 15 μέλη. Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη της θεματικής ομάδας εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της επιτροπής συντονισμού.

3.   Οι θεματικές ομάδες εργασίας υποβάλλουν τακτικά έκθεση στην επιτροπή συντονισμού για θέματα που καλύπτει η εντολή τους. Οι θεματικές ομάδες εργασίας υποβάλλουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους υπό μορφή τελικής έκθεσης σε συνεδρίαση της επιτροπής συντονισμού, το αργότερο δύο έτη μετά τη σύστασή τους.

Άρθρο 4

Υποεπιτροπή Leader

1.   Η υποεπιτροπή Leader συστήνεται στο πλαίσιο της επιτροπής συντονισμού.

2.   Συγκεκριμένα, η υποεπιτροπή Leader:

α)

συμμετέχει στις εργασίες της επιτροπής συντονισμού·

β)

συμβουλεύει την Επιτροπή όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ευρωπαϊκού δικτύου αγροτικής ανάπτυξης σχετικά με τον άξονα Leader και συμβάλλει στην επιλογή και το συντονισμό των θεματικών εργασιών στον τομέα αυτό·

γ)

στηρίζει την Επιτροπή στην παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών έργων διεθνικής συνεργασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 67 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005·

δ)

υποβάλλει τακτικά έκθεση δραστηριοτήτων στην επιτροπή συντονισμού.

3.   Η υποεπιτροπή Leader απαρτίζεται από 67 μέλη, εκ των οποίων:

α)

27 εκπρόσωποι από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (ένας εκπρόσωπος από κάθε κράτος μέλος)·

β)

27 εκπρόσωποι από τα εθνικά αγροτικά δίκτυα (ένας εκπρόσωπος από κάθε κράτος μέλος)·

γ)

ένας εκπρόσωπος ευρωπαϊκού οργανισμού που εκπροσωπεί ομάδες τοπικής δράσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005·

δ)

12 εκπρόσωποι από οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης.

4.   Η υποεπιτροπή Leader προεδρεύεται από εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ο πρόεδρος συγκαλεί την υποεπιτροπή Leader τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Η υποεπιτροπή Leader διορίζει δύο από τα μέλη της ως εκπροσώπους στην επιτροπή συντονισμού.

Άρθρο 5

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση

1.   Συστήνεται η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (εφεξής «η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση»).

2.   Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση παρακολουθεί τις εργασίες του δικτύου εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 67 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 σχετικά με την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και τη θέσπιση βέλτιστων πρακτικών για την αξιολόγηση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και ιδίως:

α)

συμβουλεύει την Επιτροπή στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του δικτύου εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση·

β)

συμβάλλει στην επιλογή και το συντονισμό των θεματικών εργασιών αξιολόγησης·

γ)

παρακολουθεί την εφαρμογή της τρέχουσας αξιολόγησης.

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση ενημερώνει τακτικά την επιτροπή συντονισμού για τις δραστηριότητές της.

3.   Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους από κάθε εθνική αρμόδια αρχή και προεδρεύεται από εκπρόσωπο της Επιτροπής.

Άρθρο 6

Κοινοί κανόνες

1.   Εκπρόσωποι της Επιτροπής και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ενδιαφέρονται για τις σχετικές εργασίες μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής και των θεματικών ομάδων εργασίας. Ο πρόεδρος μπορεί να καλεί εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ή παρατηρητές με ειδικές γνώσεις σε συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της επιτροπής ή των θεματικών ομάδων εργασίας.

2.   Οι επιτροπές και οι θεματικές ομάδες εργασίας συνεδριάζουν κατά κανόνα σε κτίρια της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα που καθορίζει η τελευταία.

3.   Οι επιτροπές καταρτίζουν τον εσωτερικό κανονισμό τους με βάση τους πρότυπους κανόνες διαδικασίας τους οποίους έχει θεσπίσει η Επιτροπή.

4.   Οι υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να δημοσιεύουν στην αυθεντική γλώσσα του εκάστοτε εγγράφου εργασίας περιλήψεις, συμπεράσματα, ή μερικά συμπεράσματα ή έγγραφα εργασίας των επιτροπών στο Διαδίκτυο.

5.   Η Επιτροπή καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των μελών τα οποία προκύπτουν στο πλαίσιο των συνεδριάσεων των επιτροπών και των θεματικών ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στην Επιτροπή. Τα μέλη δεν αμείβονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 7

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2006 (ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 8).

(2)  ΕΕ L 120 της 24.4.2004, σ. 50.


Top