Help Print this page 
Title and reference
Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους

Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία των ζώων κατά τη σφαγή ή τη θανάτωσή τους χάρη στην ανάπτυξη πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας, την εκπαίδευση του προσωπικού, τη χρήση νέου εξοπλισμού, κλπ. Εξάλλου, ο στόχος που επιδιώκεται με την πρόταση αυτή είναι η διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης εντός της εσωτερικής αγοράς.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2008 για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός αφορά στη θανάτωση των ζώων που προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων, μαλλιού, δέρματος, γούνας, κλπ. Εφαρμόζεται επίσης για τη θανάτωση εκτάκτου ανάγκης και σε περίπτωση αντιμετώπισης μεταδοτικών ασθενειών.

Η θανάτωση ζώων στα πλαίσια επιστημονικών πειραμάτων, κυνηγετικών δραστηριοτήτων, πολιτιστικών ή αθλητικών γεγονότων και ευθανασίας που ασκείται από κτηνίατρο εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς και η θανάτωση πουλερικών και κονίκλων για προσωπική κατανάλωση.

Απόδοση βαρύτητας στην καλή μεταχείριση των ζώων

Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην εισαγωγή πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας * για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη θανάτωσή τους. Αποστολή κάθε φορέα εκμετάλλευσης * θα είναι η θέσπιση και η εφαρμογή αυτών των διαδικασιών λειτουργίας προκειμένου τα ζώα προς σφαγή να προφυλάσσονται, κατά το μέγιστο δυνατό, από κάθε είδους πόνο, αγωνία ή ταλαιπωρία .

Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης θα καλούνται να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μεθόδων αναισθητοποίησής * τους με τη βοήθεια δεικτών που βασίζονται στα ζώα. Τακτικός έλεγχος θα διασφαλίζει συγκεκριμένα ότι τα αναισθητοποιημένα ζώα είναι όντως αναισθητοποιημένα πριν τη σφαγή.

Οι κατασκευαστές εξοπλισμού συγκράτησης και αναισθητοποίησης θα πρέπει να πωλούν τον εξοπλισμό τους συνοδεία οδηγιών χρήσης, διευκρινίζοντας ειδικότερα τους τύπους των ζώων που αφορούν και τις πληροφορίες για μία βέλτιστη χρήση. Οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν τις συστάσεις των κατασκευαστών.

Εξάλλου, ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να διορίζει έναν υπεύθυνο για την καλή μεταχείριση των ζώων σε κάθε σφαγείο. Ο τελευταίος θα αναλαμβάνει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Για τα μικρά σφαγεία, προβλέπεται παρέκκλιση από αυτήν την απαίτηση.

Βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού

Το προσωπικό σφαγείου που είναι υπεύθυνο για τα ζώντα ζώα θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ικανότητας που θα διασφαλίζει επαρκείς γνώσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων. Η ισχύς του πιστοποιητικού αυτού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια. To εν λόγω πιστοποιητικό θα εκδίδεται κατόπιν ανεξάρτητης εξέτασης από πιστοποιημένο φορέα.

Ο παρών κανονισμός προβλέπει επίσης τη δημιουργία εθνικών κέντρων αναφοράς για την καλή μεταχείριση των ζώων. Τα κέντρα αυτά θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη στο προσωπικό των σφαγείων καθώς και επιστημονικές αξιολογήσεις των νέων εξοπλισμών αναισθητοποίησης και των νέων σφαγείων. Επίσης, θα αναλαμβάνουν να πιστοποιούν τους φορείς που θα εκδίδουν πιστοποιητικά ικανότητας ως προς την καλή μεταχείριση των ζώων.

Θανάτωση για σκοπούς ελέγχου μεταδοτικών ασθενειών

Τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης που απαιτεί η κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά την υγεία των ζώων (αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών) θα πρέπει να διευκρινίζουν τις διαδικασίες οργάνωσης της σφαγής προκειμένου να διασφαλίσουν ότι λαμβάνεται σωστά υπόψη η αρχή της καλής μεταχείρισης των ζώων. Είναι δυνατό να εγκριθούν παρεκκλίσεις από τον κανονισμό, όταν η συμμόρφωση με τις διατάξεις του ενδέχεται να δημιουργεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή να επιβραδύνει την εκρίζωση ασθένειας. Η πρόταση προβλέπει επίσης βελτιώσεις όσον αφορά το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υποβολή στοιχείων.

Συμπληρωματικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα σφαγεία

Θα δημιουργηθεί με αυστηρότερο τρόπο κατάλογος μεθόδων αναισθητοποίησης. Οι μέθοδοι αυτές θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις επιστημονικές προόδους και να λαμβάνουν υπόψη κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα. Εξάλλου, τυχόν τεχνικές μετατροπές θα έχουν επιπτώσεις στην κατασκευή, τη διαρρύθμιση και τον εξοπλισμό των σφαγείων.

Πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός συμμορφώνεται με το σχέδιο δράσης της Κοινότητας για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων, που θέσπισε την έννοια των δεικτών καλής μεταχείρισης των ζώων.

Ο παρών κανονισμός προβλέπεται να αντικαταστήσει την οδηγία 93/119/ΕΚ για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους, η οποία δεν έχει υποστεί καμία τροποποίηση παρά τις επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

  • Πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας: ένα σύνολο γραπτών οδηγιών που στοχεύουν στην επίτευξη ομοιομορφίας κατά την εφαρμογή συγκεκριμένης λειτουργίας ή προτύπου
  • Φορέας εκμετάλλευσης: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για επιχείρηση η οποία ασκεί τις δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
  • Αναισθητοποίηση: κάθε μέθοδος που εφαρμόζεται σκόπιμα και επιφέρει απώλεια της αισθητηριακής αντίληψης και ευαισθησίας, χωρίς πόνο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μεθόδου καταλήγει σε ακαριαίο θάνατο.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009

8.12.2009

-

ΕΕ L 303 της 18.11.2009

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16.06.2010

Top