Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Συμφωνία του Κοτονού

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Συμφωνία του Κοτονού

Οι κύριοι στόχοι της συμφωνίας είναι η μείωση και μακροπρόθεσμα η εξάλειψη της φτώχειας και η προοδευτική ενσωμάτωση των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) στην παγκόσμια οικονομία, τηρουμένων πάντα των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.

ΠΡΆΞΗ

Συμφωνία 2000/483/ΕΚ εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000.

ΣΎΝΟΨΗ

Η συμφωνία του Κοτονού παρέχει πλαίσιο στις σχέσεις συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) υπέρ της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ).

Με επίκεντρο τη μείωση και τελικά την εξάλειψη της ένδειας, η συνεργασία πρέπει να συμβάλει επίσης στην ειρήνη και την ασφάλεια, στην πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα των χωρών ΑΚΕ. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταίροι τής συμφωνίας δρουν από κοινού για να επιτύχουν προοδευτικά τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (ΑΣΧ).

Η συμφωνία του Κοτονού βασίζεται στην ισότητα των εταίρων και την αυτοδιάθεση των αναπτυξιακών στρατηγικών. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2000, με διάρκεια 20 χρόνια, και δυνατότητα αναθεώρησης κάθε πέντε χρόνια.

Πολιτική διάσταση

Η συμφωνία έχει έντονη πολιτική διάσταση, η οποία αντικατοπτρίζεται κυρίως στα ακόλουθα:

 • στοντακτικό πολιτικό διάλογο, που στόχο έχει την ενίσχυση της συνεργασίας και την προώθηση ενός συστήματος αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης·
 • στιςπολιτικές εδραίωσης της ειρήνης, πρόληψης και επίλυσης των συγκρούσεων. Στον τομέα αυτόν, η εταιρική σχέση επικεντρώνεται στις περιφερειακές πρωτοβουλίες και στην ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων, αλλά επίσης και στη συμμετοχή περιφερειακών οργανισμών, όπως είναι η Αφρικανική Ένωση·
 • στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών που στηρίζονται στο κράτος δικαίου και τη διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων. Μια νέα διαδικασία έχει αναπτυχθεί στην περίπτωση παραβίασης των στοιχείων αυτών, με ιδιαίτερη σημασία στην υπευθυνότητα του κάθε σχετικού κράτους·
 • στον προσδιορισμό των ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος που συνδέονται με προβλήματα γενικά (περιφερειακή ολοκλήρωση) ή ειδικά (εμπόριο, στρατιωτικές δαπάνες, ναρκωτικά, οργανωμένο έγκλημα, παιδική εργασία, διακρίσεις)·
 • στη θέσπιση στρατηγικών συνεργασιών, μεταξύ άλλων του προγράμματος δράσης για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, των τομεακών πολιτικών για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, το θέμα των φύλων και τη μετανάστευση·
 • στην προσοχή που δόθηκε στο θέμα της ασφάλειας, ιδίως σε σχέση με την καταπολέμηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, με το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και με τη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του παράνομου εμπορίου.

Ο πολιτικός διάλογος διεξάγεται με ευελιξία, σε επίσημο ή ανεπίσημο πλαίσιο και στο πλέον κατάλληλο εδαφικό επίπεδο. Σε αυτόν, μπορούν να συμμετέχουν οι περιφερειακές οργανώσεις και τα εθνικά κοινοβούλια.

Προώθηση των συμμετοχικών προσεγγίσεων

Η συμφωνία προβλέπει έναν σημαντικό ρόλο για τους μη κρατικούς φορείς κατά τη σύλληψη, καθώς και την εφαρμογή των στρατηγικών και των προγραμμάτων ανάπτυξης. Πρόκειται κυρίως για τοπικές αρχές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες έχουν πρόσβαση σε ειδικές χρηματοδοτήσεις της εταιρικής σχέσης.

Στρατηγικές ανάπτυξης και επικέντρωση στη μείωση της φτώχειας

Η συμφωνία στηρίζεται σε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει δράσεις υπέρ της οικονομικής, κοινωνικής, ανθρώπινης ανάπτυξης, καθώς και της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Οι προτεραιότητες για την παρέμβαση καθορίζονται για κάθε χώρα, βάσει της αρχής της διαφοροποίησης.

Ηοικονομική ανάπτυξη επικεντρώνεται:

 • στις πολιτικές και στις μακροοικονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·
 • στις τομεακές πολιτικές (ιδίως, στην ανάπτυξη του βιομηχανικού, γεωργικού, τουριστικού, αλιευτικού τομέα και του τομέα των παραδοσιακών γνώσεων)·
 • στην ανάπτυξη των επενδύσεων και του ιδιωτικού τομέα, συγκεκριμένα, η συνεργασία στηρίζει τις επενδύσεις που γίνονται από τον δημόσιο τομέα σε υποδομές που δύνανται να ενισχύσουν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, την οικονομική μεγέθυνση και την εξάλειψη της φτώχειας.

Οι κύριες διαστάσεις της κοινωνικής και ανθρώπινης ανάπτυξης αφορούν:

 • τις κοινωνικές τομεακές πολιτικές, σχετικά με τη βελτίωση των συστημάτων παιδείας, υγείας και διατροφής·
 • τα θέματα που αφορούν τους νέους, ιδίως τη συμμετοχή στο δημόσιο βίο και τις ανταλλαγές μεταξύ των χωρών-εταίρων·
 • την υγεία και την πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες, την καταπολέμηση των ασθενειών που συνδέονται με τη φτώχεια, και την προστασία της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας·
 • την πολιτιστική ανάπτυξη.

Η ολοκλήρωση και η περιφερειακή συνεργασία έχουν στόχο να διευκολύνουν την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Η συνεργασία προωθεί επίσης προγράμματα και πρωτοβουλίες διαπεριφερειακής συνεργασίας και μεταξύ των χωρών ΑΚΕ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν αναπτυσσόμενες μη ΑΚΕ χώρες. Η ολοκλήρωση και η περιφερειακή συνεργασία έχουν μεταξύ άλλων στόχο:

 • να επιταχύνουν τη διαφοροποίηση της οικονομίας των κρατών ΑΚΕ·
 • να προωθήσουν την ανάπτυξη των συναλλαγών, προς όφελος επίσης των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ) των κρατών ΑΚΕ·
 • να θέσουν σε εφαρμογή τις τομεακές πολιτικές μεταρρύθμισης σε περιφερειακό επίπεδο.

Τέλος, οι στρατηγικές για την ανάπτυξη λαμβάνουν συστηματικά υπόψη τρία ζητήματα κοινά σε όλους:

 • την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών·
 • την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων·
 • τη θεσμική ανάπτυξη και την ενίσχυση των ικανοτήτων.

Οικονομική και εμπορική συνεργασία

Η συμφωνία συμμορφώνεται προς τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και επιτρέπει στα κράτη ΑΚΕ να συμμετέχουν πλήρως στο διεθνές εμπόριο.

Προβλέπει τη διαπραγμάτευση περιφερειακών συμφωνιών εταιρικής συνεργασίας με στόχο την ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Η συμφωνία υπογραμμίζει την ευπαθή κατάσταση των χωρών ΑΚΕ, τη σημασία τής συνεργασίας και της βοήθειας για το εμπόριο. Υπό αυτήν την έννοια, η συνεργασία σε εμπορικά θέματα δεν περιορίζεται μόνο στις εμπορικές πρακτικές, επεκτείνεται επίσης στην προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή το σεβασμό των διεθνών κανόνων εργασίας.

Πλέον ευπαθή κράτη

Ιδιαίτερη μεταχείριση προβλέπεται για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ΑΚΕ, μεσόγειες ή νησιώτικες, καθώς και για τις χώρες που εξέρχονται από συρράξεις. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε αυτές σε ορισμένους τομείς, ειδικά στους τομείς που αφορούν την επισιτιστική ασφάλεια, την περιφερειακή συνεργασία, τις υποδομές μεταφορών και επικοινωνιών.

Κοινοί θεσμοί

Το Συμβούλιο των Υπουργών συνέρχεται μία φορά το χρόνο: αποτελείται από τα μέλη του Συμβουλίου της EE, την Επιτροπή και ένα μέλος της κυβέρνησης κάθε χώρας ΑΚΕ. Η προεδρία του ασκείται, εκ περιτροπής, από ένα μέλος του Συμβουλίου της ΕΕ και από ένα μέλος της κυβέρνησης ενός κράτους ΑΚΕ.

Διεξάγει τον πολιτικό διάλογο και μεριμνά για την ορθή εφαρμογή της συμφωνίας. Το Συμβούλιο μπορεί να λάβει αποφάσεις που είναι υποχρεωτικές για τα μέρη, να διατυπώσει αποφάσεις, συστάσεις και γνώμες. Μπορεί επίσης να αναθέσει αρμοδιότητες στην επιτροπή των πρέσβεων. Υποβάλλει έκθεση στη κοινή κοινοβουλευτική συνέλευση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας.

Ηεπιτροπή των πρέσβεων βοηθά το Συμβούλιο των Υπουργών. Αυτή αποτελείται από τον μόνιμο εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους στην EE, από έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής και τον επικεφαλής της αποστολής κάθε κράτους ΑΚΕ στην EE. Η προεδρία της εξασφαλίζεται, εκ περιτροπής, από τον εκπρόσωπο ενός κράτους μέλους της ΕΕ και ενός κράτους ΑΚΕ.

Η ισομερής κοινοβουλευτική συνέλευση είναι ένα συμβουλευτικό όργανο που αποτελείται, κατά ίσο αριθμό, από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπροσώπους των κρατών ΑΚΕ. Η συνέλευση μπορεί να υιοθετεί αποφάσεις και να απευθύνει τις συστάσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών. Συνέρχεται δύο φορές το χρόνο σε σύνοδο ολομελείας, εναλλάξ, στην ΕΕ και σε ένα κράτος ΑΚΕ.

Παραβίαση ουσιαστικών στοιχείων της συμφωνίας

Το κείμενο προβλέπει μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα ουσιαστικά στοιχεία της συμφωνίας, δηλαδή το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου.

Επιτρέπει μια προκαταρκτική διαδικασία διαβούλευσης, αλλά στην περίπτωση που δεν υπάρχει κατάληξη σε λύση αποδεκτή, μπορούν να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της συμφωνίας, αν και αυτό αποτελεί πράγματι το τελευταίο μέσο.

Πλαίσιο

Η συμφωνία του Κοτονού αντιπροσωπεύει μία νέα φάση στη συνεργασία μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ. Για ορισμένες χώρες ΑΚΕ, η συνεργασία ξεκίνησε με την υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης, το 1957. Αναπτύχθηκε περαιτέρω με τις δύο συμβάσεις του Γιαουντέ και τις τέσσερις συμβάσεις της Λομέ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Συμφωνία 2000/483/ΕΚ

1.4.2003

-

ΕΕ L 317, 15.12.2000

Πράξη(εις)

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2005/599/ΕΚ

21.6.2005

-

ΕΕ L 209, 11.8.2005

Απόφαση 2010/648/ΕΚ

14.5.2010

-

ΕΕ L 287, 4.11.2010

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Εμπορικό καθεστώς

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2008 για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών εταίρων της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής, αφετέρου [ COM(2008) 521 τελικό-Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Το εμπορικό καθεστώς που προέβλεπε η συμφωνία του Κοτονού και η απαλλαγή που παραχώρησε ο ΠΟΕ στο καθεστώς αυτό, έληξαν τον Δεκέμβριο 2007. Έτσι, η θέσπιση πλαισίου για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και των κρατών εταίρων της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής θα επιτρέψει να διατηρηθούν οι ήδη υφιστάμενες εμπορικές σχέσεις και θα αποτελέσει θεμέλιο για τη διαπραγμάτευση μίας ολοκληρωμένης ΣΟΕΣ έως τον Ιούλιο 2009. Πράγματι, η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για τη θέσπιση ζώνης ελεύθερων συναλλαγών καθώς και ειδικές διατάξεις όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής, τα μη δασμολογικά μέτρα, τα μέτρα εμπορικής άμυνας, την αποτροπή διαφορών, την αλιεία, τη διοικητική και θεσμική συνεργασία.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2007 περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών [Επίσημη Εφημερίδα L 348, της 31.12.2007].

Με τον παρόντα κανονισμό καταρτίζεται κατάλογος των κρατών που απολαύουν συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης. Προβλέπεται εφαρμογή των εμπορικών αυτών ρυθμίσεων από 1ης Ιανουαρίου 2008.

Ειδικές διατάξεις

Απόφαση 2008/991/ΕΚ αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ, της 15ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την έκδοση τροποποιήσεων του παραρτήματος IV της συμφωνίας εταιρικής σχέσης [Επίσημη Εφημερίδα L 352 της 31.12.2008].

Το παράρτημα IV σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης της συμφωνίας του Κοτονού τροποποιήθηκε με σκοπό την εναρμόνιση των διαδικασιών ανάθεσης και διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων.

Οι συμβάσεις και οι επιδοτήσεις εκχωρούνται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες και πρότυπα.

Απόφαση 1/2006/ΕΚ του Συμβουλίου των υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ της 2ας Ιουνίου 2006 που διευκρινίζει το πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2008-2013 και τροποποιεί τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ που έχει αναθεωρηθεί [Επίσημη Εφημερίδα L 247 της 9.9.2006].

Αυτή η συμφωνία χρηματοδότησης σχετικά με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού καλύπτει την περίοδο από το 2008 έως το 2013 και προβλέπει συνολικό ποσό άνω των 24 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 2 δισ. ευρώ από τους ίδιους πόρους της ΕΤΕ, ενώ το υπόλοιπο αποτελεί το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Αυτό αντιπροσωπεύει, σε ετήσια βάση, αύξηση κατά 35 % περίπου σε σχέση με το 9ο ΕΤΑ. Ένα σημαντικότερο τμήμα του προϋπολογισμού θα αφιερωθεί στα περιφερειακά προγράμματα, λόγω της σημασίας που έχει για την εθνική και τοπική ανάπτυξη η περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση.

Απόφαση αριθ. 1/2012 του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, της 15ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την αναθεώρηση των όρων και προϋποθέσεων χρηματοδότησης επενδύσεων (κεφάλαιο 1 του παραρτήματος IIτης συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) [Επίσημη Εφημερίδα L 174, 4.7.2012].

Η παρούσα οδηγία δηλώνει ότι οι επιδοτήσεις των επιτοκίων από τις οποίες επωφελούνται οι χώρες ΑΚΕ μέσω της συμφωνίας είναι δυνατόν να κεφαλαιοποιούνται ή να χρησιμοποιούνται με τη μορφή επιχορηγήσεων. Ποσοστό έως 15 % αυτής της χορήγησης για επιδοτήσεις επιτοκίου μπορεί επίσης να διατεθεί για την παροχή τεχνικής βοήθειας κατά την εκτέλεση έργων στις χώρες ΑΚΕ.

Απόφαση αριθ. 1/2013 του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, της 7ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση πρωτοκόλλου σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 βάσει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των μελών της, αφετέρου [Επίσημη Εφημερίδα L 173, 26.6.2013].

Η παρούσα απόφαση καθορίζει το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που διατίθεται για την ομάδα κρατών ΑΚΕ εντός του παρόντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, π.χ. 31,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 29 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για το 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) που αντιστοιχούν σε αύξηση πάνω του 30% σε σύγκριση με το 10ο ΕΤΑ. Το ποσό του 11ου ΕΤΑ κατανέμεται ως εξής:

 • 24,365 εκατομμύρια ευρώ για τα εθνικά και περιφερειακά ενδεικτικά προγράμματα·
 • 3,590 εκατομμύρια ευρώ για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών ΑΚΕ και της διαπεριφερειακής συνεργασίας·
 • 1,134 εκατομμύρια ευρώ για την επενδυτική διευκόλυνση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05.02.2014

Top