Help Print this page 
Title and reference
Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισμός καθορίζει την εσωτερική λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το οποίο ελέγχει τη σωστή δημοσιονομική διαχείριση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξακριβώνει την είσπραξη των εσόδων της ΕΕ και ελέγχει την εκτέλεση των εξόδων.

ΠΡΑΞΗ

Εσωτερικός κανονισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Επίσημη Εφημερίδα L 103 της 23.04.2010].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2010, καθορίζει την εσωτερική λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τους κανόνες διορισμού του προέδρου καθώς και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη λήψη αποφάσεων. Αντικαθιστά τον προηγούμενο κανονισμό που ίσχυε από την 31η Ιανουαρίου 2002. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό, ο οποίος υποβάλλεται για έγκριση στο Συμβούλιο που αποφαίνεται με ειδική πλειοψηφία.

Ρόλος

Το άρθρο 287 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθορίζει το ρόλο και τα προνόμια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Έτσι, το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τη νομιμότητα των εσόδων και των εξόδων της ΕΕ και των οργάνων της. Ο έλεγχος που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποιείται με διπλό στόχο˙ αφενός, τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της δημοσιονομικής διαχείρισης και αφετέρου, την απόδοση λογαριασμού στον ευρωπαίο πολίτη σχετικά με τη χρησιμοποίηση του δημοσίου χρήματος.

Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου πραγματοποιείται:

  • βάσει δικαιολογητικών εγγράφων των δημοσιονομικών πράξεων και, εν ανάγκη, επί τόπου στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·
  • στους χώρους κάθε οργανισμού που διαχειρίζεται έσοδα ή έξοδα για λογαριασμό της ΕΕ·
  • στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου υπέρ του οποίου πραγματοποιούνται πληρωμές από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Κατά την άσκηση του ελέγχου, το Ελεγκτικό Συνέδριο συνεργάζεται με τις εθνικές υπηρεσίες και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εξάλλου, το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι σε θέση να ζητήσει από τα θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ, από οργανισμούς που λαμβάνουν πληρωμές από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ή από εθνικά ελεγκτικά όργανα να του διαβιβάσουν κάθε αναγκαία πληροφορία για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Όσον αφορά τα έσοδα και έξοδα τα οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το δικαίωμα πρόσβασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις πληροφορίες που κατέχει η Τράπεζα διέπεται από συμφωνία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Τράπεζας και της Επιτροπής.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να αναφέρει κάθε παρατυπία στα αρμόδια θεσμικά όργανα. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την καταπολέμηση της απάτης (OLAF).

Παρά την ονομασία του, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει καμία δικαστική εξουσία, συνεπώς, καμία εξουσία επιβολής κυρώσεων. Μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτους, το Ελεγκτικό Συνέδριο καταρτίζει ετήσια έκθεση η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα. Η έκθεση αυτή αφορά τη διαχείριση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού από τα αρμόδια θεσμικά όργανα. Αποτελεί στοιχείο καίριας σημασίας της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απαλλάξει την Επιτροπή ως προς τον προϋπολογισμό.

Επίσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο εγχειρίζει στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωση που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και την ορθή χρήση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Επιπλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται να υποβάλλει οποτεδήποτε παρατηρήσεις, ιδίως υπό μορφή ειδικών εκθέσεων, επί ειδικών ζητημάτων και να γνωμοδοτεί μετά από αίτηση ενός από τα άλλα όργανα της ΕΕ.

Σύνθεση

Τα άρθρα 285 και 286 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ θεσπίζουν τους κανόνες για τη σύνθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το Σώμα αποτελεί το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αποτελείται από ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Τα μέλη του διορίζονται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει προτάσεων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη. Τα μέλη που δύνανται να διορίζονται από τα κράτη μέλη πρέπει να υπηρετούν στις χώρες τους σε οργανισμό άσκησης εξωτερικού ελέγχου ή να διαθέτουν ειδικά προσόντα για το λειτούργημα αυτό. Ασκούν το λειτούργημά τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο με πλήρη ανεξαρτησία. Η θητεία τους διαρκεί έξι έτη και είναι ανανεώσιμη.

Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο υποψήφιος που στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας λαμβάνει την πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκλέγεται Πρόεδρος. Εάν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, ο υποψήφιος πρέπει στον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας, να λάβει την πλειοψηφία των ψήφων. Η θητεία του διαρκεί τρία έτη και είναι ανανεώσιμη. Ο πρόεδρος έχει ως καθήκοντα:

  • να καταρτίζει το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης·
  • να συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Σώματος και να προεδρεύει αυτών·
  • να εξασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων·
  • να φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου·
  • να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθώς και τη χρηστή διαχείριση των διαφόρων δραστηριοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου·
  • να ορίζει τον υπάλληλο στον οποίο ανατίθεται η εκπροσώπηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε όλες τις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων·
  • να εκπροσωπεί το Ελεγκτικό Συνέδριο στις εξωτερικές σχέσεις του, για παράδειγμα με τα θεσμικά όργανα και τα λοιπά εποπτικά όργανα της ΕΕ.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διορίζει τον Γενικό Γραμματέα του κατόπιν εκλογής με μυστική ψηφοφορία. Ο Γενικός Γραμματέας εξασφαλίζει τις εργασίες γραμματείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επιπλέον, συγκροτούνται τμήματα και επιτροπές. Αποστολή των τμημάτων είναι η προετοιμασία των γνωμοδοτήσεων ή των εκθέσεων που εγκρίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι επιτροπές ασχολούνται με θέματα που δεν καλύπτουν τα τμήματα.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εγκρίνει, σε συνεδρίαση, τις ετήσιες εκθέσεις, τις ειδικές εκθέσεις ή τις γνωμοδοτήσεις με την πλειοψηφία των μελών του. Οι συνεδριάσεις δεν είναι δημόσιες, εκτός εάν το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφασίσει διαφορετικά. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί επίσης να αποφασίζει, ανάλογα με την περίπτωση, να εγκρίνει αποφάσεις με γραπτή διαδικασία.

Ιστορικό

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ιδρύθηκε με τη συνθήκη των Βρυξελλών της 22ας Ιουλίου 1975 και άρχισε να ασκεί το έργο του τον Οκτώβριο του 1977. Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέστη όργανο πλήρους εξουσίας. Η έδρα του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι στο Λουξεμβούργο.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Εσωτερικόςκανονισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

01.06.2010

-

Επίσημη Εφημερίδα L 103 της 23.04.2010

See also

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06.08.2010

Top