Help Print this page 
Title and reference
Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και αρχεία καταγραφής συναλλαγών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και αρχεία καταγραφής συναλλαγών

Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα σε γενικές γραμμές αποτελούν αντικείμενο ιδιωτικής διαπραγμάτευσης. Συνεπώς, οι πληροφορίες σχετικά με αυτά είναι διαθέσιμες μόνον στα αντισυμβαλλόμενα μέρη, πράγμα που δυσχεραίνει την αξιολόγηση της φύσης και του επιπέδου των συναφών κινδύνων. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της αγοράς εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, ο παρών κανονισμός θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, σε συμφωνία με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η G20 τον Σεπτέμβριο του 2009 στο Πίτσμπουργκ.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να δημιουργεί πλαίσιο για ορισμένα παράγωγα προϊόντα όπως τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων , και τούτο χάρη στην καθιέρωση υποχρέωσης εκκαθάρισηςκαι διμερούς διαχείρισης του κινδύνου. Επίσης, δημιουργεί πλαίσιο για τις υποχρεώσεις αναφοράς για όλες τις συμβάσεις παραγώγων καθώς και για τις ενιαίες απαιτήσεις για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των κεντρικών αντισυμβαλλομένωνκαι των αρχείων καταγραφής συναλλαγών.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται:

 • στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα εκκαθαριστικά μέλη τους·
 • στους χρηματοοικονομικούς και μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους·
 • στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών·
 • στους τόπους διαπραγμάτευσης, σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ο παρών κανονισμός δεν αφορά:

 • τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ)·
 • τους δημόσιους φορείς της Ένωσης που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος
 • την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών.

Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα: διαχείριση κινδύνου

Οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, που επιδέχονται υποχρεωτική κεντρική εκκαθάριση, πρέπει να εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), προκειμένου να αξιολογήσει εάν εξωχρηματιστηριακά παράγωγα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση εκκαθάρισης, πρέπει να λαμβάνει υπόψη ορισμένα κριτήρια, όπως τα εξής:

 • ο βαθμός της τυποποίησης των συμβατικών όρων·
 • ο όγκος και η ρευστότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας εξωχρηματιστηριακών παραγώγων·
 • η διαθεσιμότητα δίκαιων, αξιόπιστων και γενικώς αποδεκτών πληροφοριών για τη διαμόρφωση των τιμών.

Η ΕΑΚΑΑ είναι αρμόδια να τηρεί δημόσιο μητρώο στο οποίο ενημερώνει τις κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων καθώς και τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που είναι αδειοδοτημένοι όπως και τη διάρκεια των συμβάσεων παραγώγων.

Ο τόπος διαπραγμάτευσης οφείλει να παρέχει τα στοιχεία των συναλλαγών σε οιονδήποτε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ύστερα από αίτησή του.

Οι χρηματοοικονομικοί και οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι οφείλουν να μεριμνούν για τη μέτρηση, την παρακολούθηση και το μετριασμό του λειτουργικού κινδύνου και του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου, και τούτου με τη βοήθεια τυποποιημένων και στέρεων διαδικασιών.

Κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι: απαιτήσεις και εποπτεία

Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι υπόκεινται στις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • άδεια λειτουργίας: για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να υποβάλλει αίτηση για άδεια λειτουργίας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε πρόσθετες υπηρεσίες, και διαθέτει αρχικό κεφάλαιο ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ.
 • τρίτη χώρα: κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα δύναται να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης σε τόπους διαπραγμάτευσης της ΕΕ μόνον εάν είναι αναγνωρισμένος από την ΕΑΚΑΑ.
 • οργάνωση: ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συγκροτήσει επιτροπή κινδύνου, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των εκκαθαριστικών μελών του, από ανεξάρτητα μέλη του συμβουλίου και από εκπροσώπους των πελατών του. Αυτή η επιτροπή κινδύνου είναι αρμόδια να συμβουλεύει το συμβούλιο όσον αφορά κάθε ρύθμιση η οποία ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη διαχείριση κινδύνου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
 • τήρηση αρχείων: Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει καθήκον να διατηρεί όλα τα αρχεία που αφορούν τις συμβάσεις που έχει επεξεργαστεί, για τουλάχιστον δέκα έτη.
 • μέτρηση και εκτίμηση: ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να προβεί σε μέτρηση και εκτίμηση της έκθεσής του σε κίνδυνο ρευστότητας και της πιστωτικής έκθεσής του έναντι κάθε εκκαθαριστικού μέλους και, ενδεχομένως, άλλου κεντρικού αντισυμβαλλομένου με τον οποίο έχει προβεί σε ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.
 • περιθώριο, ζημιές και κεφάλαιο εκκαθάρισης: ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος επιβάλλει, ζητεί και συγκεντρώνει περιθώρια ασφαλείας στα εκκαθαριστικά του μέλη με σκοπό τη μείωση της πιστωτικής του έκθεσης. Τα εν λόγω περιθώρια πρέπει να επαρκούν για την κάλυψη των ζημιών που προκύπτουν από τουλάχιστον 99 % των μεταβολών της έκθεσης, σε κατάλληλο χρονικό ορίζοντα. Πρέπει να συσταθεί προχρηματοδοτημένο κεφάλαιο εκκαθάρισης για την κάλυψη των ζημιών που υπερβαίνουν αυτό το όριο.

Ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας

Μετά από πρότερη έγκριση των αρμόδιων αρχών, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που συνάπτουν συμφωνία διαλειτουργικότητας οφείλουν:

 • να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους που απορρέουν από τη ρύθμιση·
 • να συμφωνούν για τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους·
 • να εντοπίζουν, παρακολουθούν και διαχειρίζονται τους πιστωτικούς κινδύνους και τους κινδύνους ρευστότητας·
 • να εντοπίζουν, παρακολουθούν και αντιμετωπίζουν τις αλληλεξαρτήσεις που απορρέουν από τη ρύθμιση.

Αρχεία καταγραφής συναλλαγών

Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, εγκατεστημένα στην ΕΕ, οφείλουν να καταχωρίζονται στην ΕΑΚΑΑ. Πρέπει να διαθέτουν άρτιο πλαίσιο διακυβέρνησης, σαφή οργανωτική δομή, με σαφώς καθορισμένες γραμμές ευθύνης.

Υποχρέωση αναφοράς

Καθορίζεται, σε επίπεδο ΕΕ, ενιαία απαίτηση αναφοράς δεδομένων για τα παράγωγα. Όλοι οι συμβαλλόμενοι και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών λεπτομέρειες για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Οι εν λόγω λεπτομέρειες πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο την επόμενη ημέρα από τη σύναψη, την τροποποίηση ή τη λήξη της σύμβασης.

Ανταλλαγή πληροφοριών

Για λόγους διαφάνειας της εξωχρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων, πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, επιτρέπεται στις αρμόδιες αρχές, την ΕΑΚΑΑ και άλλες σχετικές αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες: Υποδομή χρηματοπιστωτικών αγορών

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012

16.8.2012

-

EE L 201 της 27.7.2012

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 153/2013

15.3.2013

-

ΕΕ L 52 της 23.2.2013

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013

28.6.2013.Εφαρμογή: από 1.1.2014, με εξαίρεση ορισμένες διατάξεις.

-

ΕΕ L 176 της 27.6.2013

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 149/2013

15.3.2013

-

ΕΕ L 52 της 23.2.2013

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013

15.3.2013

-

ΕΕ L 52 της 23.2.2013

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 151/2013

15.3.2013

-

ΕΕ L 52 της 23.2.2013

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 152/2013

15.3.2013

-

ΕΕ L 52 της 23.2.2013

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 153/2013

15.3.2013

-

ΕΕ L 52 της 23.2.2013

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 876/2013

3.10.2013

-

ΕΕ L 244 της 13.9.2013

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1002/2013

8.11.2013

-

ΕΕ L 279 της 19.10.2013

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1003/2013

22.10.2013

-

ΕΕ L 279 της 19.10.2013

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12.03.2014

Top