Help Print this page 
Title and reference
Κανόνες της ΕΕ για τις συμβάσεις παραγώγων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Κανόνες της ΕΕ για τις συμβάσεις παραγώγων

Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (OTC)* υπόκεινται κατά κανόνα σε ιδιωτική διαπραγμάτευση. Οι σχετικές με αυτά πληροφορίες, κατά συνέπεια, είναι διαθέσιμες μόνον στα αντισυμβαλλόμενα μέρη, κάτι που μπορεί να καταστήσει δυσχερή τον εντοπισμό της φύσης και του επιπέδου των συναφών κινδύνων. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να βελτιωθούν η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της αγοράς εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

ΣΎΝΟΨΗ

Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (OTC)* υπόκεινται κατά κανόνα σε ιδιωτική διαπραγμάτευση. Οι σχετικές με αυτά πληροφορίες, κατά συνέπεια, είναι διαθέσιμες μόνον στα αντισυμβαλλόμενα μέρη, κάτι που μπορεί να καταστήσει δυσχερή τον εντοπισμό της φύσης και του επιπέδου των συναφών κινδύνων. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να βελτιωθούν η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της αγοράς εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Ο κανονισμός (γνωστός ως κανονισμός για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών-- «EMIR») θεσπίζει κανόνες για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των G20 που αναλήφθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2009 στο Πίτσμπουργκ.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Για να βελτιώσει τη διαφάνεια στην αγορά εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, ο κανονισμός προβλέπει ότι όλες οι πληροφορίες που αφορούν ευρωπαϊκές συμβάσεις παραγώγων πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών και να δημοσιοποιούνται σε εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Για να περιορίσει τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου*, ο κανονισμός θεσπίζει αυστηρές υποχρεώσεις όσον αφορά την οργάνωση, την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και την προληπτική εποπτεία για τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και οι τυποποιημένες συμβάσεις παραγώγων πρέπει να εκκαθαρίζονται από κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους.

Για να περιορίσει τον λειτουργικό κίνδυνο*, ο κανονισμός απαιτεί τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την έγκαιρη επιβεβαίωση των όρων των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

Οι υποχρεώσεις εκκαθάρισης* και υποβολής εκθέσεων ισχύουν:

για τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, π.χ. τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες,

για τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, π.χ. επιχειρήσεις ενέργειας και αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες κατέχουν μεγάλες θέσεις στα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.

Η ESMA είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των συμβάσεων που υπάγονται σε υποχρέωση εκκαθάρισης, δηλαδή, εκείνων που είναι τυποποιημένες και πρέπει να διέλθουν από κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους. Επίσης, η ESMA εποπτεύει τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών* και καταρτίζει σχέδια δεσμευτικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή και την ενίσχυση των διατάξεων του κανονισμού. Τα τεχνικά πρότυπα, που καταρτίστηκαν από την ESMA, καλύπτουν διάφορα θέματα, π.χ. τις απαιτήσεις κεφαλαίου των κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και τα ελάχιστα δεδομένα που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε αποφάσεις «ισοτιμίας» για τα καθεστώτα κανονιστικών ρυθμίσεων για τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους σε ορισμένες τρίτες χώρες.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση που πρότεινε να χορηγηθεί διετής απαλλαγή από υποχρεώσεις κεντρικής εκκαθάρισης στα συνταξιοδοτικά ταμεία για τις συναλλαγές τους εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι χρειάζεται σήμερα να βρουν λύσεις για τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

ΠΌΤΕ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Από τις 16 Αυγούστου 2012.

ΒΑΣΙΚΟΊ ΌΡΟΙ

* Παράγωγο: μια χρηματοπιστωτική σύμβαση που συνδέεται με τη μελλοντική αξία ή το καθεστώς της οντότητας στην οποία αναφέρεται. Η εν λόγω οντότητα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, στοιχείο ενεργητικού, επιτόκιο ή δείκτης επιτοκίου.

* Εξωχρηματιστηριακό παράγωγο: παράγωγο που δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο αλλά, αντ' αυτού, υπόκειται σε ιδιωτική διαπραγμάτευση μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων, για παράδειγμα, μιας τράπεζας και ενός κατασκευαστή.

* Πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου: ο κίνδυνος μη καταβολής οφειλής από τον αντισυμβαλλόμενο, δηλαδή το έτερο μέρος μιας χρηματοπιστωτικής συναλλαγής.

* Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος: οντότητα που παρεμβάλλεται μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων μιας συναλλαγής, αναλαμβάνοντας τον ρόλο αγοραστή έναντι κάθε πωλητή και πωλητή έναντι κάθε αγοραστή. Κύριος στόχος ενός κεντρικού αντισυμβαλλόμενου είναι να διαχειρίζεται τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει εάν ένας αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες πληρωμές όταν καταστούν ληξιπρόθεσμες, δηλαδή, αθετήσει τις υποχρεώσεις του έναντι της συμφωνίας.

* Λειτουργικός κίνδυνος: κίνδυνος εμφάνισης ζημιών λόγω ακατάλληλων ή προβληματικών εσωτερικών διαδικασιών ή εξωτερικών συμβάντων π.χ. απάτη, ανθρώπινο σφάλμα, τρομοκρατία.

* Εκκαθάριση: όλες οι δραστηριότητες από την ανάληψη δέσμευσης για μια συναλλαγή μέχρι τη διευθέτησή της.

* Αρχείο καταγραφής συναλλαγών: κεντρικό κέντρο δεδομένων όπου υποβάλλονται εκθέσεις με τα στοιχεία των συναλλαγών παραγώγων. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών αποτελούν εμπορικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν παγκόσμια αρχεία καταγραφής συναλλαγών για πιστωτικά παράγωγα, παράγωγα επιτοκίου και εξωχρηματιστηριακά παράγωγα προϊόντα μετοχών*.

* Παράγωγο προϊόν μετοχών: μια ειδική κατηγορία παραγώγων όπως τα δικαιώματα προαίρεσης ή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις σελίδες του δικτυακού τόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα παράγωγα / τον κανονισμό EMIR.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των χωρών της ΕΕ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012

16.8.2012

-

ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1-59

Πράξη(-εις) τροποποίησης / Συμπληρωματική(-ές) πράξη(-εις)

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των χωρών της ΕΕ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 153/2013

15.3.2013

-

ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 41-74

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013

28.6.2013.Εφαρμογή: από 1.1.2014, με εξαίρεση ορισμένες διατάξεις.

-

ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1-337

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1002/2013

8.11.2013

-

ΕΕ L 279 της 19.10.2013, σ. 2-3

Οδηγία 2014/59/ΕΕ

2.7.2014

31.12.2014

ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190-348

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 591/2014

5.6.2014

-

ΕΕ L 165 της 4.6.2014, σ. 31-32

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014

2.7.2014

-

ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84-148

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1317/2014

15.12.2014

-

ΕΕ L 355 της 12.12.2014, σ. 6-7

Οδηγία (ΕΕ) 2015/849

25.6.2015

26.6.2017

ΕΕL 141 της 5.6.2015, σ. 73-117

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/880

12.6.2015

-

ΕΕ L 143 της 9.6.2015, σ. 7-8

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, για την αξιολόγηση της προόδου και των προσπαθειών των κεντρικών αντισυμβαλλόμενων όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνικών λύσεων για τη μεταβίβαση, από μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων, ασφαλειών, που δεν συνίστανται σε μετρητά, για την κάλυψη των περιθωρίων διαφορών αποτίμησης, καθώς και την ανάγκη λήψης οιωνδήποτε μέτρων για τη διευκόλυνση μιας τέτοιας λύσης [COM(2015) 39 final της 3.2.2015].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26.06.2015

Top