Help Print this page 
Title and reference
Μείωση των εκπομπών CO2 από καινούρια επιβατικά οχήματα

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Μείωση των εκπομπών CO2 από καινούρια επιβατικά οχήματα

Ο τομέας των χερσαίων μεταφορών συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο ρυπογόνων σε ό,τι αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Για να μειωθούν οι εκπομπές στον τομέα αυτό, ο παρών κανονισμός θεσπίζει όρια σχετικά με τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

ΣΎΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πρότυπα για τη διαχείριση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα. Το όριο που καθορίζεται από τον κανονισμό είναι 130 g CO2/km. Από το 2020 και έπειτα, το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται στα 95 g CO2/km.

Τύποι οχημάτων που θίγονται από τον κανονισμό

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας M1 όπως ορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χωρίς να έχουν ταξινομηθεί προηγουμένως σε τρίτη χώρα.

Στόχοι ειδικών εκπομπών

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων διαθέτουν στόχους σχετικά με τη μέση εκπομπή CO2, που υπολογίζονται με τους τύπους που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού.

Για κάθε κατασκευαστή λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω ποσοστά για να καθοριστούν οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2:

 • 65 % το 2012·
 • 75 % το 2013·
 • 80 % το 2014·
 • 100 % από το 2015.

Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τα οχήματα που λειτουργούν με καύσιμα που περιέχουν κατά 85 % αιθανόλη (E85). Για να καθοριστεί εάν ο κατασκευαστής έχει πραγματοποιήσει τοv στόχο του σε ό,τι αφορά τις εκπομπές CO2, το ποσοστό ειδικών εκπομπών για αυτό τον τύπο οχημάτων πρέπει να μειωθεί κατά 5 % μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Αυτός ο στόχος ισχύει μόνοv εάν τουλάχιστον 30 % των πρατηρίων καυσίμων του κράτους μέλους στο οποίο κυκλοφορεί το όχημα μπορούν να παράσχουν αυτό το είδος βιοκαυσίμου.

Για να δοθούν κίνητρα στην αυτοκινητοβιομηχανία να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες, τα υπερμόρια προωθούν την ανάπτυξη αυτοκινήτων με χαμηλότερες εκπομπές από τα παραδοσιακά αυτοκίνητα. Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2, κάθε νέο επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω των 50 g CO2/km υπολογίζεται ως:

 • 3,5 αυτοκίνητα το 2012,
 • 3,5 αυτοκίνητα το 2013,
 • 2,5 αυτοκίνητα το 2014,
 • 1,5 αυτοκίνητο το 2015,
 • 1 αυτοκίνητο από το 2016.

Συμπράξεις παραγωγών

Οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να σχηματίσουν σύμπραξη για την επίτευξη των στόχων τους σε ό,τι αφορά τις ειδικές εκπομπές. Για τοv σκοπό αυτό, υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φάκελο πληροφοριών που περιλαμβάνει τον κατάλογο των κατασκευαστών που συμμετέχουν στη σύμπραξη, και στον οποίο κατονομάζεται ο κατασκευαστής που ενεργεί ως επικεφαλής της σύμπραξης. Επίσης, παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία ότι ο επικεφαλής της σύμπραξης θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Παρακολούθηση και αναφορά μέσων εκπομπών

Για κάθε ημερολογιακό έτος, τα κράτη μέλη θα καταγράφουν πλήρη σειρά δεδομένων για κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο που ταξινομείται στην επικράτειά τους (συμπεριλαμβανομένου του κατασκευαστή, του αριθμού έγκρισης τύπου, των συγκεκριμένων εκπομπών CO2 κ.λπ.) και θα στέλνουν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή. Επιπλέον, θα παρέχουν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες έως τις 28 Φεβρουαρίου:

 • πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω·
 • συνολικός αριθμός νέων ταξινομήσεων καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που υπόκεινται σε έγκριση ΕΚ τύπου
 • τον συνολικό αριθμό των νέων ταξινομήσεων καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που έλαβαν επιμέρους έγκριση
 • τον συνολικό αριθμό των νέων ταξινομήσεων καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που έλαβαν εθνική έγκριση σε μικρές σειρές
 • το ποσοστό όλων των πρατηρίων καυσίμων στην επικράτειά τους που παρέχουν E85.

Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο των δεδομένων (που είναι δημοσίως προσβάσιμο) και υπολογίζει προσωρινά για κάθε κατασκευαστή:

 • τις μέσες ειδικές εκπομπές CO2 κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·
 • το στόχο ειδικών εκπομπών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·
 • τη διαφορά μεταξύ των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και του στόχου ειδικών εκπομπών για το εν λόγω έτος.

Τίμημα υπέρβασης εκπομπών

Από το 2012 και μετά, κάθε κατασκευαστής που υπερβαίνει τοv στόχο ειδικών εκπομπών πρέπει να καταβάλλει τίμημα υπέρβασης εκπομπών. Από το 2019 και μετά, το τίμημα αυτό θα υπολογίζεται με διαφορετικό τρόπο.

Παρέκκλιση για ορισμένους κατασκευαστές

Ο κατασκευαστής μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση παρέκκλισης στην περίπτωση που:

 • παράγει λιγότερα από 10.000 νέα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην ΕΕ·
 • δεν ανήκει σε ομάδα συνδεδεμένων κατασκευαστών·
 • είναι συνδεδεμένος κατασκευαστής που παράγει συνολικά λιγότερα από 10.000 νέα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην ΕΕ·
 • είναι μέλος ομάδας συνδεδεμένων κατασκευαστών αλλά χρησιμοποιεί τις δικές του εγκαταστάσεις παραγωγής και το δικό του κέντρο σχεδιασμού.

Η Επιτροπή παραχωρεί παρέκκλιση για μέγιστη περίοδο πέντε ετών.

Οικολογική καινοτομία

Οι προμηθευτές και οι κατασκευαστές μπορούν να εφαρμόζουν καινοτόμες τεχνολογίες με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2. Η συνολική συμβολή των τεχνολογιών αυτών μπορεί να ανέρχεται σε 7 g CO2/km κατά το μέγιστο.

Ο κανονισμός καταργεί την απόφαση αριθ. 1753/2000/ΕΚ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΉ

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009

8.6.2009

-

ΕΕ L 140 της 5.6.2009

Πράξη τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 397/2013

8.5.2013

-

ΕΕ L 120 της 1.5.2013

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 333/2014

-

-

ΕΕ L 103 της 5.4.2014

ΣΥΝΑΦΉΣ(-ΕΊΣ) ΠΡΆΞΗ(-ΕΙΣ)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τη μέθοδο σχετικά με τη συλλογή και αναφορά δεδομένων για κάθε νέο επιβατικό αυτοκίνητο. Τα δεδομένα αυτά συμβάλλουν στον καθορισμό του στόχου ειδικών εκπομπών CO2 και την αξιολόγηση του κατά πόσο οι κατασκευαστές τηρούν τοv στόχο αυτό.

Τα δεδομένα αυτά βασίζονται στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης του συγκεκριμένου επιβατικού αυτοκινήτου. Αφορούν, επίσης, τα οχήματα που:

 • παράγουν χαμηλές εκπομπές CO2·
 • λειτουργούν με αιθανόλη·
 • είναι εξοπλισμένα με καινοτόμες τεχνολογίες.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 396/2013 της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις για την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα.

Το εκτελεστικό αυτό κείμενο αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07.02.2014

Top