Help Print this page 
Title and reference
Προϊόντα που συνδέονται με την άμυνα: κανόνες για τις μεταφορές στην ΕΕ - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Προϊόντα που συνδέονται με την άμυνα: κανόνες για τις μεταφορές στην ΕΕ - EUR-Lex

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των προϊόντων που συνδέονται με την άμυνα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, απλουστεύει και εναρμονίζει τις εθνικές διαδικασίες χορήγησης αδειών, στηρίζοντας ένα πιο ορθολογικό σύστημα συνολικών και γενικών αδειών, στο πλαίσιο του οποίου η πλέον οριοθετημένη αδειοδότηση- η ατομική αδειοδότηση- θα χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [Πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος της οδηγίας είναι να διευκολυνθούν οι μεταφορές των προϊόντων που συνδέονται με την άμυνα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα της άμυνας στην Ευρώπη και η συνεργασία των βιομηχανιών των κρατών μελών.

2.Για το λόγο αυτό, η παρούσα οδηγία θεσπίζει ευρωπαϊκό σύστημα αδειοδότησης που βασίζεται στη χορήγηση αδειών μεταφοράς σε προμηθευτές. Αυτό το σύστημα αυξάνει τη διαφάνεια και την ασφάλεια των μεταφορών στην ΕΕ. Διευκολύνει, κατά αυτόν τον τρόπο, την αγορά, τη συντήρηση και την επισκευή των ευρωπαϊκών αμυντικών προϊόντων.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας προϊόντα τα οποία αναφέρονται σε κατάλογο που περιλαμβάνεται σε παράρτημα στην οδηγία. Η Επιτροπή επικαιροποιεί τακτικά τον κατάλογο αυτόν έτσι ώστε να αντιστοιχεί επακριβώς στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άδειες μεταφοράς

Δυνάμει της οδηγίας, η μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας υπόκειται σε προηγούμενη χορήγηση άδειας από το κράτος μέλος από την επικράτεια του οποίου θα μεταφερθούν τα αμυντικά προϊόντα.

Η οδηγία διευκρινίζει ότι δεν απαιτείται πλέον περαιτέρω χορήγηση άδειας από άλλα κράτη μέλη για τη διαμετακόμιση μέσω κρατών μελών ή για την είσοδο στο έδαφος κράτους μέλους όπου βρίσκεται ο παραλήπτης προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, παρά μόνο για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης, όπως είναι, για παράδειγμα, η ασφάλεια της μεταφοράς.

Υπάρχουν τρία είδη αδειών μεταφοράς:

 • οι γενικές άδειες·
 • οι συνολικές άδειες·
 • οι ατομικές άδειες.

Οι γενικές άδειες δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη και απευθύνονται σε όλους τους προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι στις αντίστοιχες επικράτειές τους, οι οποίοι τηρούν τους όρους της γενικής άδειας. Χάρη στις άδειες αυτές, οι προμηθευτές μπορούν να εκτελούν πολλές μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προς μία ή περισσότερες κατηγορίες παραληπτών εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος.

Η οδηγία ορίζει τις περιπτώσεις που πρέπει τουλάχιστον να καλύπτονται από γενική άδεια: μεταφορές προς πιστοποιημένες επιχειρήσεις, μεταφορές στις ένοπλες δυνάμεις άλλων κρατών μελών, μεταφορές για λόγους επιδείξεων, αξιολογήσεων και εκθέσεων, και μεταφορές για λόγους συντήρησης και επιδιόρθωσης.

Αυτό το είδος άδειας μπορεί επίσης να καλύψει τις μεταφορές που αφορούν πρόγραμμα διακυβερνητικής συνεργασίας.

Οι συνολικές άδειες χορηγούνται σε μεμονωμένους προμηθευτές που υποβάλλουν σχετική αίτηση. Δυνάμει της αίτησης αυτής που έχει υποβάλλει ο προμηθευτής, τα κράτη μέλη αποφασίζουν για το πεδίο εφαρμογής κάθε συνολικής άδειας μεταφοράς, για τη διάρκεια ισχύος της (τρία έτη με δυνατότητα ανανέωσης) και για τους εγκεκριμένους παραλήπτες.

Οι ατομικές άδειες χορηγούνται επίσης κατόπιν αιτήσεως του προμηθευτή. Αφορούν αποκλειστικά μία μόνο μεταφορά προϊόντων προς έναν παραλήπτη. Επιτρέπονται, βάσει της οδηγίας, μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις:

 • εάν η αίτηση αφορά μία μόνο μεταφορά·
 • εάν είναι απαραίτητο για την προστασία εθνικών ζωτικών συμφερόντων ασφάλειας ή για λόγους δημόσιας τάξης·
 • εάν είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη·
 • εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύει ένα κράτος μέλος ότι ο προμηθευτής δεν θα μπορέσει να συμμορφωθεί με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να του χορηγηθεί συνολική άδεια μεταφοράς.

Υποχρεώσεις ενημέρωσης των προμηθευτών

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας:

 • ενημερώνουν τους παραλήπτες για τους όρους και τις προϋποθέσεις τελικής χρήσης τής άδειας μεταφοράς·
 • ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους από το έδαφος του οποίου επιθυμούν να μεταφέρουν τα προϊόντα για την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν γενική άδεια μεταφοράς για πρώτη φορά·
 • τηρούν αναλυτικές καταστάσεις των μεταφορών τους.

Πιστοποίηση των παραληπτών

Η οδηγία θεσπίζει ένα σύστημα πιστοποίησης των παραληπτών, το οποίο έχει στόχο να βεβαιώσει τη δυνατότητα των παραληπτών να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που αφορούν ειδικότερα στα προϊόντα του τομέα της άμυνας.

Τα κράτη μέλη ορίζουν αρμόδιες αρχές για να διεξάγουν την πιστοποίηση παραληπτών εγκατεστημένων στις επικράτειές τους. Η πιστοποίηση γίνεται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

 • αποδεδειγμένη πείρα σε αμυντικές δραστηριότητες·
 • σχετική βιομηχανική δραστηριότητα σε προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας·
 • διορισμός από την επιχείρηση υπαλλήλου υψηλού επιπέδου υπεύθυνου για τις μεταφορές και τις εξαγωγές·
 • γραπτή δέσμευση της επιχείρησης ότι θα τηρεί το σύνολο των όρων που συνδέονται με την τελική χρήση και εξαγωγή οποιουδήποτε κατασκευαστικού μέρους ή προϊόντος έχει παραλάβει·
 • γραπτή δέσμευση της επιχείρησης ότι θα παράσχει στις αρμόδιες αρχές τις τυχόν πληροφορίες που θα της ζητηθούν σχετικά με τους τελικούς χρήστες ή την τελική χρήση των προϊόντων που έχουν εξαχθεί, μεταφερθεί ή παραληφθεί από την επιχείρηση δυνάμει μίας άδειας μεταφοράς από άλλο κράτος μέλος·
 • συνυπογεγραμμένη περιγραφή του εσωτερικού προγράμματος συμμόρφωσης ή του συστήματος διαχείρισης των εξαγωγών που εφαρμόζει η επιχείρηση.

Τα πιστοποιητικά ισχύουν για πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο και περιλαμβάνουν την ονομασία της αρχής έκδοσης, την επωνυμία και τη διεύθυνση του παραλήπτη, την ημερομηνία έκδοσης και την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης του παραλήπτη με τις σχετικές απαιτήσεις. Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί βάσει της οδηγίας από τα άλλα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν και επικαιροποιούν τακτικά τον κατάλογο πιστοποιημένων επιχειρήσεων και ενημερώνουν την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη σχετικά. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί στη συνέχεια τα εν λόγω στοιχεία προς ενημέρωση του κοινού στο δικτυακό της τόπο.

Αν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι ένας παραλήπτης που έχει πιστοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο να μην πληροί έναν όρο που ισχύει για τις γενικές άδειες μεταφοράς, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος που χορήγησε το πιστοποιητικό και του ζητά να αξιολογήσει την κατάσταση. Αν δεν αρθούν οι σχετικές αμφιβολίες, μπορεί να προβεί στην αναστολή της άδειας μεταφοράς, για την οποία ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Επιπλέον, η σύσταση 2011/24/ΕΕ της Επιτροπής σχετικά με την πιστοποίηση των επιχειρήσεων του αμυντικού τομέα παρέχει πρακτικές συμβουλές στα κράτη μέλη για την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος πιστοποίησης.

Πλαίσιο

Η μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της ΕΕ υπάγονται σε 27 εθνικά καθεστώτα αδειοδότησης, τα οποία παρουσίαζαν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους από την άποψη των διαδικασιών, του πεδίου εφαρμογής και του χρόνου που απαιτούνταν για τη λήψη άδειας. Αυτή η ανομοιομορφία ήταν επιζήμια τόσο για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αμυντικών επιχειρήσεων όσο και για τη δημιουργία μίας πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικών προϊόντων. Εξάλλου, οι περιορισμοί που ίσχυαν για τη λήψη αδειών στην ΕΕ έμοιαζαν υπέρμετροι σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες ελέγχου, στο βαθμό που χιλιάδες αιτήσεις χορήγησης άδειας υποβάλλονταν ετησίως, ενώ καμία δεν απορριπτόταν.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2009/43/ΕΚ

30.6.2009

30.6.2011

EE L146, 10.6.2009

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2010/80/ΕΕ

14.12.2010

30.6.2011

EE L 308, 24.11.2010

ΣΥΝΑΦΉΣ ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 2012/10/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας [ΕΕ L 85 - 24.3.2012]: η εν λόγω οδηγία επικαιροποιεί την οδηγία 2009/43/ΕΚ για τις προϋποθέσεις μεταφορών προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας, έπειτα από την έγκριση από το Συμβούλιο στις 21 Φεβρουαρίου 2011 ενός κοινού καταλόγου στρατιωτικού εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν την Οδηγία στο εσωτερικό τους δίκαιο το αργότερο μέχρι τις 24 Ιουνίου 2012.

12.11.2013

Top