Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Το Συμβούλιο έχει δημιουργήσει ένα δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, στόχος του οποίου είναι να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς αυτούς. Μέσω του Διαδικτύου, οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για το νομικό σύστημα στα αντίστοιχα κράτη μέλη (τον τρόπο προσφυγής στα δικαστήρια, τη νομική συνδρομή κ.λπ). Το δίκτυο αποτελείται από αρμόδιους επαφής στα κράτη μέλη.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Προκειμένου να δημιουργηθεί προοδευτικά ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, καθώς και για να εξασφαλισθεί η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί, να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί η δικαστική συνεργασία των κρατών μελών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Η παρούσα απόφαση του Συμβουλίου αποβλέπει στην επίτευξη του στόχου αυτού, του οποίου η σπουδαιότητα αναγνωρίστηκε στο σχέδιο δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 1998 καθώς και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε τον Οκτώβριο του 1999, με τη δημιουργία του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκαιο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις αποτελείται:

 • από κύριους αρμοδίους επαφής που διορίζονται από τα κράτη μέλη και ενισχύονται, κατά περίπτωση, από έναν περιορισμένο αριθμό συμπληρωματικών αρμοδίων επαφής·
 • από δικαστικούς συνδέσμους και λοιπές αρχές (που έχουν αρμοδιότητες στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις) των οποίων η συμμετοχή στο δίκτυο θεωρείται σκόπιμη από τα κράτη μέλη·
 • επαγγελματικές οργανώσεις που εκπροσωπούν ασκούντες τη δικαιοσύνη, οι οποίοι συμμετέχουν στην εφαρμογή κοινοτικών και διεθνών πράξεων αστικής δικαιοσύνης.

Στην παρούσα απόφαση, με τον όρο «κράτος μέλος» νοείται κάθε κράτος μέλος με εξαίρεση τη Δανία.

Ενημέρωση των κρατών μελών και του κοινού σε θέματα αστικών και εμπορικών υποθέσεων

Το δίκτυο έχει δύο συγκεκριμένες αποστολές:

 • να διευκολύνει τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις με τη δημιουργία συστήματος πληροφόρησης για τα μέλη του δικτύου·
 • να διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, παρέχοντας πληροφόρηση για κοινοτικές και διεθνείς πράξεις δικαστικής συνεργασίας.

Επιπλέον το δίκτυο συμβάλλει:

 • στην ορθή διεξαγωγή των διαδικασιών που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις·
 • στη διευκόλυνση των αιτήσεων συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, ειδικότερα όταν δεν εφαρμόζεται ούτε κοινοτική πράξη ούτε διεθνής πράξη·
 • στην εφαρμογή των κοινοτικών πράξεων ή συμβάσεων που ισχύουν μεταξύ των κρατών μελών.

Επίτευξη των αποστολών του δικτύου: οι αρμόδιοι επαφής

Οι αρμόδιοι επαφής διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο δίκτυο, παρέχουν γενικές πληροφορίες για κοινοτικές και διεθνείς πράξεις καθώς και τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συνεργασία και την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας των κρατών μελών, διευκολύνουν την εξέταση των αιτήσεων δικαστικής συνεργασίας, αναζητούν λύσεις στις δυσχέρειες που μπορούν να προκύψουν και συντονίζουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών μελών.

Οι αρμόδιοι επαφής ανταποκρίνονται σε αιτήσεις δικαστικής συνεργασίας μέσα σε ορισμένη προθεσμία (εντός 15 ημερών από τη λήψη, εκτός αν υπάρξει παράταση), χρησιμοποιώντας τα τεχνολογικά μέσα που παρέχουν τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή διατηρεί μητρώο των αιτήσεων και των αποκρίσεων των αρμοδίων επαφής.

Οι αρμόδιοι επαφής συνέρχονται τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο για να ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρίες, να προσδιορίσουν τα προβλήματα και τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και για να καθορίσουν τις παραμέτρους για το σύστημα πληροφόρησης.

Ανεξαρτήτως του ότι η Δανία δεν υπάγεται στην εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δύναται να εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του δικτύου. Επιπροσθέτως, οι υπό ένταξη και οι υποψήφιες χώρες δύνανται να αποστέλλουν κατά το μέγιστο τρεις εκπροσώπους η καθεμία προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν στις εν λόγω συνεδριάσεις.

Εκτός από τις συνεδριάσεις, οι αρμόδιοι επαφής μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω ενός ασφαλούς και περιορισμένης πρόσβασης συστήματος, το οποίο δημιουργείται από την Επιτροπή.

Το δίκτυο μεριμνά για τη διασύνδεσή του με συναφή δίκτυα και διεθνείς οργανισμούς, όπως το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για ποινικές υποθέσεις, το ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών (EN) (FR), το δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών (Δίκτυο ΕΚΚ), καθώς και δίκτυα δικαστικής συνεργασίας μεταξύ τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών.

Παροχή πληροφοριών στο κοινό

Ένα διαδικτυακό σύστημα πληροφόρησης δίνει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με ισχύοντα δικαστικά μέτρα, τη νομολογία, τα νομικά και δικαστικά συστήματα των κρατών μελών και τη συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης πρακτικά δελτία πληροφόρησης για το κοινό.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2001/470/ΕΚ

1.12.2002

-

ΕΕ L 174 της 27.6.2001

Πράξεις τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση αριθ. 568/2009/ΕΚ

11.1.2011

-

ΕΕ L 168, 30.6.2009

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της Απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της 16ης Μαΐου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου αριθ. 2001/470/ΕΚ για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις [COM(2006) 203 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η Επιτροπή εκπονεί την παρούσα έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 19 της προαναφερθείσας απόφασης. Στην έκθεση περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία του δικτύου έως σήμερα. Γενικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι το δίκτυο επιτυγχάνει τους στόχους που του έχουν οριστεί αλλά διαπιστώνει ότι δεν έχει ακόμη αναπτύξει όλες τις δυνατότητές του. Για το λόγο αυτό, έχει πρωταρχική σημασία να διαθέτει το δίκτυο τα αναγκαία μέσα για την πραγματοποίηση του έργου του. Η Επιτροπή επιθυμεί, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • οι κύριοι αρμόδιοι επαφής των κρατών μελών να μπορούν να αφιερώσουν εξ ολοκλήρου τη δραστηριότητά τους στο δίκτυο και τα κράτη μέλη να τους παρέχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και πόρους για το σκοπό αυτό·
 • να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες ώστε να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του δικτυακού τόπου του δικτύου όσον αφορά το περιεχόμενο και τις γλώσσες·
 • να συνεχιστούν οι εργασίες για την εκπόνηση πρακτικών οδηγών, οι ενημερωτικές ενέργειες και περισσοτέρες δραστηριοτήτες που αφορούν τη συζήτηση επί συγκεκριμένων υποθέσεων·
 • το κοινό να αποκτήσει προοδευτικά πρόσβαση στους αρμοδίους επαφής, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους επιγραμμικής (on-line) επικοινωνίας.

See also

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09.06.2011

Top