Help Print this page 
Title and reference
Άδειες διαμονής ενιαίου τύπου

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Άδειες διαμονής ενιαίου τύπου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερώσει ένα ενιαίο τύπο αδειών διαμονής για τους υπηκόους των τρίτων χωρών.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών [Βλ. τροποποιητικές πράξεις].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός αντικαθιστά την κοινή δράση 97/11/ΔΕΥ (βλέπε κατωτέρω, τίτλος «Συναφείς Πράξεις») του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάρτιση ενιαίου τύπου αδειών διαμονής * καθώς και τα μέτρα που έχει θεσπίσει το Συμβούλιο για την εφαρμογή της. Στα πλαίσια της συμφωνίας του Σένγκεν, η άδεια διαμονής συνοδευόμενη από ταξιδιωτικό έγγραφο μπορεί να αντικαταστήσει τη θεώρηση. Ο υπήκοος τρίτης χώρας *, επιδεικνύοντας το διαβατήριο και την άδεια διαμονής του, μπορεί να εισέρχεται σε κράτος μέλος της Συμφωνίας και να παραμείνει σ’ αυτό για σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο κανονισμός περιγράφει τα γενικά χαρακτηριστικά του ενιαίου τύπου, υπόδειγμα του οποίου προσαρτάται ως παράρτημα του. Οι άδειες διαμονής πρόκειται να εκδίδονται ως αυτοτελή έγγραφα, με βάση τον συγκεκριμένο τύπο. Οι λοιπές τεχνικές διατάξεις για την καταπολέμηση της παραποίησης και της πλαστογράφησης εκδίδονται από την Επιτροπή και από την επιτροπή που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1683/95. που προβλέπει έναν ενιαίο τύπο θεώρησης. Αν αποφασιστεί οι διατάξεις αυτές να παραμείνουν απόρρητες, ανακοινώνονται μόνο στους οργανισμούς που ορίζονται από τα κράτη μέλη για την εκτύπωση της άδειας διαμονής.

Όπως προβλέπεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ένα πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών του στοιχείων που περιλαμβάνονται στην άδεια αυτή.

Βιομετρικά * στοιχεία αναγνώρισης χρησιμοποιούνται στις άδειες διαμονής για να ελέγχεται η γνησιότητα του εγγράφου και η ταυτότητα του υπηκόου τρίτου κράτους που αφορά. Τα στοιχεία αναγνώρισης αποτελούνται από την εικόνα του προσώπου (φωτογραφία) και δύο δακτυλικά αποτυπώματα, που θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και με σεβασμό προς τη σύμβαση για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και τη σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού των Ηνωμένων Εθνών. Οι τεχνικές προδιαγραφές για τη συλλογή των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης θεσπίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές για την έκδοση εθνικών διαβατηρίων, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2252/2004.

Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τους παρακάτω υπηκόους τρίτων χώρών:

  • μέλη των οικογενειών πολιτών της ΕΕ που ασκούν το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία·
  • υπήκοοι, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών που αποτελούν μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και που ασκούν το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία·
  • υπήκοοι χωρών χωρίς υποχρέωση θεώρησης που δικαιούνται να παραμείνουν κατ’ ανώτατο όριο τρεις μήνες σε ένα κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τον ενιαίο τύπο άδειας διαμονής για σκοπούς άλλους από αυτούς που ορίζονται στον κανονισμό. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτή η χρήση δεν προκαλεί σύγχυση με την άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.

Τα κράτη μέλη εκδίδουν ενιαίου τύπου άδεια διαμονής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό το αργότερο ένα έτος μετά την έκδοση των συμπληρωματικών μέτρων ασφαλείας. Τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης πρόκειται να εφαρμοστούν το αργότερο δύο έτη (για την εικόνα του προσώπου) ή τρία έτη (για τα δακτυλικά αποτυπώματα) από τη θέσπιση των ενδεδειγμένων τεχνικών προδιαγραφών. Άδειες που έχουν χορηγηθεί προηγουμένως με βάση άλλου τύπου άδειες διαμονής θα παραμείνουν σε ισχύ, εκτός αντίθετης διάταξης των κρατών μελών. Η άδεια διαμονής μπορεί να εκδοθεί με τη μορφή αυτοκόλλητου κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου δύο ετών από τη θέσπιση των τεχνικών προδιαγραφών για την εικόνα του προσώπου.

Η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησαν τη βούλησή τους να συμμετάσχουν στην έκδοση και την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού. Όσον αφορά τη Δανία, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας, το Βασίλειο της Νορβηγίας και την Ελβετική Συνομοσπονδία, ο παρών κανονισμός αποτελεί μία εξέλιξη του κεκτημένου του Σένγκεν.

Πλαίσιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 και 20 Ιουνίου 2003, εξέφρασε την ανάγκη ενιαίας προσέγγισης όσον αφορά τα βιομετρικα στοιχεία αναγνώρισης ώστε να υπάρχει συνέπεια ως προς τα έγγραφα των υπηκόων τρίτων χωρών, τα διαβατήρια των πολιτών της ΕΕ και τα συστήματα πληροφοριών. Ο ενιαίος τύπος για τις άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών συμβάλλει, κατ’ αρχάς, στην πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και διαμονής. Η χρήση βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης, με τη σειρά της, προστατεύει τις άδειες διαμονής από δόλια χρήση συνδέοντας την άδεια με τον κάτοχο μέσω ενός πιο αξιόπιστου τρόπου.

Λέξεις- κλειδιά της πράξης

  • Άδεια διάμονής: οποιαδήποτε άδεια που εκδίδεται από τις αρχές ενός κράτους μέλους και επιτρέπει σε έναν υπήκοο τρίτης χώρας να παραμείνει νόμιμα στην επικράτεια του κράτους αυτού (με ορισμένες εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 1(2)(α)).
  • Υπήκοος τρίτης χώρας: οποιοσδήποτε δεν είναι πολίτης της Ένωσης (με ορισμένες εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 5).
  • Βιομετρική : η βιομετρική συνίσταται στην αποθήκευση μιας στήριξης (ανεπαφικό πλινθίο, γραμμωτό κωδικό ή απλό έγγραφο), ένα ή περισσότερα φυσικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου (δακτυλικά αποτυπώματα, αναγνώριση προσώπου, ίρις οφθαλμού) που θα επαληθεύσει ότι ο φέρων ένα έγγραφο είναι και κάτοχός του. Δεδομένου ότι το βιομετρικό στοιχείο είναι ίδιον ενός και του αυτού ατόμου, αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την αναγνώριση του χρήστη.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1030/2002

15.6.2002

-

Επίσημη Εφημερίδα L 157, 15.6.2002

Τροποποιητική πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.380/2008

19.5.2002

-

Επίσημη Εφημερίδα L 115, 29.4.2008

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 98/243/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 1998, σχετικά με την κατανομή των δαπανών επεξεργασίας της μεμβράνης εκτύπωσης της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου [Επίσημη Εφημερίδα L 99, 31.3.1998].

Απόφαση 98/701/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με τους κοινούς κανόνες συμπλήρωσης των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου [Επίσημη Εφημερίδα L 333, 9.12.1998].

Κοινή δράση 97/11/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996, η οποία θεσπίζεται από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου K.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά άδειες διαμονής ενιαίου τύπου [Επίσημη Εφημερίδα L 7, 10.1.1997]. Η παρούσα κοινή δράση δημιούργησε ένα ενιαίο τύπο αδειών διαμονής για τους υπηκόους των τρίτων χωρών. Σύμφωνα με την κοινή δράση, νοείται ως άδεια διαμονής «οποιαδήποτε εξουσιοδότηση που χορηγείται από τις αρχές ενός κράτους μέλους και που επιτρέπει στον υπήκοο μιας τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην επικράτειά του...». Η κοινή δράση δεν εφαρμόζεται:

Επιπλέον, η παρούσα κοινή δράση δεν εφαρμόζεται:

  • στα μέλη της οικογενείας υπηκόων της Ένωσης που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία·
  • στους υπηκόους των κρατών μελών της ΕΖΕΣ που αποτελούν μέρος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24.04.2009

Top