Help Print this page 
Title and reference
Ελαττωματικά προϊόντα: ευθύνη

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ελαττωματικά προϊόντα: ευθύνη

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προστατεύει τους καταναλωτές από ζημίες λόγω ελαττωματικών προϊόντων. Έτσι οι ζημιωθέντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανόρθωσης σε σχέση με προϊόντα που τέθηκαν σε κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία εδραιώνει την αρχή της ευθύνης άνευ πταίσματος για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Αυτό σημαίνει ότι, όταν ένα προϊόν * που παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα προκαλεί ζημία σε καταναλωτή, γεννάται ευθύνη για τον παραγωγό.

Ως παραγωγοί θεωρούνται:

 • ο παραγωγός κάθε πρώτης ύλης, ο κατασκευαστής ενός τελικού προϊόντος ή ενός συστατικού·
 • ο εισαγωγέας του προϊόντος·
 • κάθε πρόσωπο του οποίου η επωνυμία, το σήμα ή άλλο διακριτικό σημείο φέρεται πάνω στο προϊόν·
 • κάθε πρόσωπο το οποίο θέτει σε κυκλοφορία προϊόν του οποίου ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας δεν μπορεί να εντοπιστεί.

Εάν δύο ή περισσότερα πρόσωπα ευθύνονται για την ίδια ζημία, ευθύνονται εις ολόκληρον,

Τεκμηρίωση ζημίας

Ένα προϊόν θεωρείται ελαττωματικό εάν δεν παρέχει την ασφάλεια που δικαιούται κανείς να αναμένει, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων, συμπεριλαμβανομένων:

 • της εξωτερικής εμφάνισης του προϊόντος·
 • της ευλόγως αναμενόμενης χρήσης του προϊόντος·
 • του χρόνου κατά τον οποίο το προϊόν ετέθη σε κυκλοφορία.

Ο ζημιωθείς φέρει το βάρος της απόδειξης και οφείλει να τεκμηριώσει:

 • την ύπαρξη της ζημίας·
 • το ελάττωμα του προϊόντος·
 • την αιτιώδη σχέση ζημίας και ελαττώματος.

Ωστόσο δεν είναι απαραίτητο να αποδείξει αμέλεια ή σφάλμα του παραγωγού ή του εισαγωγέα.

Απαλλαγή της ευθύνης του παραγωγού

Ο παραγωγός θεωρείται ότι δεν φέρει ευθύνη εάν αποδείξει ότι:

 • δεν έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία·
 • το ελάττωμα εμφανίστηκε αφότου το προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία·
 • το προϊόν δεν κατασκευάστηκε για πώληση ή διανομή με οικονομικό σκοπό·
 • το προϊόν δεν κατασκευάστηκε ούτε διανεμήθηκε στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας·
 • το ελάττωμα οφείλεται στο ότι το προϊόν κατασκευάστηκε σύμφωνα με αναγκαστικούς κανόνες δικαίου που θεσπίστηκαν από δημόσια αρχή·
 • οι τεχνικές γνώσεις τη στιγμή της θέσης σε κυκλοφορία του προϊόντος ήταν ελλιπείς για τη διαπίστωση της ύπαρξης ελαττώματος. Στο σημείο αυτό τα κράτη μέλη έχουν αρμοδιότητα να λάβουν μέτρα κατ' εξαίρεση·
 • το ελάττωμα συστατικού προκλήθηκε κατά την κατασκευή του τελικού προϊόντος.

Η ευθύνη του παραγωγού δύναται να μειωθεί σε περίπτωση υπαιτιότητας του ζημιωθέντος.

Καλυπτόμενες ζημίες

Η οδηγία ισχύει για τις ζημίες που οφείλονται:

 • σε θάνατο ή σωματικές βλάβες·
 • σε αντικείμενο ιδιωτικής χρήσης ή κατανάλωσης.

Ωστόσο τα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν όριο στη συνολική ευθύνη του παραγωγού σε περίπτωση θανάτου ή σωματικών βλαβών οφειλόμενων σε σειρά αντικειμένων με τα ίδια ελαττώματα.

Επιπρόσθετα, η οδηγία δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση ζημίας οφειλόμενης σε πυρηνικά ατυχήματα καλυπτόμενα από διεθνείς συμβάσεις που έχουν επικυρωθεί από τα κράτη μέλη.

Λήξη της ευθύνης

Ο ζημιωθείς διαθέτει προθεσμία τριών ετών για να υποβάλει αίτηση επανόρθωσης. Η προθεσμία αυτή ξεκινά από την ημερομηνία κατά την οποία ο ζημιωθείς διαπίστωσε τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού.

Επίσης, δεν γεννάται πλέον ευθύνη για τον παραγωγό δέκα έτη μετά από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε το προϊόν σε κυκλοφορία.

Καμία συμβατική ρήτρα δεν μπορεί να επιτρέψει τον περιορισμό της ευθύνης του παραγωγού απέναντι στον ζημιωθέντα.

Ισχύουν οι εθνικές νομοθεσίες περί αστικής ευθύνης.

Λέξεις-κλειδιά

 • Προϊόν: κάθε κινητό, ακόμα και εάν είναι ενσωματωμένο σε άλλο κινητό ή ακίνητο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρισμού, των πρώτων υλών γεωργίας (προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, εκτός από εκείνα που έχουν υποστεί μεταποίηση) και των προϊόντων κυνηγίου.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 85/374/ΕΟΚ

30.7.1985

30.7.1988

ΕE L 210 της 7.8.1995

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 1999/34/ΕΚ

4.6.1999

4.12.2000

EE L 141 της 4.6.1999

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.04.2011

Top