Help Print this page 
Title and reference
Εφαρμογή της Σύμβασης του Aarhus στα θεσμικά όργανα της Ένωσης

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Εφαρμογή της Σύμβασης του Aarhus στα θεσμικά όργανα της Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει τις διατάξεις της Σύμβασης σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (Σύμβαση του Aarhus) στα θεσμικά όργανα και στους φορείς της.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των διατάξεων της Σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.

ΣΥΝΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει τη σύμβαση του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα στα θεσμικά όργανα και στους φορείς της.

Πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Τα θεσμικά και τα λοιπά όργανα της Ένωσης χειρίζονται κάθε αίτημα πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες που διαθέτουν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Πέραν της πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες κατόπιν αίτησης, τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης μεριμνούν για τη συλλογή και τη διάδοση των πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν το περιβάλλον. Οργανώνουν τις πληροφορίες για το περιβάλλον που περιλαμβάνονται στον τομέα της αρμοδιότητάς τους και τις καθιστούν συστηματικά προσπελάσιμες για το κοινό, ιδίως μέσω βάσεων δεδομένων διαθέσιμων μέσω ηλεκτρονικών και πληροφοριακών τεχνολογιών των τηλεπικοινωνιών.

Οι εν λόγω βάσεις δεδομένων ή τα αντίστοιχα αρχεία επιβάλλεται να περιλαμβάνουν:

  • τα κείμενα των Συνθηκών, συμβάσεων ή διεθνών συμφωνιών και της ευρωπαϊκής, νομοθεσίας που σχετίζονται με το περιβάλλον, καθώς και πολιτικά έγγραφα, σχέδια και προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον·
  • τα μέτρα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών επί παραβάσει του δικαίου της Ένωσης από το στάδιο της αιτιολογημένης γνώμης·
  • τις εκθέσεις για την κατάσταση του περιβάλλοντος·
  • τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από την επιτήρηση των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον·
  • τις άδειες με ουσιαστικές επιπτώσεις στο περιβάλλον·
  • τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και αξιολόγηση κινδύνου σχετικά με στοιχεία του περιβάλλοντος.

Οι πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό θα πρέπει να είναι επίκαιρες, ακριβείς και συγκρίσιμες. Σε περίπτωση υποβολής αντίστοιχης αίτησης, τα θεσμικά όργανα και φορείς της Ένωσης οφείλουν να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τα υφιστάμενα μέσα πρόσβασης στις πληροφορίες για τις μεθόδους ανάλυσης, δειγματοληψίας και προεπεξεργασίας των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των πληροφοριών.

Εφόσον θεσμικό όργανο ή οργανισμός της Ένωσης λαμβάνει αίτηση χορήγησης πληροφοριών που δεν διαθέτει, γνωστοποιεί το ταχύτερο δυνατό στον αιτούντα ποιο είναι το θεσμικό όργανο, ο οργανισμός ή η δημόσια αρχή που διαθέτει τις εν λόγω πληροφορίες. Το θεσμικό όργανο που παραλαμβάνει την αίτηση δύναται επίσης να τη διαβιβάσει άμεσα στην αρμόδια αρχή.

Σε περίπτωση άμεσης απειλής για την υγεία των πολιτών ή το περιβάλλον, τα θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί της Ένωσης συνεργάζονται με τις δημόσιες αρχές βοηθώντας τες να θέσουν άμεσα στη διάθεση του κοινού κάθε πληροφορία την οποία διαθέτουν που θα μπορούσε να αποφύγει ή να μειώσει τις ζημίες από την εκάστοτε απειλή.

Τουλάχιστον ανά τετραετία δημοσιεύεται υποχρεωτικά έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έκθεση αυτή επιβάλλεται να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του περιβάλλοντος, καθώς και όσον αφορά τους αντιστοίχως υφιστάμενους περιορισμούς.

Συμμετοχή στην εκπόνηση των περιβαλλοντικών σχεδίων και προγραμμάτων

Τα θεσμικά όργανα και οι φορείς της Ένωσης δίνουν στο κοινό τη δυνατότητα να συμμετέχει στην εκπόνηση των σχεδίων και των προγραμμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της συμμετοχής του κοινού λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά τη λήψη των αποφάσεων.

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα

Οι νομιμοποιούμενοι φορείς (ενώσεις, ομάδες και οργανώσεις που αναγνωρίζονται από ένα κράτος μέλος και έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος) που δικαιούνται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και θεωρούν ότι ενέργεια ή παράλειψη διοικητικού χαρακτήρα εκ μέρους θεσμικού φορέα ή οργάνου της Ένωσης αντιτίθεται προς το περιβαλλοντικό δίκαιο, δύνανται να υποβάλουν αίτηση εσωτερικής επανεξέτασης στο συγκεκριμένο θεσμικό όργανο ή φορέα. Η αίτηση επιβάλλεται να υποβληθεί γραπτώς εντός προθεσμίας κατά μέγιστο έξι εβδομάδων από την ημερομηνία έγκρισης της ενέργειας . Δώδεκα εβδομάδες το αργότερο μετά την υποβολή της, το θεσμικό όργανο ή ο φορέας δημοσιεύει γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση. Η απόφαση περιγράφει τα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς το περιβαλλοντικό δίκαιο ή αναφέρει ότι η αίτηση απορρίπτεται.

Εάν ο νομιμοποιούμενος φορέας που έχει υποβάλει την αίτηση θεωρεί ότι η απόφαση του θεσμικού οργάνου ή του φορέα της Ένωσης δεν εγγυάται το σεβασμό του περιβαλλοντικού δικαίου, μπορεί να προσφύγει στο ΔΕΚ. Ανάλογη πορεία δύναται να ακολουθήσει ο νομιμοποιούμενος φορέας στις περιπτώσεις για τις οποίες το θεσμικό όργανο δεν τηρεί την προθεσμία κοινοποίησης της απόφασής του.

Οι νομιμοποιούμενοι φορείς έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, δίχως να έχουν την υποχρέωση να αποδείξουν ότι θίγεται ίδιο δικαίωμα ή επαρκές συμφέρον τους, εφόσον είναι αναγνωρισμένοι και η αίτηση της προσφυγής εμπίπτει στο καταστατικά αναγνωριζόμενο πεδίο των δραστηριοτήτων τους.

Πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε τη σύμβαση του Aarhus στις 25 Ιουνίου 1998 και την επικύρωσε στις 17 Φεβρουαρίου 2005. Συμβάλλονται σε αυτήν όλα τα κράτη μέλη εκτός της Ιρλανδίας.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006

28.9.2006

-

ΕΕ L 264 της 25.9.2006

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20.10.2011

Top