Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Καλή ποιότητα των υδάτων στην Ευρώπη (οδηγία της ΕΕ για τα ύδατα)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Καλή ποιότητα των υδάτων στην Ευρώπη (οδηγία της ΕΕ για τα ύδατα)

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) τα ύδατα υφίστανται αυξανόμενη πίεση λόγω της συνεχούς αύξησης της ζήτησης επαρκών ποσοτήτων ύδατος καλής ποιότητας για ευρύ φάσμα χρήσεων. Η παρούσα οδηγία επιδιώκει να προστατεύσει και να βελτιώσει την ποιότητα των υδάτων.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.

ΣΥΝΟΨΗ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) τα ύδατα υφίστανται αυξανόμενη πίεση λόγω της συνεχούς αύξησης της ζήτησης επαρκών ποσοτήτων ύδατος καλής ποιότητας για ευρύ φάσμα χρήσεων. Η παρούσα οδηγία επιδιώκει να προστατεύσει και να βελτιώσει την ποιότητα των υδάτων.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία θεσπίζει κανόνες για να σταματήσει η υποβάθμιση της κατάστασης των υδατικών συστημάτων της ΕΕ και να επιτευχθεί «καλή κατάσταση» για τους ποταμούς, τις λίμνες και τα υπόγεια ύδατα της Ευρώπης έως το 2015.

Συγκεκριμένα αυτό περιλαμβάνει:

 • προστασία όλων των μορφών υδάτων (εσωτερικά ύδατα*, επιφανειακά ύδατα*, μεταβατικά ύδατα*, παράκτια ύδατα και υπόγεια ύδατα*)·
 • αποκατάσταση των οικοσυστημάτων μέσα και γύρω από αυτά τα υδατικά συστήματα·
 • μείωση της ρύπανσης στα υδατικά συστήματα·
 • διασφάλιση αειφόρου χρήσης των υδάτων από τα άτομα και τις επιχειρήσεις.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η νομοθεσία προβλέπει σαφείς αρμοδιότητες για τις εθνικές αρχές. Οι εθνικές αρχές οφείλουν:

 • να εντοπίσουν τις εκάστοτε περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού στο έδαφός τους, δηλαδή τις περιβάλλουσες χερσαίες περιοχές που αποστραγγίζονται σε συγκεκριμένα ποτάμια συστήματα·
 • να ορίσουν αρχές για τη διαχείριση αυτών των λεκανών σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ·
 • να αναλύσουν τα χαρακτηριστικά κάθε λεκάνης απορροής ποταμού, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και μιας οικονομικής αξιολόγησης της χρήσης ύδατος·
 • να παρακολουθούν την κατάσταση των υδάτων σε κάθε λεκάνη·
 • να καταχωρίζουν σε μητρώο τις προστατευόμενες περιοχές, όπως τις περιοχές που χρησιμοποιούνται για το πόσιμο νερό, οι οποίες απαιτούν ειδική προσοχή·
 • να εκπονούν και να εφαρμόζουν «σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών» για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών υδάτων, την προστασία και ενίσχυση των υπόγειων υδάτων και τη διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών·
 • να διασφαλίζουν ότι το κόστος των υπηρεσιών ύδατος ανακτάται έτσι ώστε οι πόροι να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και ο ρυπαίνων να πληρώνει·
 • να παρέχεται πληροφόρηση του κοινού και διαβούλευση για τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Από τις 22 Οκτωβρίου 2000.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Επιφανειακά ύδατα - όλα τα εσωτερικά ύδατα, εκτός των υπόγειων υδάτων, των μεταβατικών και παράκτιων υδάτων.

* Υπόγεια ύδατα - το σύνολο των υδάτων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

* Εσωτερικά ύδατα - το σύνολο των στάσιμων ή των ρεόντων επιφανειακών υδάτων.

* Μεταβατικά ύδατα - συστήματα επιφανειακών υδάτων πλησίον του στομίου ποταμών τα οποία είναι εν μέρει αλμυρά, αλλά περιέχουν σημαντικά ρεύματα γλυκού νερού.

Οδηγία για τα ύδατα - λεπτομέρειες

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2000/60/ΕΚ

22.12.2000

22.12.2003

ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1-73

Πράξη(-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση 2455/2001/ΕΚ

16.12.2001

-

ΕΕ L 331 της 15.12.2001, σ. 1-5

Οδηγία 2008/32/ΕΚ

21.3.2008

-

ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 60-61

Οδηγία 2009/31/ΕΚ

25.6.2009

25.6.2011

ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114-135

Οδηγία 2013/39/ΕΕ

13.9.2013

14.11.2015

L 226 της 24.8.2013, σ. 1-17

Οδηγία 2013/64/ΕΕ

1.1.2014

Ποικίλλει ανάλογα με το άρθρο

ΕΕ L 353 της 28.12.2013, σ. 8-12

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 19-31)

Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (ΕΕ L 288 της 6.11.2007, σ. 27-34)

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης [COM(2012) 673 final της 14.11.2012]

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και η οδηγία για τις πλημμύρες: Ενέργειες για την «καλή κατάσταση» των υδάτων της ΕΕ και για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας [COM(2015) 120 final της 9.3.2015]

τελευταία ενημέρωση 30.07.2015

Top