Help Print this page 
Title and reference
Καταστατικό της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Καταστατικό της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευκολύνει την ανάπτυξη των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των συνεταιρισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους και εξοπλίζοντάς τους με τα κατάλληλα νομικά μέσα. Επιτρέπει τη δημιουργία νέων συνεταιρισμών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής των μισθωτών στην ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία (ΕΣΕ).

ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας [Επίσημη Εφημερίδα L 207 της 18.8.2003].

Οδηγία 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων [Επίσημη Εφημερίδα L 207 της 18.8.2003].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει  νομικό καθεστώς στην ευρωπαϊκή συνεταιριστική * εταιρεία (ΕΣΕ). Το καθεστώς αυτό διασφαλίζει την ισότητα των όρων ανταγωνισμού μεταξύ συνεταιριστικών και των κεφαλαιουχικών εταιρειών. Συμβάλλει στην ανάπτυξη των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των συνεταιριστικών εταιρειών.

Σύσταση της ΕΣΕ

Η ΕΣΕ μπορεί να συσταθεί ως εξής:

 • από πέντε τουλάχιστον φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν σε δύο τουλάχιστον κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχουν συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και διέπονται από το δίκαιο δύο τουλάχιστον διαφορετικών κρατών μελών της ΕΕ,
 • με συγχώνευση συνεταιρισμών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο ενός κράτους μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική έδρα τους και την κεντρική τους διοίκηση στο εν λόγω κράτος, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον δύο από αυτούς διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών κρατών μελών,
 • με μετατροπή συνεταιρισμού που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο ενός κράτους μέλους της ΕΕ και έχει την καταστατική του έδρα και την κεντρική του διοίκηση στον ΕΟΧ, αν ο συνεταιρισμός αυτός έχει, από διετίας τουλάχιστον, εγκατάσταση ή θυγατρική υπαγόμενη στο δίκαιο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι μια νομική οντότητα που δεν έχει την κεντρική της διοίκηση στον ΕΟΧ μπορεί να συμμετάσχει στη σύσταση μίας ΕΣΕ, εφόσον η νομική οντότητα αυτή:

 • έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους,
 • η καταστατική έδρα της βρίσκεται στο εν λόγω κράτος μέλος,
 • διατηρεί πραγματικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία κράτους μέλους.

Κεφάλαιο της ΕΣΕ

Το κεφάλαιο της ΕΣΕ αντιπροσωπεύεται από τα μερίδια των μελών της. Πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 30.000 ευρώ. Η νομοθεσία κράτους μέλους η οποία προβλέπει υψηλότερο καλυφθέν κεφάλαιο για νομικές οντότητες που ασκούν ορισμένα είδη δραστηριοτήτων (όπως τραπεζικές ή ασφαλιστικές δραστηριότητες κλπ), διέπει και τις ΕΣΕ που έχουν την καταστατική έδρα τους στο εν λόγω κράτος μέλος.

Η γενική συνέλευση πρέπει να αποτιμά μια φορά ανά έτος με ψήφισμά της το ύψος του κεφαλαίο κατά το κλείσιμο της χρήσης καθώς και τη μεταβολή του σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Η ΕΣΕ δύναται να έχει μεταξύ των μελών της συνεταίρους επενδυτές, με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου, εφόσον η νομοθεσία του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η έδρα της, το επιτρέπει.

Καταστατικό της ΕΣΕ

Τα ιδρυτικά μέλη καταρτίζουν το καταστατικό της ΕΣΕ, σύμφωνα με τις περί συστάσεως εθνικών συνεταιρισμών διατάξεις. Το καταστατικό καταρτίζεται εγγράφως και υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη.

Μεταφορά της καταστατικής έδρας

Η καταστατική έδρα της ΕΣΕ μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο κράτος μέλος χωρίς η μεταφορά αυτή να συνεπάγεται τη λύση ή τη δημιουργία νέου νομικού προσώπου. Η έδρα, η οποία καθορίζεται από το καταστατικό, πρέπει να βρίσκεται εντός της Κοινότητας και πρέπει να συμπίπτει με το μέρος όπου βρίσκεται η κεντρική διοίκηση.

Αρχή της μη διάκρισης

Με την επιφύλαξη του παρόντος κανονισμού, μία ΕΣΕ τυγχάνει σε κάθε κράτος μέλος της αυτής μεταχείρισης με εθνικό συνεταιρισμό. .

Καταχώρηση και δημοσιότητα

Κάθε ΕΣΕ καταχωρείται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική έδρα της, σε μητρώο που ορίζεται από το δίκαιο του εν λόγω κράτους. Η καταχώρηση στα οικεία μητρώα και η διαγραφή καταχώρησης δημοσιεύονται προς ενημέρωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρθρωση της ΕΣΕ

Η διάρθρωση της ΕΣΕ αποτελείται, αφενός από μια γενική συνέλευση και, αφετέρου από:

 • είτε ένα διευθυντικό και ένα εποπτικό όργανο (δυαδικό σύστημα),
 • είτε ένα διοικητικό όργανο (μονιστικό σύστημα) ανάλογα με την επιλογή στο καταστατικό της ΕΣΕ.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, σε γενικές γραμμές, τα μέλη έχουν κατ’ αρχήν ίσα δικαιώματα ψήφου. Ενδέχεται να προβλεφθούν εξαιρέσεις υπέρ μεγάλων συνεταίρων επενδυτών σε ορισμένους χρηματοπιστωτικούς συνεταιρισμούς.

Το διευθυντικό όργανο ή το διοικητικό όργανο, ανάλογα με το επιλεγμένο είδος διάρθρωσης, εξασφαλίζει τη διαχείριση της ΕΣΕ και μπορεί να την εκπροσωπεί στη δικαιοσύνη ή να τη δεσμεύει έναντι τρίτων.

Το καταστατικό μίας ΕΣΕ απαριθμεί τις κατηγορίες πράξεων για τις οποίες απαιτείται παροχή έγκρισης. Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγείται από το εποπτικό όργανο ή τη γενική συνέλευση προς το διευθυντικό όργανο ή το διοικητικό όργανο,

Έλεγχος και δημοσιότητα των λογαριασμών

Όσον αφορά την κατάρτιση, τον έλεγχο και τη δημοσιότητα των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, η ΕΣΕ υπόκειται στις νομοθετικές διατάξεις του κράτους της έδρας της.

Λύση, εκκαθάριση και παύση πληρωμών

Η ΕΣΕ μπορεί να λυθεί:

 • είτε με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ιδίως όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας που ορίζεται στο καταστατικό ή εάν μειωθεί το εγγεγραμμένο ιδρυτικό κεφάλαιο σε ποσό κατώτερο του ελάχιστου ορίου που θέτει το καταστατικό,
 • είτε με απόφαση δικαστηρίου, όταν για παράδειγμα η έδρα της ΕΣΕ έχει μεταφερθεί εκτός του ΕΟΧ.

Οι ΕΣΕ που αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας εκκαθάρισης, αφερεγγυότητας και παύσης των πληρωμών υπόκεινται στις διατάξεις του εθνικού δικαίου του κράτους της έδρας τους.

Ρόλος των εργαζομένων

Σε κάθε ΕΣΕ καθορίζονται ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων (ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή).

Κατά κανόνα, καταρτίζεται μία ειδική διαπραγματευτική ομάδα. Σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων των νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στη σύσταση της ΕΣΕ ή των θυγατρικών της.

Η ομάδα αυτή διαπραγματεύεται μία συμφωνία με τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων, με σκοπό τον καθορισμό των ρυθμίσεων για το ρόλο των εργαζομένων εντός της μελλοντικής ΕΣΕ. Σε περίπτωση απουσίας συμφωνίας, εφαρμόζονται διατάξεις αναφοράς.

Ωστόσο, οι εθνικές διατάξεις του κράτους της έδρας είναι αυτές που εφαρμόζονται για τον καθορισμό του ρόλου των εργαζομένων στην ΕΣΕ, για τις ΕΣΕ που έχουν συσταθεί:

 • αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ή από μια μοναδική νομική οντότητα και από φυσικά πρόσωπα, και
 • που απασχολούν στο σύνολό τους λιγότερους από 50 εργαζομένους, ή απασχολούν τουλάχιστον 50 εργαζομένους μόνο σε ένα κράτος μέλος,

Πλαίσιο

22. Η θέσπιση του καταστατικού της ΕΣΕ έχει ως στόχο να ευνοήσει την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, διευκολύνοντας τη δραστηριότητα αυτού του είδους εταιρειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον ίδιο σκοπό, το Συμβούλιο έχει εγκρίνει τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας, καθώς και την οδηγία 2005/56/ΕΚ, για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Λέξεις-κλειδιά

 • Συνεταιριστική εταιρεία: αυτόνομη ένωση προσώπων, τα οποία συνεταιρίζονται εθελοντικά, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις κοινές τους οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές φιλοδοξίες και ανάγκες, μέσω μιας επιχείρησης η ιδιοκτησία της οποίας είναι συλλογική και στην οποία η εξουσία ασκείται με δημοκρατικές διαδικασίες.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003

21.8.2003

-

ΕΕ L 207 της 18.8.2003

Οδηγία 2003/72/ΕΚ

18.8.2003

18.8.2006

ΕΕ L 207 της 18.8.2003

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την επανεξέταση της οδηγίας 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων [COM(2010) 481 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η Επιτροπή εξετάζει την εφαρμογή της οδηγίας για το ρόλο των εργαζομένων στους ΕΣ. Διαπιστώνει ότι η μεταφορά της οδηγίας 2003/72/ΕΚ πραγματοποιήθηκε κατά τρόπο γενικώς ικανοποιητικό, όμως ολοκληρώθηκε μόλις το 2009 στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ. Επισημαίνει ορισμένα προβλήματα μεταφοράς, κοινά σε διάφορες οδηγίες όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων, κυρίως σε θέματα πρόληψης της αθέμιτης χρήσης ευρωπαϊκών μορφών εταιρειών με σκοπό τη στέρηση από τους εργαζομένους των δικαιωμάτων τους. Η Επιτροπή υπογραμμίζει την απουσία πείρας από την εφαρμογή της οδηγίας, δεδομένου του πολύ περιορισμένου αριθμού συσταθέντων ΕΣ και των απασχολούμενων εργαζομένων. Επίσης, σημειώνει, ότι το σύστημα σύστασης ενός ΕΣ μπορεί να αποδειχτεί περίπλοκο για τους μικρούς συνεταιρισμούς.

Πριν την αναθεώρηση της οδηγίας 2003/72/ΕΚ, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1435/2003/ΕΚ για το καταστατικό της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας, καθώς και τις άλλες οδηγίες που ασχολούνται με το ρόλο των εργαζομένων, όπως την οδηγία 2001/86/ΕΚ για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, της 23ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιρειών στην Ευρώπη [COM(2004) 18 τελικό - δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Η Επιτροπή εκτιμά ότι το δυναμικό των συνεταιρισμών δεν αξιοποιείται στο βαθμό που αυτό θα ήταν δυνατό και ότι η εικόνα τους χρήζει βελτίωσης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει τα μέτρα που είναι δυνατόν να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη δημιουργία συνεταιρισμών στην Ευρώπη. Τα μέτρα αποδίδουν έμφαση στην αυξημένη προβολή και στην ενισχυμένη ποιότητα των εθνικών νόμων σχετικά με τους συνεταιρισμούς καθώς και στην ευρεία συμβολή των τελευταίων στις κοινοτικές πολιτικές. Οι κύριοι άξονες της ανακοίνωσης είναι οι εξής:

 • Προώθηση της ευρείας δημιουργίας συνεταιρισμών παντού στην Ευρώπη με τη βελτίωση της προβολής τους, των χαρακτηριστικών τους και της κατανόησης του κλάδου·
 • Συνεχής βελτίωση της νομοθεσίας που διέπει τους συνεταιρισμούς στην Ευρώπη·
 • Διατήρηση και ενίσχυση της τακτικής να λαμβάνονται υπόψη οι συνεταιρισμοί κατά τη διαμόρφωση των κοινοτικών στόχων, όπως επίσης και η συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων αυτών.

See also

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική (DE) (EN) (FR)
 • Ένταξη, και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεις και Βιομηχανία (EN)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20.01.2011

Top