Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Δημόσιες προσφορές εξαγοράς

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Δημόσιες προσφορές εξαγοράς

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να παράσχει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μεγαλύτερη νομική ασφάλεια έναντι των δημοσίων προσφορών εξαγοράς * (ΔΠΕ) με παράλληλη προστασία των συμφερόντων των μετόχων (και ιδίως των μετόχων μειοψηφίας), των μισθωτών και κάθε ενδιαφερόμενου μέρους. Με οδηγία της η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες διαφανείς, κοινούς σ' όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τις διασυνοριακές ΔΠΕ και τούτο προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών. Επίσης, η Επιτροπή ενισχύει, για παράδειγμα, τους κανόνες πληροφόρησης των μετόχων σχετικά με τις προτεινόμενες προσφορές (περίοδος αποδοχής, αντάλλαγμα, χρηματοδότηση της προσφοράς ...). Η Επιτροπή ευνοεί παρομοίως την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων ώστε να συμβάλουν να καταστεί η ευρωπαϊκή αγορά πιο ανταγωνιστική.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2004/25/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς.

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος αυτής της οδηγίας είναι να θεσπίσει τις ελάχιστες κατευθυντήριες γραμμές για τη συμπεριφορά των ΔΠΕ προκειμένου για τίτλους * εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο των κρατών μελών, όταν ορισμένοι ή το σύνολο αυτών των τίτλων αναφέρονται σε ρυθμιζόμενη αγορά. Ομοίως, η οδηγία έχει ως στόχο να παράσχει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας στους κατόχους των τίτλων εντός της Κοινότητας, καθορίζοντας ένα πλαίσιο κοινών αρχών και γενικών απαιτήσεων που τα κράτη μέλη οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή μέσω πιο λεπτομερών κανόνων, σε συμφωνία με τα εθνικά τους συστήματα και τα πολιτισμικά πλαίσιά τους. Τα κράτη μέλη οφείλουν να μεταφέρουν αυτή την οδηγία το αργότερο δύο έτη μετά την θέση του σε ισχύ.

Πεδίο εφαρμογής

Η οδηγία προβλέπει μέτρα συντονισμού των νομοθετικών, ρυθμιστικών και διοικητικών διατάξεων, του κώδικα πρακτικής ή άλλων διατάξεων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που έχουν καθοριστεί από οργανώσεις επίσημα εξουσιοδοτημένες με τη ρύθμιση των αγορών (εφεξής "κανόνες), όσον αφορά τις ΔΠΕ τίτλων μιας εταιρείας που διέπεται από το δίκαιο ενός κράτους μέλους, όταν όλοι ή μέρος αυτών των τίτλων είναι εισηγμένοι σε μια ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη (εφεξής "ρυθμιζόμενη αγορά").

Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρμογή στις προσφορές εξαγοράς τίτλων εκδιδόμενων από εταιρίες που έχουν ως αντικείμενο την συλλογική τοποθέτηση κεφαλαίων παρεχόμενων από το κοινό και λειτουργούν βάσει της αρχής του καταμερισμού των κινδύνων και τα μερίδια των οποίων, όταν το ζητήσει ο κάτοχός τους, επαναγοράζονται ή εξαργυρώνονται, αμέσως ή εμμέσως, αναλώμασι των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών αυτών. Οι ενέργειες των εταιρειών αυτών που αποσκοπούν στο να μην παραλλάζει σημαντικά η χρηματιστηριακή αξία των μεριδίων τους από την καθαρή αξία του ενεργητικού τους λογίζονται ισοδύναμες με επαναγορά ή εξαργύρωση κατά τα ανωτέρω.

Τέλος, η οδηγία δεν εφαρμόζεται στις ΔΠΕ τίτλων που έχουν εκδοθεί από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών.

Γενικές αρχές

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την τήρηση των ακολούθων αρχών:

 • ίση μεταχείριση για όλους τους κατόχους τίτλων της εκάστοτε επιχείρησης * · εάν ένα άτομο αποκτά τον έλεγχο μιας εταιρείας πρέπει να παρασχεθεί προστασία στους άλλους μετόχους ·
 • τα άτομα στα οποία απευθύνεται η προσφορά πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες προθεσμίες και πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση να λάβουν επαρκώς θεμελιωμένη απόφαση σε σχέση με την προσφορά· στα πλαίσια του ρόλου ως συμβούλου των κατόχων τίτλων το όργανο διαχείρισης ή η διεύθυνση της σχετικής εταιρείας πρέπει να εκδώσει γνωμοδότηση σχετικά με τον αντίκτυπο της θέσης σε εφαρμογή της προσφοράς στην απασχόληση, στις συνθήκες απασχόλησης και στην έδρα δραστηριότητας της εταιρείας·
 • το διοικητικό ή διευθυντικό όργανο της εκάστοτε επιχείρησης πρέπει να δράσει προς το συμφέρον της επιχείρησης στο σύνολό της και δεν μπορεί να αρνηθεί στους κατόχους τίτλων τη δυνατότητα να αποφασίσουν σχετικά με την προσφορά ·
 • δεν επιτρέπεται η δημιουργία τεχνητών αγορών των τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας, της προσφέρουσας εταιρείας * ή οποιασδήποτε εταιρείας που έχει σχέση με την προσφορά κατά τρόπο που να οδηγεί σε τεχνητή αύξηση ή μείωση της αξίας των τίτλων αυτών και σε στρέβλωση της ομαλής λειτουργίας των αγορών ·
 • ο προσφέρων ανακοινώνει προσφορά μόνον αφού εξασφαλίσει ότι μπορεί να καταβάλει πλήρως οποιοδήποτε αντάλλαγμα τοις μετρητοίς, εφόσον το προσφέρει, και αφού έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει την καταβολή κάθε άλλου ανταλλάγματος ·
 • η άσκηση των δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά εταιρείας δεν πρέπει να παρακωλύεται, λόγω προσφοράς για την απόκτηση τίτλων, πέρα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα κράτη μπορούν να προβλέψουν πρόσθετους όρους και αυστηρότερες διατάξεις από τις προβλεπόμενες στην παρούσα οδηγία για τη ρύθμιση των προσφορών.

Αρχή ελέγχου και εφαρμοστέο δίκαιο

Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρχή ή τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της προσφοράς. Οι αρχές που ορίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο είναι δημόσιες αρχές, ενώσεις, ιδιωτικοί οργανισμοί που αναγνωρίζονται από την εθνική νομοθεσία ή από τις δημόσιες αρχές που έχουν ρητά εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από το εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή γι' αυτούς τους διορισμούς. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι αυτές οι αρχές ασκούν τα καθήκοντά τους αμερόληπτα και ανεξάρτητα από όλους τους μετέχοντες στην προσφορά.

Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της προσφοράς είναι εκείνη του κράτους μέλους στο οποίο η συγκεκριμένη εταιρεία εδρεύει, όταν οι τίτλοι αυτής της εταιρείας είναι εισηγμένοι σε μια ρυθμιζόμενη αγορά αυτού του κράτους μέλους. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (οι τίτλοι δεν είναι εισηγμένοι ή είναι εισηγμένοι σε περισσότερες ρυθμιζόμενες αγορές ή οτιδήποτε άλλο ...), η οδηγία παρέχει απάντηση η οποία επιτρέπει τον ορισμό της αρμόδιας για τον έλεγχο αρχής.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα πρόσωπα που απασχολούνται ή είχαν απασχοληθεί στο παρελθόν από τις εποπτικές αρχές να τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο.

Οι αρχές ελέγχου και οι αρχές επιφορτισμένες με τον έλεγχο των κεφαλαιαγορών συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

Προστασία των μειοψηφικών μετόχων, υποχρεωτική προσφορά, δίκαιη τιμή

Εάν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, λόγω απόκτησης από το ίδιο ή από πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση μαζί του, έχει στην κατοχή του τίτλους εταιρείας που του παρέχουν ένα ορισμένο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου σε αυτή την εταιρεία και ποσοστό που του παρέχει τον έλεγχο αυτής της εταιρείας, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε αυτό το πρόσωπο να οφείλει να πραγματοποιήσει μια προσφορά ενόψει της προστασίας των μετόχων μειοψηφίας αυτής της εταιρείας. Η προσφορά αυτή πρέπει να απευθύνεται το συντομότερο δυνατό προς όλους τους κατόχους τίτλων και να προβλέπει την εξαγορά όλων των μεριδίων τους σε μια δίκαιη τιμή.

Όταν ο έλεγχος της εταιρείας αποκτήθηκε με εθελούσια προσφορά που υποβλήθηκε προς όλους τους κατόχους τίτλων και για το σύνολο των τίτλων που κατέχουν δεν είναι υποχρεωτική η προώθηση μίας τέτοιας προσφοράς.

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου με το οποίο αποκτάται ο έλεγχος της εταιρείας, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του προσδιορίζεται από τους κανόνες του κράτους μέλους στο οποίο η εταιρεία έχει την καταστατική της έδρα.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τις εποπτικές αρχές να τροποποιήσουν τη δίκαιη τιμή υπό δεδομένες συνθήκες και με βάση σαφή κριτήρια. Αυτή η απόφαση πρέπει να αιτιολογηθεί και να δημοσιευθεί.

Ο προσφέρων μπορεί να προτείνει διάφορα ανταλλάγματα είτε τίτλους, είτε μετρητά, είτε συνδυασμό των δύο. Εφόσον πρόκειται για μη ρευστοποιήσιμους τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά, το αντάλλαγμα πρέπει να είναι, εναλλακτικά, καταβολή σε μετρητά.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι ένα αντάλλαγμα σε μετρητά πρέπει να προσφερθεί σε όλες τις περιπτώσεις, τουλάχιστον ως εναλλακτική δυνατότητα.

Πληροφόρηση σχετικά με την προσφορά

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δημοσιεύεται αμελλητί η απόφαση υποβολής προσφοράς και ότι ενημερώνεται η εποπτική αρχή για την προσφορά. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να καταρτίζει και να δημοσιεύει εγκαίρως έγγραφο προσφοράς το οποίο περιλαμβάνει τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες στους κατόχους τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας για να καταλήξουν σε απόφαση ως προς αυτήν έχοντας γνώση όλων των δεδομένων.

Η οδηγία ορίζει τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιέχει το έγγραφο προσφοράς και ιδίως τους όρους της προσφοράς, την ταυτότητα του προσφέροντος, το προσφερόμενο αντάλλαγμα, τα μέγιστα και ελάχιστα ποσοστά ή ποσότητες τίτλων που αναλαμβάνει να αποκτήσει ο προσφέρων· αλλά επίσης όλες τις τυχόν προϋποθέσεις στις οποίες τυχόν υπόκειται η προσφορά, τις προθέσεις του προσφέροντος όσον αφορά τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης εταιρείας, την περίοδο αποδοχής της προσφοράς ή ακόμα την εθνική νομοθεσία που θα διέπει τη σύμβαση.

Δικαιώματα των εργαζομένων

Η οδηγία προβλέπει την υποχρεωτική λεπτομερή πληροφόρηση των εργαζομένων ή των εκπροσώπων της εταιρείας που αφορά η ΔΠΕ. Η οδηγία επεκτείνει περισσότερο αυτή την υποχρέωση ενημέρωσης ή διαβούλευσης των εργαζομένων της προσφέρουσας εταιρείας. Εξάλλου, η οδηγία ορίζει ρητώς ότι η ενημέρωση και η διαβούλευση των εργαζομένων πρέπει να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες εθνικές διατάξεις και στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις, όπως η οδηγία 94/45/ΕΚ για τη θέσπιση ευρωπαϊκών επιτροπών επιχειρήσεων, η οδηγία 98/59/ΕΚ για τις και η οδηγία 2002/14/EΚ για την ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων (esdeenfr).

Περίοδος αποδοχής

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η περίοδος αποδοχής της προσφοράς δεν μπορεί να είναι κατώτερη των δύο εβδομάδων ούτε ανώτερη των δέκα εβδομάδων από την ημερομηνία δημοσίευσης του εγγράφου προσφοράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν παράταση της περιόδου των δέκα εβδομάδων.

Υποχρεώσεις του διοικητικού ή διαχειριστικού οργάνου της υπό εξαγορά εταιρείας

Αν και η οδηγία προβλέπει ένα σχετικό μηχανισμό, τούτη παραχωρεί στα κράτη μέλη την επιλογή εφαρμογής ή μη αυτού. Επίσης, ο κανόνας που επιβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, που αποτελεί αντικείμενο της ΔΠΕ, να έχει εκ των προτέρων τη σύμφωνη γνώμη των μετόχων της πριν να λάβει μέτρα προστασίας είναι προαιρετικός για τα κράτη μέλη. Τα τελευταία αυτά αφήνουν στις εταιρείες την επιλογή εφαρμογής αυτής της διάταξης.

Αδρανοποίηση των περιορισμών

Η διάταξη σχετικά με την υποχρέωση αδρανοποίησης των ειδικών δικαιωμάτων των εταίρων σχετικά με ορισμένες δράσεις (πολλαπλό δικαίωμα ψήφου, δικαίωμα διορισμού, περιορισμοί στη μεταβίβαση τίτλων) κατά τη διάρκεια της ΔΠΕ παραμένει ομοίως προαιρετική για τα κράτη μέλη. Αυτά τα τελευταία αφήνουν στις επιχειρήσεις την επιλογή εφαρμογής αυτής της διάταξης.

Άλλοι κανόνες που διέπουν τις προσφορές

Τα κράτη μέλη οφείλουν να προβλέψουν κανόνες που διέπουν τις προσφορές τουλάχιστον σε ό,τι αφορά:

 • την ακυρότητα της προσφοράς·
 • την αναθεώρηση της προσφοράς·
 • την ανταγωνιστικότητα της προσφοράς ·
 • τη δημοσίευση του αποτελέσματος της προσφοράς·
 • το αμετάκλητο της προσφοράς και τους επιτρεπόμενους όρους.

Υποχρεωτική αποχώρηση

Η οδηγία προβλέπει ένα μηχανισμό "υποχρεωτικής αποχώρησης" που επιτρέπει σε ένα μέτοχο με διαθέτει ισχυρή πλειοψηφία να υποχρεώσει τους μετόχους μειοψηφίας να του πωλήσουν τις μετοχές τους. Πράγματι, τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε ένας προσφέρων να μπορεί να απαιτήσει από όλους τους κατόχους των υπολοίπων τίτλων να του πωλήσουν αυτούς τους τίτλους σε μια εύλογη τιμή.

Τα κράτη μέλη εισάγουν αυτό το δικαίωμα σε μια από τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις :

 • όταν ο προσφέρων κατέχει τίτλους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90 % των δικαιωμάτων ψήφου της συγκεκριμένης εταιρείας. τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίσουν υψηλότερο όριο το οποίο, ωστόσο, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 95 % του εταιρικού κεφαλαίου ·

ή

 • όταν, μετά από την αποδοχή της προσφοράς, τούτος απέκτησε, ή δεσμεύθηκε στενά με συμβόλαιο, να αποκτήσει τίτλους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90 % του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου της συγκεκριμένης εταιρείας και το 90 % των δικαιωμάτων ψήφου του κεφαλαίου που αποτελεί αντικείμενο της προσφοράς.

Ο προσφέρων που επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προσφυγής στην υποχρεωτική αποχώρηση οφείλει να το πράξει εντός προθεσμίας τριών μηνών μετά το τέλος της περιόδου αποδοχής της προσφοράς. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εξασφαλιστεί μια δίκαιη τιμή.

Υποχρεωτική εξαγορά

Η υποχρεωτική αποχώρηση συνδυάζεται με το δικαίωμα της "υποχρεωτικής εξαγοράς" που, μετά από μια ΔΠΕ, επιτρέπει στους μετόχους της μειοψηφίας να υποχρεώσουν ένα μέτοχο που διαθέτει ευρεία πλειοψηφία να εξαγοράσει τους τίτλους τους. Πράγματι, τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε ο κάτοχος των υπολοίπων τίτλων να μπορεί να απαιτήσει από τον προσφέροντα να εξαγοράσει τους τίτλους του σε μια σωστή τιμή.

Μεταφορά και ρήτρα αναθεώρησης

Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους δύο έτη για να μεταφέρουν την οδηγία (το αργότερο στις 20 Μαΐου 2006). Μια ρήτρα αναθεώρησης προβλέπει ότι η Επιτροπή δύναται να προτείνει προσαρμογή του κειμένου πέντε έτη μετά την προθεσμία μεταφοράς και τούτο υπό το πρίσμα της αποκτηθείσας εμπειρίας στα πλαίσια της εφαρμογής της.

Γι' αυτό, τα κράτη μέλη παρέχουν ετησίως στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τις ΔΠΕ που πραγματοποιήθηκαν για εταιρείες των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγμένοι στις ρυθμιζόμενες αγορές τους.

Πλαίσιο

Αυτή η οδηγία αποτελεί ουσιαστική πτυχή του σχεδίου δράσης για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) την έθεσε εξάλλου μεταξύ των κυρίων προτεραιοτήτων για την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών αγορών μέχρι το 2005.

Η πρόταση για την προηγούμενη οδηγία των ΔΠΕ είχε απορριφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2001, μετά από 12 χρόνια διαπραγματεύσεων. Η διαδικασία συμβιβασμού μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουργών ολοκληρώθηκε με συμβιβασμό. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ακολούθως διαιρεθεί για να απορρίψει τελικά το κείμενο του συμβιβασμού με τέλεια κατανομή των ψήφων. Η απόρριψη αυτή οφείλετο ουσιαστικά σε τρία στοιχεία:

 • στους φόβους που κίνησε η υποχρέωση για τους ιθύνοντες της επιχείρησης που αφορά η προσφορά να λάβουν την έγκριση των μετόχων πριν αναλάβουν κάθε αμυντική δράση κατά της προσφοράς αυτής,
 • στο αμάλγαμα που προκλήθηκε από το καλούμενο καθήκον «ουδετερότητας» των ιθυνόντων με την ανικανότητα της επιχείρησης στόχου να αμυνθεί και, κατά συνέπεια, από το φόβο μην ανοίξει τις πύλες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις αμερικανικές, ή απλώς σε επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών,
 • στην ανεπαρκή προστασία που προβλεπόταν στην οδηγία αυτή για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που αφορούσε η ΔΠΕ.

Μετά από την απόρριψη της πρότασης, η Επιτροπή ζήτησε από ομάδα ανωτάτου επιπέδου εμπειρογνωμόνων εταιρικού δικαίου, υπό την προεδρία του κυρίου Jaap Winter, να προβεί σε υποδείξεις ώστε να απαντήσει στα ερωτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη σημερινή οδηγία λαμβάνονται κατά πολύ υπόψη οι συστάσεις που διατύπωσε η ομάδα αυτή στην έκθεση για τα θέματα που αφορούν τις ΔΠΕ (DE) (EN) (FR) (PDF), η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο 2002.

Λέξεις- κλειδιά της πράξης

 • Δημόσιες προσφορές εξαγοράς (ΔΠΕ): μια δημόσια προσφορά (εξαιρουμένης μιας προσφοράς που πραγματοποιείται από την ίδια τη συγκεκριμένη εταιρεία) που γίνεται στους κατόχους τίτλων μιας εταιρείας για να αγοράσουν όλους ή μέρος των ανωτέρω τίτλων, είτε η προσφορά είναι υποχρεωτική είτε είναι προαιρετική, υπό τον όρον ότι τούτη ακολουθεί ή έχει ως στόχο την απόκτηση του ελέγχου της συγκεκριμένης εταιρείας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
 • Τίτλοι: οι κινητές αξίες με τις οποίες συνδέονται τα δικαιώματα ψήφου σε μια εταιρεία.
 • Συγκεκριμένη εταιρεία: η εταιρεία της οποίας οι τίτλοι αποτελούν αντικείμενο της προσφοράς.
 • Προσφέρων: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που πραγματοποιεί μια προσφορά.
 • Δίκαιη τιμή: θεωρείται ως δίκαιη τιμή, η ανώτερη τιμή που έχει καταβληθεί για τους ίδιους τίτλους από τον προσφέροντα, ή από τα πρόσωπα που δρουν σε συνεννόηση με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που καθορίζεται από τα κράτη μέλη κατ' ελάχιστον έξη μηνών και κατά μέγιστον δώδεκα μηνών πριν από την προσφορά. Εάν, μετά τη δημοσίευση της προσφοράς και πριν τη λήξη της περιόδου αποδοχής αυτής, ο προσφέρων ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί σε συνεννόηση μαζί του εξαγοράζει τίτλους σε τιμή ανώτερη της τιμής προσφοράς, ο προσφέρων ορίζει την προσφορά του σε μια τιμή τουλάχιστον ίση με την ανώτερη τιμή που καταβλήθηκε για τους τίτλους που αποκτήθηκαν κατ' αυτό τον τρόπο.
 • Πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση : τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον προσφέροντα ή τη συγκεκριμένη εταιρεία με βάση μια συμφωνία, επίσημη ή σιωπηλή, γραπτή ή προφορική, που έχει ως στόχο να αποκτήσει τον έλεγχο της συγκεκριμένης εταιρείας ή να προκαλέσει την αποτυχία της προσφοράς.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Οδηγία 2004/25/EΚ [έγκριση: συναπόφαση COD/2002/0240]

20.05.2004

20.05.2006

Επίσημη Εφημερίδα L 142, 30.04.2004

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11.06.2004

Top