Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επιθυμεί να περιορίσει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που προκύπτουν από τις διαφορές μεταξύ των κρατικών συστημάτων ασφάλισης των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, καθώς και να καθιερώσει τη διαφάνεια σ' αυτή τη δραστηριότητα.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 98/29/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1998 για την εναρμόνιση των κυριότερων διατάξεων που διέπουν την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων για πράξεις μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης κάλυψης [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) διαθέτει το δικό της δημόσιο σύστημα ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων των οποίων οι λεπτομέρειες της κάλυψης, τα χρεωθέντα ασφάλιστρα και οι πολιτικές κάλυψης παρουσιάζουν αισθητές διαφορές οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων της ΕΕ. Η παρούσα οδηγία στοχεύει στον περιορισμό αυτών των κινδύνων εναρμονίζοντας τις νομοθεσίες των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για την κάλυψη πράξεων που αφορούν την εξαγωγή εμπορευμάτων ή/και υπηρεσιών καταγωγής χώρας της ΕΕ, εφόσον η κάλυψη αυτή παρέχεται άμεσα ή έμμεσα για λογαριασμό ή με τη στήριξη ενός ή περισσοτέρων χωρών της ΕΕ και προβλέπει περίοδο συνολικού κινδύνου (η περίοδος αποπληρωμής στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η περίοδος κατασκευής) τουλάχιστον δύο ετών.

Οι χώρες της ΕΕ εξασφαλίζουν ότι κάθε ίδρυμα που παρέχει άμεση ή έμμεση κάλυψη με τη μορφή ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, εγγυήσεων ή αναχρηματοδότησης για λογαριασμό κράτους μέλους ή με τη στήριξη χώρας της ΕΕ (το εν λόγω ίδρυμα καλείται εφεξής «ασφαλιστής») καλύπτει, σύμφωνα με το παράρτημα της οδηγίας, πράξεις που αφορούν εξαγωγές που προορίζονται για χώρες εκτός της ΕΕ.

Στο παράρτημα της οδηγίας αναφέρονται οι κοινές αρχές ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων που πρέπει να τηρούνται από τους ασφαλιστές και που αναφέρονται στα βασικά στοιχεία της κάλυψης (Κεφάλαιο Ι), στα ασφάλιστρα (Κεφάλαιο ΙΙ) και στην πολιτική κάλυψης ανά χώρα (Κεφάλαιο ΙΙΙ). Επίσης ορίζονται διαδικασίες γνωστοποίησης που επιφέρουν περισσότερη διαφάνεια (Κεφάλαιο ΙV).

Οι κοινές αρχές που σχετίζονται με τα βασικά στοιχεία της κάλυψης αφορούν τις γενικές αρχές και τους ορισμούς, το πεδίο εφαρμογής της κάλυψης, τις αιτίες ζημιάς, τους περιορισμούς ευθύνης και τις διατάξεις που εφαρμόζονται για την αποζημίωση των αξιώσεων.

Οι κοινές αρχές που σχετίζονται με τα ασφάλιστρα που εφαρμόζονται σε πράξεις ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων θεσπίζουν πλαίσιο που αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας κατά τον καθορισμό των ασφαλίστρων και, ιδιαίτερα, στον ορισμό βασικής προϋπόθεσης ότι τα ασφάλιστρα συγκλίνουν. Τελευταίο και πιο σημαντικό σημείο, το πλαίσιο εφαρμόζει επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές που υπήρξαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο περιθώριο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (EN) (FR) τον Ιούνιο του 1997 σε αυτόν τον τομέα.

Οι κοινές αρχές που σχετίζονται με την πολιτική κάλυψης ανά χώρα καθιερώνουν ένα πρότυπο απαραίτητο για την κοινή πληροφόρηση των ασφαλιστών πιστώσεων στον τομέα αυτό. Οι πληροφορίες αυτές συμπληρώνονται με τα στοιχεία των τεχνικών αποτελεσμάτων που εκπονούν οι ασφαλιστές πιστώσεων ετησίως (βλ. διαδικασία γνωστοποίησης Κεφάλαιο ΙV)..

Οι κοινές αρχές είναι δυνατόν να εφαρμόζονται με ευελιξία, καθώς επιτρέπονται παρεκκλίσεις από αυτούς τους κανόνες, υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές στην ποιότητα της παρεχόμενης εγγύησης αντικατοπτρίζονται στα ασφάλιστρα που χρεώνονται και γνωστοποιούνται στους άλλους ασφαλιστές πιστώσεων και στην Επιτροπή.

Η εν λόγω οδηγία προβλέπει τέσσερις διαδικασίες γνωστοποίησης που στοχεύουν στην επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα αυτόν. Οι διαδικασίες αυτού του είδους είναι τέσσερις:

  • ετήσια γνωστοποίηση για ενημέρωση η οποία παρέχει λεπτομερή περιγραφή της δραστηριότητας του ασφαλιστή κατά το προηγούμενο έτος και της πολιτικής κάλυψης που θα εφαρμόσει κατά το επόμενο έτος·
  • γνωστοποίηση για απόφαση, το πεδίο εφαρμογής της οποίας περιορίζεται σε διαφωνίες σχετικά με το (δημόσιο ή ιδιωτικό) καθεστώς του χρεώστη που θα αποτελέσει αντικείμενο απόφασης σε εφαρμογή των κανόνων επιτροπολογίας·
  • εκ των προτέρων ανακοίνωση για ενημέρωση, όπου ένας ασφαλιστής γνωστοποιεί την πρόθεσή του να παρεκκλίνει από τις διατάξεις του παραρτήματος της οδηγίας προσφέροντας ευνοϊκότερους όρους ή καλύπτοντας συναλλαγές με χρεώστες σε χώρες, για τις οποίες κανονικά δεν προσφέρει κάλυψη·
  • εκ των υστέρων ανακοίνωση για ενημέρωση, όπου ένας ασφαλιστής αποφασίζει να προσφέρει λιγότερο ευνοϊκούς όρους από αυτούς που παρατίθενται στο παράρτημα ή να αναπροσαρμόσει την πολιτική κάλυψής του ή να παρέχει ευνοϊκότερους όρους κατόπιν γνωστοποίησης από άλλον ασφαλιστή.

Οι διαδικασίες γνωστοποίησης που προβλέπονται από την οδηγία συμπληρώνουν εκείνες που περιέχονται στην απόφαση 73/391/ΕΟΚ. Η παρούσα οδηγία καταργεί τις οδηγίες 70/509/ΕΟΚ και 70/510/ΕΟΚ.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 98/29/ΕΚ

16.6.1998

1.4.1999

ΕΕ L 148 της 19.5.1998

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2003

5.6.2003

-

ΕΕ L 122 της 16.5.2003

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 98/29/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09.09.2011

Top